Så här deklarerar du på nätet

Komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. Om du deklarerar på nätet ska du inte lämna in pappersblanketter.

MinSkatt har inga separata numrerade blanketter utan uppgifterna anges i skattedeklarationen under respektive rubrik. Om du exempelvis deklarerar hushållsavdrag, ange uppgifterna i skattedeklarationens punkt Avdrag. MinSkatt har inte blanketten 14A eller 14B.

Deklarera i MinSkatt

I MinSkatt kan du fylla i kompletteringar till och med den utsatta dagen. Du kan deklarera allt på en gång eller litet i taget flera gånger. Kom alltid ihåg att klicka på Skicka så att uppgifterna sparas. 

Om du inte har kompletterat eller korrigerat skattedeklarationen behöver du inte skicka den. Om du ändå skickar deklarationen kan dagen då din beskattning slutförs skjutas fram och en eventuell skatteåterbäring utbetalas på motsvarande sätt senare än vad som angetts tidigare.

Så här kompletterar du skattedeklarationen i MinSkatt

Läs anvisningarna nedan eller se en instruktionsvideo: så här kompletterar du skattedeklarationen

  1. För att kontrollera din skattedeklaration klicka på länken under Observera eller välj under Funktioner: Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

  2. Välj året 2018.

  3. Välj Förhandsifylld skattedeklaration i punkten "Inkomstskatt".

  4. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Gå till fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

    Välj ”Fortsätt" eller "Föregående" för att navigera i tjänsten eller klicka på önskad punkt i fasstigen.

  5. Gå igenom faserna 2, 3 och 4 och kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer och inga uppgifter saknas behöver du inte returnera skattedeklarationen.

  6. Om du har kompletterat eller korrigerat uppgifterna ska du till sist skicka skattedeklarationen.

  7. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din deklaration.