Så här kompletterar du den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om du deklarerar på nätet ska du inte lämna in pappersblanketter.

MinSkatt har inga separata numrerade blanketter. Om du exempelvis deklarerar hushållsavdrag, ange uppgifterna i skattedeklarationens punkt Avdrag. MinSkatt har inte blanketten 14A eller 14B.

I MinSkatt kan du fylla i kompletteringar till och med den utsatta dagen. Du kan deklarera allt på en gång eller litet i taget flera gånger. Om du vill fortsätta med att komplettera skattedeklarationen senare ska du trycka på knappen Spara som halvfärdig eller Skicka. På så sätt sparas uppgifterna du lämnat i MinSkatt. Du kan lämna uppgifter efter den utsätta dagen men då kan du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift. Läs anvisningarna och agera genast! 

Om du inte har kompletterat eller korrigerat skattedeklarationen behöver du inte skicka den. Om du ändå skickar deklarationen kan dagen då din beskattning slutförs skjutas fram och en eventuell skatteåterbäring utbetalas på motsvarande sätt senare än vad som angetts tidigare.

Deklarera i MinSkatt - se anvisningar

  1. För att kontrollera din skattedeklaration ska du under Observera eller under punkten Funktioner välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

  2. Välj 2019.

  3. I punkten Inkomstskatt ska du välja Förhandsifylld skattedeklaration.

  4. Välj Korrigera.

  5. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Kontrollera uppgifterna. Fortsätt till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

  6. Gå igenom faserna 2och för att kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer och inga uppgifter saknas behöver du inte returnera skattedeklarationen.

  7. När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen. Du får därefter en bekräftelse på att vi tagit emot din deklaration.

    Obs! Om du vill fortsätta med att komplettera skattedeklarationen senare ska du trycka på knappen Spara som halvfärdig eller Skicka. På så sätt sparas uppgifterna du lämnat i MinSkatt. Du kan sända uppgifter i flera omgångar före det utsatta datumet. Om du inte ändrar på något i skattedeklarationen ska du inte trycka på knappen Skicka.

Kontrollera kontonumret

Anmäl ditt kontonummer om du inte har gjort det redan tidigare eller om det kontonummer som du anmält har ändrats. Se anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

I MinSkatt kan du också anmäla kontonumret för ditt minderåriga barn. Den minderåriga kan också anmäla kontonumret själv genom att logga in i MinSkatt med mobilcertifikat, ifall barnet har tillgång till mobilcertifikat.

Läs om hur ett dödsbos kontonummer ska anmälas.

Vanliga frågor

När du kompletterar uppgifter i MinSkatt behöver du vanligtvis inte lägga till några bilagor. Det räcker med att du själv förvarar verifikaten och kvittona och anger exempelvis avdragsbeloppet i det fält som är avsett för avdraget. Skatteförvaltningen ber vid behov tilläggsuppgifter om exempelvis hushållsavdraget eller kostnaderna för förvärv av inkomst som du deklarerat.

När det gäller vissa inkomster eller avdrag är det möjligt att lägga till en bilaga (t.ex. resekostnader inom specialbranscher eller överlåtelse av värdepapper). När du deklarerar dessa uppgifter syns punkten Bilagor och ”Lägg till en fil” i MinSkatt.