Så här deklarerar du på nätet

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är det lätt att komplettera i MinSkatt. Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Om du deklarerar på nätet ska du inte lämna in pappersblanketter.

Deklarera i MinSkatt

Du kan deklarera en del av uppgifterna för skattedeklarationen för 2018 redan nu i MinSkatt. Dessa uppgifter är resekostnader, hushållsavdrag, kostnader för förvärvande av inkomst, avdrag för bostad på arbetsorten och underhållsskyldighetsavdrag.

Se anvisningarna för MinSkatt