Du kan deklarera en del av uppgifterna redan på förhand

Du kan deklarera en del av uppgifterna för skattedeklarationen för 2021 redan nu i MinSkatt. Sådana uppgifter är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper.

Resten av uppgifterna, exempelvis löner och vinster eller förluster från överlåtelse av värdepapper, kan du kontrollera och korrigera när du får din förhandsifyllda skattedeklaration eller när skattedeklarationen finns i MinSkatt. 

När du lämnar uppgifter ska du först välja för vilket år du lämnar uppgifter. Om du lämnar uppgifter i skattedeklarationen för 2021 ska du välja 2021.

Deklarera i MinSkatt

När du lämnar uppgifterna före 22.2.2022 finns de färdigt antecknade på den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får i mars eller april. Kom ändå ihåg att kontrollera skattedeklarationen och komplettera den vid behov.  

Dessa uppgifter kan du redan nu ange i MinSkatt:

 • resekostnader
 • hushållsavdrag
 • avdrag för bostad på arbetsorten
 • utgifter för förvärv av inkomst
 • underhållsskyldighetsavdrag
 • hyresinkomster
 • vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper
 • avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
 • skogsgåvoavdrag
 • Åländska avdrag (blankett 17)
 • särflyttning från make
 • yrkande på barnförhöjning av underskottsgottgörelsen
 • yrkande på avdrag av förlusten inom beskattningssammanslutningens jordbruk från kapitalinkomsterna.

Vanliga frågor

I MinSkatt kan du nu lämna

 • skattedeklarationen för jordbruk (2)
 • skattedeklarationen för skogsbruk (2C)
 • skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)

Också sammanslutningar kan i MinSkatt lämna

 • skattedeklarationen för jordbruk (2Y)
 • skattedeklarationen för skogsbruk (2C)
 • skattedeklarationen för näringsverksamhet (6A)
 • skattedeklarationen för hyresinkomst av fastighet (7K)

De utsatta dagarna och anvisningarna för deklaration

Skattedeklarationen för jordbruk

Skattedeklarationen för skogsbruk

Skattedeklarationen för rörelseidkare eller yrkesutövare

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för personkunder kan kontrolleras i MinSkatt där den syns

 • för rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare samt deras makar 24.2.2022
 • för andra kunder efter mitten av mars.

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du e-post när din skattedeklaration är i MinSkatt.

Vissa avdrag och inkomstuppgifter kan du deklarera redan i förväg. Sådana uppgifter är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper. Se hela listan över uppgifter som du kan ange i förväg.

Om du lämnar uppgifterna före 22.2.2022 finns de färdigt antecknade på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kom ändå alltid ihåg att kontrollera skattedeklarationen

Deklarera i MinSkatt