Så här kompletterar du den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är nu i MinSkatt.

Logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om du deklarerar på nätet ska du inte lämna in pappersblanketter.

MinSkatt har inga separata numrerade blanketter. Om du exempelvis deklarerar hushållsavdrag, ange uppgifterna i skattedeklarationens punkt Avdrag. MinSkatt har inte blanketten 14A eller 14B.

I MinSkatt kan du fylla i kompletteringar till och med den utsatta dagen. Du kan deklarera allt på en gång eller litet i taget flera gånger. Kom alltid ihåg att klicka på Skicka så att uppgifterna sparas. 

Om du inte har kompletterat eller korrigerat skattedeklarationen behöver du inte skicka den. Om du ändå skickar deklarationen kan dagen då din beskattning slutförs skjutas fram och en eventuell skatteåterbäring utbetalas på motsvarande sätt senare än vad som angetts tidigare.

Deklarera i MinSkatt - se anvisningar

 1. För att kontrollera din skattedeklaration ska du under Observera eller under punkten Funktioner välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2019.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Kontrollera uppgifterna. Fortsätt till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Gå igenom faserna 2och för att kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer och inga uppgifter saknas behöver du inte returnera skattedeklarationen.

 7. a) Om du vill komplettera dina uppgifter om inkomster eller avdrag ska du välja Ja vid den uppgift som du vill deklarera.

  Se anvisningarna:

  b) Om du vill ta bort eller redigera förhandsifyllda uppgifter ska du se anvisningen: Så här redigerar eller tar du bort förhandsifyllda uppgifter om avdrag och inkomster.

  Om du har kompletterat eller korrigerat uppgifter ska du fortsätta till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 8. När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen. Du får därefter en bekräftelse på att vi tagit emot din deklaration.

  Obs! Om du vill fortsätta med att komplettera skattedeklarationen senare ska du trycka på knappen Skicka. På så sätt sparas uppgifterna du lämnat i MinSkatt. Du kan sända uppgifter i flera omgångar före det utsatta datumet. Om du inte ändrar på något i skattedeklarationen ska du inte trycka på knappen Skicka.

Vanliga frågor

Vissa avdrag och inkomstuppgifter kan du ange färdigt för din skattedeklaration. Dessa uppgifter kan du redan nu ange:

Obs! Resten av uppgifterna, exempelvis löner och vinster eller förluster från överlåtelse av värdepapper, kan du kontrollera och korrigera när du får din förhandsifyllda skattedeklaration eller när skattedeklarationen finns i MinSkatt i mars-april. 

När du lämnar uppgifter ska du först välja för vilket år du lämnar uppgifter. Om du lämnar uppgifter i skattedeklarationen för 2019 ska du välja 2019.