16 Utredning över utlandsinkomster (3063r)

Med den här blanketten deklareras utlandsinkomster. På blanketten deklareras pensionsinkomster från utlandet, löner och naturaförmåner från en utländsk arbetsgivare och övriga förvärvsinkomster, dividender och andra kapitalinkomster från utlandet. 

Använd e-tjänster - deklarera uppgifterna för 2017

Skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Om du deklarerar på nätet behöver du inte lämna in pappersblanketten.

Om du deklarerar på papper returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst.