Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst (3063r)

Du kan deklarera utländska förvärvsinkomster antingen i MinSkatt eller på pappersblankett 16A. Sådana inkomster är pensionsinkomster från utlandet, löner för utlandsarbete och andra utländska förvärvsinkomster. Deklarera utländska kapitalinkomster på blankett 16B.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.