Förskottsskatt – personkunder

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Om kostnaderna eller avdragen förändras eller inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten. Då undviker du att betala kvarskatt med ränta.

Ändra förskottsskatten eller ansök om ny förskottsskatt i MinSkatt

Så här ändrar du förskottsskatten i MinSkatt

Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Om du vill använda en pappersblankett för att ansöka om förskottsskatt eller ändring av den hittar du en länk till blanketten i slutet av sidan.

Förskottsskattebeloppet

Vad baserar sig förskottsskattebeloppet på? Utifrån vilka inkomster beräknas förskottsskatten?

Ändring av förskottsskatt

Förskottsskatten kan ändras flera gånger om året.

Att betala

När och hur ska jag betala förskottsskatt? Vad händer om betalningen blir försenad?

Tilläggsförskott

Om du inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt under skatteåret, ska du ansöka om tilläggsförskott.

Vad är förskottsskatt?

När du får inkomster ska du betala skatt på dem. Som privatperson betalar du vanligtvis skatt på dina löneinkomster enligt den skattesats som anges på ditt skattekort. Om skatt inte tas ut direkt på inkomsterna – t.ex. hyresinkomster – ska du själv betala skatt som förskottsskatt. Du ska betala förskottsskatt exempelvis om du har en firma, är införd i förskottsuppbördsregistret och får inkomst av din verksamhet.

Vilken inkomst ska man betala förskottsskatt på?

Privatpersoner betalar i regel förskottsskatt på

  • hyresinkomst
  • vinst från överlåtelse av egendom
  • jordbrukar- eller företagarinkomst.