Förskottsskatt på hyresinkomster och försäljningsvinster

Förskottsskatt är en skatt som betalas på förhand exempelvis på hyresinkomster, överlåtelsevinster på egendom och inkomster från utlandet (såsom pensioner). Förskottsskatt ska betalas om skatt inte tas ut direkt på inkomsterna. En förskottsskatt är alltså inte samma sak som den skatt som du betalar enligt skattesatsen på ditt skattekort, till exempel på dina löneinkomster.

Du kan ansöka om förskottsskatt, ändring eller avlyftande av förskottsskatten fram till att din beskattning har slutförts.

Det minsta beloppet att betala förskottsskatt är 170 euro. Mindre skattebelopp än detta betalas i samband med den slutliga beskattningen.

Förfallodagen för förskottsskatt infaller den 23 dagen i månaden. Om den dagen inte är en bankdag är förfallodagen den följande vardagen.

Anvisningar till olika situationer

Du kan ansöka om förskottsskatt och ändring eller avlyftande av förskottsskatten fram till att din beskattning har slutförts. Förskottsskatteraterna gäller tills du får ett nytt beslut. Om du inte har fått ett nytt beslut senast på förfallodagen ska du betala förskottsskatten enligt det tidigare beslutet.

Gå till MinSkatt

Läs anvisningen: Så här ansöker du om förskottsskatt eller ändrar den i MinSkatt

Du kan också använda följande pappersblanketter:

Läs vid behov mer anvisningar om du får följande inkomster:

Förskottsskatt ska också betalas på företagsinkomst. Läs mer om förskottsskatt för företagsverksamhet.

Om du betalade för lite i förskottsskatt

Om du efter utgången av skatteåret märker att du har betalat för lite i skatt kan du komplettera skatterna i början av följande år med ett tilläggsförskott. Du kan alltså ansöka om tilläggsförskott för det föregående årets skatter.

Det lönar sig att ansöka om tilläggsförskott genast i januari. Om förfallodagen för tilläggsförskottet är i januari beräknas det ingen nedsatt dröjsmålsränta på det. När du betalar tillräckligt med tilläggsförskott behöver du inte betala kvarskatt.

Exempel: Du har sålt aktier den 15 augusti 2021. Du får 2 000 euro i vinst på försäljningen. Du kan ansöka om tilläggsförskott och betala skatten på försäljningsvinsten utan nedsatt dröjsmålsränta mellan den 1 januari och den 31 januari 2022.

Om du kompletterar dina skatter först efter januari eller betalar det skattebelopp som saknas som kvarskatt ska du därtill betala nedsatt dröjsmålsränta.

Mer information