Förskottsskatt – personkunder

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Om kostnaderna eller avdragen förändras eller inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten. Då undviker du att betala kvarskatt med ränta.

Ändra förskottsskatten eller ansök om ny förskottsskatt i MinSkatt

Så här ansöker du om förskottsskatt

Så här ändrar du förskottsskatten

Nytt!

Du kan ansöka om en ny förskottsskatt eller ändring i förskottsskatten under en längre tid än förut, ända till dess att beskattningen slutförs. Ett slutdatum för din beskattning finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Vad är förskottsskatt?

När du får inkomster ska du betala skatt på dem. Som privatperson betalar du vanligtvis skatt på dina löneinkomster enligt den skattesats som anges på ditt skattekort. Om skatt inte tas ut direkt på inkomsterna – t.ex. hyresinkomster – ska du själv betala skatt som förskottsskatt. Du ska betala förskottsskatt exempelvis om du har en firma, är införd i förskottsuppbördsregistret och får inkomst av din verksamhet.

Vilken inkomst ska man betala förskottsskatt på?

Privatpersoner betalar i regel förskottsskatt på

  • hyresinkomst
  • vinst från överlåtelse av egendom
  • jordbrukar- eller företagarinkomst.