Förskottsskatt – personkund

Förskottsskatt betalas vanligtvis på hyresinkomst eller vinst från försäljning av egendom. Också jordbrukare och företagare betalar förskottsskatt på sina inkomster.

Använd e-tjänster

Ansök om eller ändra din förskottsskatt (vero.fi/skattekort)

Du loggar in webbtjänsten för att uppge kontonummer med dina personliga nätbankkoder

Du kan ansöka om förskottsskatt eller ändring av den på nätet

Ansök om förskottsskatt eller höjning eller nedsättning av förskottsskatten redan under skatteåret, senast i mitten av november. Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att ansöka om nedsättning av för hög förskottsskatt.

För en ny förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten måste du uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året. Anmäl också vad du hunnit tjäna in efter årsskiftet och hur mycket skatt som tagits ut på inkomsterna.

Du kan ansöka om förskottsskatt eller ändring av den på följande sätt:

Betala skatten på hyreinkomst i form av förskottskatt eller justera upp din skattesats

Om du betalar förskottsskatt på hyresinkomsten

Anmäl till Skatteförvaltningen beloppet på hyresinkomsterna, minskat med kostnaderna för uthyrningen (nettohyresinkomst). Du kan göra anmälan exempelvis då du ansöker om ändring av skattekortet. Om du ansöker om ändring av skattekortet eller förskottskatten på nätet, per post eller telefon får du giroblanketter för förskottsskatten med posten.

Högre skattesats – ingen separat förskottskatt

I stället för en separat förskottskatt kan du justera upp din skattesats t.ex. på lön eller pension så att skatterna också täcker skatten på hyresinkomst. Du behöver inget nytt skattekort för att höja din skattesats, utan du kan själv meddela att utbetalaren (arbetsgivaren eller utbetalaren av pension) ska ta ut skatt enligt en högre skattesats.

Innan du höjer skattesatsen på eget initiativ bör du se till att den förskottsskatt som eventuellt redan har fastställts för dig kommer att hävas/avlyftas. Om du inte särskilt ansöker om avlyftande av förskottskatt kommer du att få en betalningspåminnelse och efter det skickas den obetalda förskottskatten till utsökning.

Uppskatta behovet av skatt med vår räknare (skatt.fi/skatteprocentraknare).

Exempel: Dina pensionsinkomster uppgår till 15 000 euro och därtill får du 3 000 euro i hyresinkomster per år.
Alternativ 1: Du betalar en separat förskottsskatt på hyresinkomsten. Skattestasen på pensionen är då 12 %.
Alternativ 2: Du höjer din skattesats så att du inte behöver betala en separat förskottskatt. Skattesatsen på pensionen blir då 18 %. Den högre skattesatsen täcker också skatten på hyresinkomsten. Kommunen i exemplet är Hattula.

Kontrollera beloppet på hyresinkomst i skattekortet

När du efter årsskiftet får ditt skattekort, kontrollera beloppet på hyresinkomst. Om beloppet måste ändras eller om du vill höja din skattesats i stället för den förskottskatt som fastställts för dig, kontakta Skatteförvaltningen eller ansök om ändring av förskottet på nätet.

Förskottsskatten kan nedsättas eller höjas allteftersom hyresinkomsterna ändras under året. Det lönar sig inte att lämna förskottsskatten obetald eftersom den fastställda förskottsskatten övergår till slut till utsökning.

Observera att om du betalar skatten på hyresinkomsterna först vid den slutliga beskattningen är det möjligt att du måste betala kvarskatt och nedsatt dröjsmålsränta.

Läs mer om hur man anmäler hyresinkomster till Skatteförvaltningen

Skatten på försäljningsvinst betalas i form av förskottskatt

Om du säljer en placeringsbostad eller en fritidsbostad ska du betala skatt på försäljningsvinsten. Vanligtvis kontaktar Skatteförvaltningen dig redan under försäljningsåret för att räkna ut beloppet på försäljningsvinsten. På basis av dessa uppgifter beräknar Skatteförvaltningen beloppet på förskottsskatt och skickar dig giroblanketter. Genom att betala förskottsskatten behöver du inte betala kvarskatt och eventuell kvarskatteränta.

Om någon förskottsskatt inte fastställts på försäljningsvinsten under försäljningsåret kan du betala skatten i form av förskottskomplettering.

Läs mer om vinst vid försäljning av bostad.

Betalningsraterna för förskottsskatt fastställs enligt enligt skattebeloppet

Förskottsskatten förfaller till betalning i två eller flera lika stora rater. Ratens storlek beror på totalbeloppet på förskottsskatt som man ska betala. Förfallodagen för förskottsskatt är den 23 dagen i månaden.

Beloppet på förskottsskatt beror också på övriga inkomster du får under skatteåret, till exempel löneinkomst och förmåner. När du ansöker om förskottskatt, ange också dina skatteavdrag, till exempel räntor på bostadslån, eftersom också dessa påverkar beloppet på förskottsskatt.

Ytterligare information om betalningsmånaderna för förskottsskatt och anvisningar för inbetalningen.

Från förskottsskatt till den slutliga beskattningen

Om du inte har betalat tillräckligt i förskottsskatt under året ska du betala den resterande skatten efteråt i kvarskatt. På kvarskatten utgår ränta. Om du däremot har betalat för mycket i förskottsskatt får du skatteåterbäring. Uppgifterna i den slutliga beskattningen kan avvika från de uppgifter som lämnats för förskottsskatten om uppgifterna inte har kontrollerats och uppdaterats under året.

Läs mer om betalningen av kvarskatt.

Komplettera förskottsskatten med förskottskomplettering

Det lönar sig att ansöka om höjning av förskottsskatten i god tid. Du kan betala förskottskompettering enligt den gamla praxisen ännu 31.10.2018.

Räkna ut beloppet av förskottskomplettering med vår räknare (skatt.fi/skatteprocentraknare)

Obs. Läs först anvisningen: gå in på räknarens ingångssida och välj Anvisningar om betalande av skatt. Observera att räknaren endast ger riktgivande resultat.

Läs mer om inbetalning av förskottskomplettering.

En obetald förskottsskatt skickas till utsökning

Om du inte betalar din förskottsskatt skickar Skatteförvaltningen dig en betalningspåminnelse om den obetalda skatteraten. Då ska du betala förskottskatten enligt betalningspåminnelsen. En förskottskatt som Skatteförvaltningen fastställt för dig men som du inte betalat skickas till utsökning.

Om du behöver förlängd betalningstid, kontakta Skatteförvaltningen.

Om du har tappat bort dina giroblanketter för förskottsskatt, ring 029 497 001.

Läs mer om förskottsskatt

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken