Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förskottsskatt på hyresinkomster och försäljningsvinster

Förskottsskatt är en skatt som betalas på förhand exempelvis på hyresinkomster, överlåtelsevinster på egendom och inkomster från utlandet (såsom pensioner). Förskottsskatt ska betalas om skatt inte tas ut direkt på inkomsterna. En förskottsskatt är alltså inte samma sak som den skatt som du betalar enligt skattesatsen på ditt skattekort, till exempel på dina löneinkomster.

Under skatteåret kan du ansöka om förskottsskatt, ändring eller avlyftande av förskottsskatten. Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott från december under skatteåret fram till att din beskattning slutförs.

Det minsta beloppet att betala förskottsskatt är 170 euro. Mindre skattebelopp än detta betalas i samband med den slutliga beskattningen.

Förfallodagen för förskottsskatt infaller den 23 dagen i månaden. Om den dagen inte är en bankdag är förfallodagen den följande vardagen.

Anvisningar till olika situationer

Du kan ansöka om förskottsskatt och ändring eller avlyftande av förskottsskatten fram till att din beskattning har slutförts. Förskottsskatteraterna gäller tills du får ett nytt beslut. Om du inte har fått ett nytt beslut senast på förfallodagen ska du betala förskottsskatten enligt det tidigare beslutet.

Du kan ändra förskottsskatteraterna i MinSkatt från och med den 27 november 2023 när du har fått ett beslut om förskottsskatten för 2024. Om exempelvis betalningarna har fördelats på endast några månader, men du vill betala förskottsskatt i jämn takt varje månad kan du själv ändra raterna. Valet gäller tills vidare, alltså i fortsättningen fördelas de eventuella förskottsskatteraterna jämnt på alla månader.

Gå till MinSkatt

Läs anvisningen: Så här ansöker du om förskottsskatt eller ändrar den i MinSkatt

Du kan också använda följande pappersblanketter:

Läs vid behov mer anvisningar om du får följande inkomster:

Förskottsskatt ska också betalas på företagsinkomst. Läs mer om förskottsskatt för företagsverksamhet.

Om du betalade för lite i skatt kan du komplettera skatten med tilläggsförskott

Om du märker att du har betalat för lite i skatt året 2023 kan du komplettera skatterna med ett tilläggsförskott. 

Om förfallodagen för tilläggsförskottet är i januari beräknas det ingen nedsatt dröjsmålsränta på det. När du betalar tillräckligt med tilläggsförskott behöver du inte betala kvarskatt.

Mer information: Så här kompletterar du skattebeloppet med tilläggsförskott

Exempel: Du har sålt aktier den 15 november 2023. Du får 2 000 euro i vinst på försäljningen och vill betala skatten på försäljningen genast. Du kan betala skatten genom att ansöka om tilläggsförskott från och med den 7 december 2023. När förfallodagen för tilläggsförskottet är i januari och du betalar skatten senast på förfallodagen beräknas skatten på försäljningsvinsten utan dröjsmålspåföljder.

Om förfallodagen för skatten är först efter januari eller du betalar det skattebelopp som saknas som kvarskatt ska du därtill betala nedsatt dröjsmålsränta.

Mer information

Vanliga frågor

Nej, det kan du inte. Om förfallodagen infaller i februari ska du betala nedsatt dröjsmålsränta för dagarna i februari. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023