Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Resekostnader

Du kan i beskattningen dra av resekostnader som anknyter till arbetet.

Du kan ange resekostnader för 2023 för årets skattekort.

Deklarera resekostnaderna i MinSkatt

Du kan också deklarera eller korrigera uppgifterna på pappersblanketterna 1A, 1B, 1C eller 1D. Om du deklarerar på papper ska du inte ange samma uppgifter på nytt i MinSkatt.

Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats beviljas enligt kollektivtrafikens priser. Kostnaderna för användningen av egen bil får avdras endast under vissa omständigheter.

Arbetsresa

En arbetsresa är en tillfällig resa som du gör på grund av arbetsuppgifterna. En arbetsresa innebär alltså inte den dagliga resan mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Resor inom specialbranscher

Specialbranscher är exempelvis byggnads-, jordbyggnads- och skogsbranschen. Om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna för resor till ett särskilt arbetsställe kan du dra av kostnaderna vid beskattningen.

Veckoslutsresor

Är ditt hem på en annan ort än var du arbetar och övernattar under arbetsveckan? Möjligheten att dra av resekostnader beror på om arbetsplatsen på den andra orten är din egentliga arbetsplats eller om du bara arbetar där tillfälligt.

Resor till en sekundär arbetsplats

Avdraget av kostnader beror på om du reser från hemmet eller från ett inkvarteringsställe.

Självrisken för resekostnaderna är 750 euro år 2022

Från resekostnaderna dras först av självriskandelen. Självrisken är 750 euro år 2023 (och 2022). Efter självriskandelen får resekostnader dras av till ett belopp på högst 8 400 euro år 2022 (och 2023). Du får alltså fullt avdrag år 2022 om dina resekostnader sammanlagt är minst 9 150 euro. Deklarera resekostnaderna alltid i sin helhet: dra inte själv av självriskandelen.

Om du har varit arbetslös en del av året är självriskandelen för resekostnaderna mindre. Varje full månad av arbetslöshetsersättning (= 21,5 ersättningsdagar) minskar självriskandelen med 70 euro. Självrisken är dock alltid minst 140 euro. Skatteförvaltningen beräknar självriskandelen även för den som varit arbetslös. Du ska alltså inte själv dra av självriskandelen när du deklarerar dina resekostnader.

Du får inte tillbaka hela det avdragna beloppet

Resekostnaderna dras av från de förvärvsinkomster som du har fått under året. Avdraget dras alltså inte av direkt från skatterna utan resekostnaderna minskar på beloppet av beskattningsbara förvärvsinkomster.

Om de avdragbara resekostnaderna är exempelvis 4 400 euro har detta inte lika stor effekt på beloppet av den skatt du betalar. Det är bara den beskattningsbara inkomsten som minskas med beloppet av resekostnadsavdraget. Du kan uppskatta effekten genom att multiplicera beloppet av resekostnadsavdraget, dvs. det belopp som blir kvar efter självriskandelen, med din egen tilläggsskattesats.

Exempel: Markkus förvärvsinkomster är 40 000 euro per år. Om Markku inte hade andra avdrag än sådana som ska tas i beaktande i beskattningen på tjänstens vägnar, skulle hans skattesats vara 25 % och skatten på förvärvsinkomsten skulle vara 25 % x 40 000 e = 10 000 e.
Markkus resekostnader uppgår emellertid till 4 400 e. Från resekostnaderna dras först av självriskandelen 750 euro. Beloppet av resekostnader som ska dras av är alltså 3 650 e. Efter avdraget är Markkus beskattningsbara förvärvsinkomst 40 000 e – 3 650 e = 36 350 e. Det betyder att skattesatsen är 21 % och att skatten på hans inkomst är 21 % x 40 000 e = 8 400 e.
Markkus resekostnader på 4 400 euro minskade den skatt han ska betala med 10 000 e – 8 400 e = 1 600 e. Markku skulle ha kunnat uppskatta effekten av resekostnaderna på skattebeloppet genom att multiplicera de avdragbara resekostnaderna med tilläggsprocentsatsen som anges på skattekortet, som i hans fall är 42 % (42 % x 3 650 euro = 1 533 euro). 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023