E-tjänster

Förhandsifylld skattedeklaration

Alla skattedeklarationer är i MinSkatt och och framme per post före utgången av april.

Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 5.5., 12.5. eller 19.5.2020. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Vanliga frågor

Fastighetsskatt

Fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt. Per post inom mars.

Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du korrigera dem senast 5.5.2020 i MinSkatt

De flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 6.8.2020 och 6.10.2020.

Vanliga frågor

Skattedeklaration - jordbruksidkare

Senast 2.4.2020 ska du se till att du

Sköt dina skatteärenden i MinSkatt

Vanliga frågor