E-tjänster

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Skattedeklaration för skogsbruk

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast 1.3.2021.

Du ska deklarera och betala moms senast 1.3.2021 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Förhandsifylld skattedeklaration

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för jordbruksidkare, näringsidkare och deras makar finns nu i MinSkatt. Komplettera senast 1.4.

Andra kunder får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars–april.