E-tjänster

Skattenummer

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats. Du får skattenumret på skattebyrån. Om du redan har ett skattenummer ska du be att få det registrerat i skattenummerregistret. När ditt skattenummer har registrerats kan du arbeta på en byggarbetsplats.

Vanliga frågor

 

Viktiga datum

23.8 Förfallodag för förskottsskatt. Om din beskattning slutförs i augusti samma dag som eller före förfallodagen används din skatteåterbäring till att betala skatten 23.8 även om du betalar på förfallodagen.

27.8 Den sista dagen för att anmäla sitt kontonummer i MinSkatt för skatteåterbäringar som betalas ut i september

2.9 Förfallodag för kvarskatt. Om beskattningen har slutförts i juli är förfallodagen för kvarskattens första rat 2.9.

4.9 Skatteåterbäringens utbetalningsdag. Om beskattningen har slutförts i juli betalas skatteåterbäringen på kontot 4.9.