E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Skatteåterbäring

Om din beskattning slutfördes i maj får du skatteåterbäring 4.7.2022.

Den betalas in på ditt bankkonto under dagens lopp.

Största delen av privatpersonerna får sin skatteåterbäring i augusti eller september. 

Kvarskatt

Om din beskattning slutfördes i maj är den första förfallodagen för kvarskatt 1.7.2022.

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november.

Skattenummer

Skattenummer är obligatoriska inom skeppsbyggnadsbranschen från och med 1.7.2022.
Om du arbetar på ett varv kan du anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret redan nu.

Kontonummer

Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har anmält det tidigare eller om ditt kontonummer har ändrats.

Skatteförvaltningen behöver ditt kontonummer för att betala skatteåterbäringen.

Avstå från pappersposten

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena. Du får ett meddelande i din e-post alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.