E-tjänster

Förhandsifylld skattedeklaration

Rörelseidkarna, yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar har fått sina förhandsifyllda skattedeklarationer. Kontrollera och gör ändringarna vid behov i MinSkatt senast 2.4.2019. Majoriteten av kunderna får sin förhandsifyllda skattedeklaration först i april. Läs anvisningen 

Fastighetsskatt

Postningen av fastighetsskattebesluten har börjat. Kontrollera uppgifterna och gör behövliga ändringar senast 25.4.2019. Om du inte behöver korrigera något ska du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura.