Privatpersoner

Skattekort

Om dina inkomster eller avdrag ändras är din skattesats eventuellt för låg eller för hög. Då lönar det sig att ändra skattekortet.

Du kan ändra det så många gånger som det behövs under året.

Elavdrag

Du kan få elavdrag i beskattningen om elräkningarna för din stadigvarande bostad är stora.

Du kan göra skattekortsändringen genom att uppskatta kostnaderna för 1.1. - 30.4.

 

Skattedeklaration för skogsbruk

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast 28.2.2022.

Du ska deklarera och betala moms senast 28.2.2022 om din skatteperiod är ett kalenderår.