E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen

Om du glömde att deklarera uppgifter, agera genast.

Det utsatta datumet för den förhandsifyllda skattedeklarationen var 10.5, 17.5. och 24.5.2022

 

Avstå från pappersposten

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena. Du får ett meddelande i din e-post alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.