E-tjänster

Ändringar i fullmakten

Rörelseidkaren eller yrkesutövaren samt jordbruks- eller skogsbruksidkaren ska ge sin bokförare fullmakt om bokföraren sköter ärenden i MinSkatt. Fullmakten kan ges i Suomi.fi eller i webbtjänsten Katso.

Avstå från pappersposten

Om du vill avstå från pappersposten från myndigheterna kan du ta i bruk elektronisk kommunikation på adressen suomi.fi/meddelanden Efter detta får du alltid ett meddelande både i din e-post och i Suomi.fi-meddelanden när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt, till exempel om ditt skattekort eller din skattedeklaration.