Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Kontonummer

Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har anmält det tidigare eller om ditt kontonummer har ändrats.

Skatteförvaltningen behöver ditt kontonummer för att betala skatteåterbäringen.

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.8.2021.

Jordbruks-, skogs- och fastighetssammanslutningar kan nu ansöka om Suomi.fi-fullmakter elektroniskt direkt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om delägarna är finska medborgare och alla kan identifiera sig elektroniskt.