Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Skattekort

Om du behöver ändra din skattesats ska du läsa anvisningarna och beställa ett nytt skattekort.

Skatteåterbäring

Om beskattningen har slutförts i augusti betalas skatteåterbäringen på kontot 6.10. Kontrollera i MinSkatt dina datum och att ditt kontonummer stämmer.

Skattedeklaration

Om du kompletterade skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut senast 31.10. Glömde du att deklarera uppgifter? Agera genast

Fastighetsskatt

För de flesta fastighetsägarna var förfallodagen för den första fastighetsskatteraten 6.8. Om skatten är 170 euro eller mer delas summan in i två rater. Den andra raten förfaller till betalning 6.10.

Kontrollera förfallodagarna och betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Kvarskatt

Den följande förfallodagen för kvarskatt är 1.10.

Kontrollera förfallodagarna och betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet.

Coronavirussituationen

Sköt dina skatteärenden i MinSkatt, per telefon eller post. Undvik att sköta skatteärenden på skattebyrån.