E-tjänster

Förhandsifylld skattedeklaration

Om du korrigerade uppgifter i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut. Även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt flyttas då sannolikt framåt.

Vanliga frågor

Skattenummer

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats. Du får skattenumret på skattebyrån. Om du redan har ett skattenummer ska du be att få det registrerat i skattenummerregistret. När ditt skattenummer har registrerats kan du arbeta på en byggarbetsplats.

Vanliga frågor