E-tjänster

Skattekort

Om du behöver ändra din skattesats ska du läsa anvisningarna och beställa ett nytt skattekort.

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.12.2020. Om du sköter ärenden elektroniskt exempelvis på en jordbruks- eller skogssammanslutnings vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.

Kvarskatt

Den följande förfallodagen för kvarskatt är 1.12.

Obs! Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020. Från och med december ska skatterna betalas in på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea.

Kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet.