Skattedeklaration och beskattningsbeslut

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen, får du ett nytt beskattningsbeslut i augusti-oktober.

Skattekort

Beställ ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.