E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen

De förhandsifyllda skattedeklarationerna finns i MinSkatt.

Det utsatta datumet för den förhandsifyllda skattedeklarationen är 10.5, 17.5. eller 24.5.2022. Datumet ser du i din skattedeklaration och i MinSkatt.

Om du glömde att deklarera uppgifter, agera genast.

Avstå från pappersposten

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena. Du får ett meddelande i din e-post alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.