Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Om dina inkomster eller avdrag ändras är din skattesats eventuellt för låg eller för hög. Då lönar det sig att ändra skattekortet.

Du kan ändra det så många gånger som det behövs under året.

Förhandsifylld skattedeklaration

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för jordbruksidkare, näringsidkare samt deras makar och makor finns nu i MinSkatt. Om det finns något att korrigera i skattedeklarationen ska uppgifterna kompletteras senast den 3 april 2023.

Lön- och pensionstagarna får sina förhandsifyllda skattedeklarationer i MinSkatt och per post vid månadsskiftet mars–april. Den utsatta dagen är i maj. 

Fastighetsskatt

Fastighetsbeskattningsbesluten finns nu i MinSkatt. För de flesta har skatten stigit.

Se eventuella orsaker till höjningen av fastighetsskatten.

Om det inte finns något att korrigera kan du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura via din nätbank. Du får e-fakturan till nätbanken cirka två veckor före förfallodagen.