Personkundernas viktiga datum


Kommer du att sommarjobba? Hämta ett nytt skattekort på webben

Du behöver ett skattekort även för korta sommarjobb eller avlönad praktik. Ge ditt skattekort till arbetsgivaren i tid före den första löneutbetalningen så undviker du förskottsinnehållning på 60 %.