E-tjänster

Skattekort

Om du behöver ändra din skattesats ska du läsa anvisningarna och beställa ett nytt skattekort.

Förhandsifylld skattedeklaration

Om du kompletterade skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut senast 31.10. Glömde du att deklarera uppgifter? Agera genast.

Skatteåterbäring

De flesta får sin skatteåterbäring den 4 augusti. Kontrollera i MinSkatt dina datum och att ditt kontonummer stämmer.