E-tjänster

Skattekort

Om du behöver ett skattekort ska du ansöka om det från MinSkatt.

Vanliga frågor

Skattedeklaration för skogsbruk

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk 2C senast 2.3.2020.

Du kan deklarera i MinSkatt.

Kom också ihåg att deklarera och betala momsen senast 2.3.2020 om din skatteperiod är ett kalenderår. 

Skattedeklaration - jordbruksidkare

Lämna skattedeklarationen för jordbruk 2 senast 2.4.2020.

Du kan deklarera i MinSkatt redan nu.

Kom också ihåg att deklarera och betala momsen senast 2.3.2020 om din skatteperiod är ett kalenderår. 

Skattedeklaration – rörelseidkare eller yrkesutövare

Lämna in skattedeklarationen för näringsverksamhet 5 senast 2.4.2020.

Du kan deklarera i MinSkatt redan nu.

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

En begäran om betalningsarrangemang som har gjorts i MinSkatt kan beviljas automatiskt om den uppfyller villkoren för betalningsarrangemang. Läs anvisningen: Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Viktiga datum

2.3.2020

2.4.2020

Förhandsifylld skattedeklaration 5.5., 12.5. eller 19.5. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

5.5. Fastighetsskattens sista inlämningsdatum för privatpersoner