Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Förhandsifylld skattedeklaration

Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 11.5. eller 18.5.2021. Ditt utsatta datum ser du i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Glömde du att deklarera uppgifter före det utsatta datumet? Agera genast! 

Distansarbete och avdrag

Det kan hänföra sig sådana kostnader till distansarbetet som du får dra av i beskattningen. Sådana är exempelvis utgifter för arbetsrum, möbler och dataanslutningar.

Hushållsavdrag

Ange de kostnader på skattedeklarationen som du under 2020 har betalat för sådana arbeten som berättigar till hushållsavdrag. Dessa är exempelvis renoveringsarbete, städarbete, hushållsarbete, vårdarbete och omsorgsarbete.

Resekostnader

Avdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen beviljas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Du kan också dra av kostnaderna för ansiktsmaskerna.

Hyresinkomster

Alla hyresinkomster och kostnader som hänför sig till dem ska deklareras i beskattningen.