E-tjänster

Ansök om skattekort

Om du behöver ett skattekort för 2018 kan du skapa det i MinSkatt.

Bekanta dig med sammandraget

Fick du ett sammandrag i MinSkatt eller per post? Du kan ha fått ett sammandrag om

  • du har obetalda skatter för vilka du får en betalningsuppmaning
  • din skatteåterbäring har använts för obetalda skatter och du meddelas om det.

Läs mer om sammandraget här

Ändringar i fullmakten

Rörelseidkaren eller yrkesutövaren samt jordbruks- eller skogsbruksidkaren ska ge sin bokförare fullmakt om bokföraren sköter ärenden i MinSkatt. Fullmakten kan ges i Suomi.fi eller i webbtjänsten Katso.

Avstå från pappersposten

Om du vill avstå från pappersposten från myndigheterna kan du ta i bruk elektronisk kommunikation på adressen suomi.fi/meddelanden Efter detta får du alltid ett meddelande både i din e-post och i Suomi.fi-meddelanden när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt, till exempel om ditt skattekort eller din skattedeklaration.