Hjälp till att förbättra skatt.fi genom att svara på enkäten

Med denna enkät vill vi utreda hur bra webbplatsen skatt.fi betjänar våra kunder.

Svara på enkäten

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken