E-tjänster

Fastighetsskatt

Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat är 15.10. Du har på våren fått betalningsuppgifterna med fastighetsbeskattningsbeslutet. Tills vidare ser du inte betalningsuppgifterna i MinSkatt.

Viktiga datum

15.10 Förfallodag för fastighetsskatt. Om skatten är 170 euro eller mer delas summan in i två rater. Den andra raten förfaller till betalning 15.10.

23.10 Förfallodagen för förskottskatter. Om din beskattning slutförs 23.10 eller tidigare i oktober, används din skatteåterbäring till att betala skatten 23.10 även om du betalar på förfallodagen.

1.11 Förfallodagen för kvarskatt. Om beskattningen har slutförts i september är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.11. Obs! På grund av serviceavbrottet stängs MinSkatt 1.11 kl. 15.30.