E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Skatteåterbäring

Om din beskattning slutfördes i juni får du skatteåterbäring 3.8.2021.

Den betalas in på ditt bankkonto under dagens lopp.

Kvarskatt

Om din beskattning slutfördes i juni är den första förfallodagen för kvarskatt 2.8.2021.

Observera att Skatteförvaltningen inte längre har ett konto i Andelsbanken. Betala alltså inte in skatter på OP:s konto.

Hushållsavdrag

Du kan lämna hushållsavdragsuppgifterna 2021 för din skattekort eller din skattedeklaration i MinSkatt

Fastighetsskatt

De flesta fastighetsägare betalar den andra raten av fastighetsskatten 6.8.2021. Fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt.

Användningen av Katso upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.8.2021.

Jordbruks-, skogs- och fastighetssammanslutningar kan nu ansöka om Suomi.fi-fullmakter elektroniskt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om delägarna är finska medborgare och var och en kan identifiera sig elektroniskt.