E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Kvarskatt

Om din beskattning slutfördes i oktober är den första förfallodagen för kvarskatt 1.12.2021.

Observera att Skatteförvaltningen inte längre har ett konto i Andelsbanken. Betala alltså inte in skatter på OP:s konto.

Skatteåterbäring

Om din beskattning slutfördes i oktober får du skatteåterbäring 3.12.2021.

Den betalas in på ditt bankkonto under dagens lopp.