Aktiesparkonto

Inom ett aktiesparkonto kan du köpa och sälja aktier utan att betala skatt på enskilda transaktioner. Dividender och ränteinkomster beskattas inte heller när de sätts in på aktiesparkontot. Intäkter på aktiesparkontot beskattas först när medel tas ut från kontot.

Hur fungerar ett aktiesparkonto?

Aktiesparkontot består av ett penningkonto och ett förvaringskonto för aktier.

På kontot kan du spara högst 50 000 euro på en gång eller genom flera betalningar. Du kan endast placera pengar på kontot – du kan således inte överföra aktier som du äger till aktiesparkontot.

På aktiesparkontot kan det samtidigt finnas både pengar och aktier. Inom kontot kan du köpa och sälja placeringsobjekt utan skattekonsekvenser. Du kan också investera dividender och räntor i nya aktier. Avkastningen på aktiesparkontot beskattas först när du tar ut sparkapital från kontot.

Du kan endast ta ut pengar från aktiesparkontot, och därför måste du först sälja eventuella aktier på kontot. Du kan ta ut pengar när som helst. Uttagen begränsas alltså inte av någon viss spartid.

Om aktiesparkontot går på förlust kan du avdra förlusten från kapitalinkomsten under det år som du avslutar aktiesparkontot. Du kan med andra ord inte avdra förluster när du tar ut pengar.

Banken sköter förskottsinnehållningen – kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

När du tar ut medel från aktiesparkontot indelas medlen i avkastning och kapital. Avkastningen är skattepliktig inkomst medan kapitalets andel av uttaget inte är det. Banken eller en annan tjänsteleverantör beräknar avkastningen för din räkning och sköter förskottsinnehållningen, som är 30 % av avkastningen.

Om du tagit ut medel från aktiesparkontot under skatteåret överförs uppgifterna om avkastningsbeloppet och förskottsinnehållningen till den förhandsifyllda skattedeklarationen automatiskt. Du behöver alltså inte deklarera dessa uppgifter separat, utan det räcker med att du kontrollerar den förhandsifyllda skattedeklarationen. I skattedeklarationen ser du avkastningen på aktiesparkontot i punkten "Pensioner som är kapitalinkomst och prestationer enligt långsiktigt sparavtal (PS-avtal) samt övriga kapitalinkomster".

Om du inte har tagit ut medel från aktiesparkontot under skatteåret ser du ingen avkastning i ovan nämnda punkt. Uppgifterna om aktiesparkontot och kontomedlens gängse värde visas dock i punkten "Tillgångar".

Observera att transaktioner på aktiesparkontot som gäller skatteåret 2020 visas först i skattedeklarationen våren 2021.

Tjänsteleverantören avdrar i allmänhet sina serviceavgifter eller övriga kostnader från aktiesparkontots penningkonto. Då kan du inte avdra dem från övriga kapitalinkomster.

Om du tar lån för att investera medlen via aktiesparkontot är lånet skuld för inkomstens förvärvande. Räntan på skulden för inkomstens förvärvande avdras till fullt belopp från alla kapitalinkomster. Kontrollera att syftet med lånet har angetts korrekt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Hur beräknas avkastningen?

Avkastningen på aktiesparkontot fastställs på följande sätt: Fastställ vinstens andel av aktiesparkontots gängse värde. Dividera vinsten med det gängse värdet på kontomedlen. Multiplicera beloppet med det eurobelopp som tagits ut från kontot.

Exempel 1. Susanne har på ett aktiesparkonto deponerat 10 000 euro, med vilka hon köpt aktier i ett finländskt börsbolag. Värdet på aktierna har stigit med 5 000 euro, vilket innebär att kontomedlens gängse värde är 15 000 euro.

Susanne säljer aktier på kontot och tar ut 1 500 euro från kontot. Den beskattningsbara kapitalinkomsten av detta belopp är 500 euro, och den beräknas på följande sätt:
5 000 euro (vinst) / 15 000 (gängse värde) x 1 500 euro (uttaget belopp) = 500 euro.

Den återstående delen av uttaget, dvs. 1 000 euro, är skattefritt uttag av kapital. I så fall blir det kapitalbelopp som Susanne deponerat 9 000 euro (= 10 000 euro - 1 000 euro).

Exempel 2. Kenneth sätter in 10 000 euro på aktiesparkontot och investerar hela beloppet i aktier. Under året sjunker värdet på aktierna till 7 000 euro. Kenneth tar ut 2 000 euro från aktiesparkontot. Ingen skatt betalas på beloppet, eftersom aktiesparkontot är på minus. Kenneth kan avdra förlusten i beskattningen först det år då han avslutar kontot.

Aktiesparkontots gängse värde består av penningmedlen på kontot och värdet på aktierna vid uttagstidpunkten. Värdet på aktier är avslutskursen dagen före uttagsdagen.

Det kan finnas bara ett aktiesparkonto

Du kan samtidigt endast ha ett aktiesparkonto. Det är viktigt att notera detta, eftersom Skatteförvaltningen påför en skatteförhöjning på 10 euro per dag om du samtidigt har flera aktiesparkonton.

Om du vill byta bank kan du överföra kontomedlen direkt till en annan bank utan att sälja aktierna och betala skatt före det. Då ska du säga upp avtalet om det tidigare aktiesparkontot och ingå avtal om nytt aktiesparkonto. Medlen överförs på det nya kontot samtidigt som det gamla avtalet upphör.

Dividendernas partiella skattefrihet eller presumtiv anskaffningsutgift kan inte utnyttjas

Av dividender på inhemska aktier på ett vanligt värdeandelskonto är 15 % skattefria. När det gäller aktiesparkonton kan denna skattefria andel inte utnyttjas, utan all avkastning – inklusive dividender – är skattepliktig. Skattesatsen för kapitalinkomst är 30 % (34 % för kapitalinkomst som överstiger 30 000 euro).

Transaktioner på aktiesparkonton avviker också från konventionell aktiehandel i det avseende att man i samband med aktieförsäljning inte kan tillämpa den så kallade presumptiva anskaffningsutgiften.