19 Avdrag för bostad på arbetsorten (3019r)

Du kan begära avdrag för bostad på arbetsorten i MinSkatt eller på blankett 19. En bostad på arbetsorten är en bostad som du hyr eftersom din egentliga arbetsplats ligger långt borta (över 100 km) från din stadigvarande bostad.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på pappersblanketten finns returadressen på framsidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2020