19 Avdrag för bostad på arbetsorten (3019r)

Med den här blanketten yrkar man på avdrag för bostad på arbetsorten. Anvisningar för ifyllning följer med blanketten.

Använd e-tjänster - deklarera uppgifterna för 2016

Skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Om du deklarerar på nätet behöver du inte lämna in pappersblanketten.

Om du deklarerar på papper returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst. 

Nyckelord: