Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fordonskostnader för företagare

Den här anvisningen gäller beskattningen av privata näringsidkare, det vill säga rörelseidkare eller yrkesutövare.

På den här sidan hittar du följande avsnitt:

Hör fordonet till näringsverksamhetens inventarier?

Hör fordonet till näringsverksamhetens inventarier?

Det påverkar beskattningen av en bil som företaget använder om bilen hör till näringsverksamheten eller privathushållet.

 • Fordon hör till näringsverksamheten om de har skaffats för användning inom näringsverksamheten och mer än 50 procent av antalet körda kilometer är körningar inom näringsverksamheten. Läs anvisningarna om att deklarera: Bilar, bostad, arbetsresor och privat bruk i punkten Fordon som hör till näringsverksamhetens inventarier
 • Fordon hör till privathushållet när 50 procent eller mindre av antalet körda kilometer under skatteåret är körningar inom näringsverksamheten. Läs anvisningarna om att deklarera: Bilar, bostad, arbetsresor och privat bruk i punkten Användning av privathushållets bil för körningar inom näringsverksamheten.

Om du har använt din makes eller makas bil för körningar i näringsverksamheten, ska bilens hörande till näringsverksamheten avgöras på motsvarande sätt som din egen bils hörande till näringsverksamheten eller privathushållet. 

Fordon är

 • Person- och paketbilar, om de hör till anläggningstillgångar
 • Andra fordon än person- och paketbilar, om fordonen varit delvis i privat bruk under skatteåret
 • Fordon som är hyrda, om leasingavtalen har ingåtts för över tre månader.

Du kan inte dra av kostnaderna eller kilometerantalet för de naturaförmånsbilar (dvs. tjänstebilar) som är i personalens bruk.

Vilka är körningar inom näringsverksamheten?

Privatkörningar är de övriga körningarna. Till exempel resorna från hemmet till arbetsplatsen (till företagets driftställe) är inte körningar inom näringsverksamheten. Kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan du dra av i den personliga skattedeklarationen. (länk)

Utred antalet körkilometer med en körjournal

För att skilja åt körningarna inom näringsverksamheten och privatkörningarna ska antalet körkilometer inom näringsverksamheten utredas i en körjournal eller annan pålitlig utredning. Av körjournalen ska framgå det sammanlagda antalet kilometer som körts med bilen under skatteåret. Om de körningar som anknyter till näringsverksamheten ska följande uppgifter antecknas i körjournalen:

 • tidpunkten när resan börjat och slutat
 • platsen där resan börjat och slutat samt vid behov resvägen
 • resans längd
 • syftet med körningen
 • vägmätarens utslag i början och i slutet av körningen
 • användaren av bilen
 • det totala antalet med bilen körda kilometer under året.
Sidan har senast uppdaterats 26.1.2022