Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

1D Resekostnader – resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst, t.ex. resor inom specialbranscher (3020r)

Du kan deklarera resekostnader för en tillfällig arbetsresa till ett särskild arbetsställe i MinSkatt eller på pappersblankett 1D. På denna blankett kan du också deklarera resor inom s.k. specialbranscher. Resor inom specialbranscher är resor till varierande arbetsställen inom exempelvis bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Deklarera övriga resekostnader i MinSkatt eller använd följande blanketter:

  • resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen – blankett 1A
  • veckoslutsresor till din hemort exempelvis till din familj – blankett 1B
  • resor mellan hemmet och den sekundära arbetsplatsen – blankett 1C

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018