Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländsk forskare eller lärare – så här sköter du skatteärenden i Finland

Om du kommer från Egypten, Japan, Storbritannien, Frankrike eller Marocko till Finland för att arbeta som lärare eller forskare behöver du inte betala finsk skatt på din lön. Du kan få befrielse från skatt även om vistelsen i Finland överskrider 6 månader.

Villkoren i skatteavtalen varierar beroende på land. Om du får befrielse från skatt ska ditt skattekort ha en anteckning om det. Dessutom kan en inkomst som är befriad från skatt i Finland i vissa fall beaktas här i skattesatsen på andra skattepliktiga förvärvsinkomster.

Om skatteavtalet mellan din hemviststat och Finland inte befriar dig från finsk inkomstskatt ska du läsa de anvisningar som lämpar sig för din situation:

Finländsk arbetsgivare

Kontrollera villkoren för din hemviststat

Om du är en lärare eller forskare som kommer från Egypten eller Japan kan få befrielse från skatt endast om vistelsen i Finland varar i högst 2 år. Om du kommer från Egypten ska du även ha en inbjudan av ett finländskt vetenskapligt forskningsinstitut eller en högre läroanstalt. Även i detta fall gäller befrielsen endast inkomst av den arbetsuppgift som avses i inbjudan – inte eventuella andra inkomster. 

Kontrollera vid behov hos Skatteförvaltningen om befrielsen från skatt gäller dig. 

Om du är en professor eller lärare (inte forskare) som kommer från Storbritannien får du befrielse om vistelsen i Finland varar i högst 2 år och du uppvisar ett beskattningsintyg från hemviststaten. Du kan också lämna intyget på Skatteförvaltningens blankett 6159e. 

Kontrollera vid behov hos Skatteförvaltningen om befrielsen från skatt gäller dig. 

Om du är lärare eller forskare från Frankrike får du skattefrihet för de 2 första åren även om du vistas längre i Finland.

Kontrollera vid behov hos Skatteförvaltningen om befrielsen från skatt gäller dig. 

Om du är en forskare som kommer från Marocko kan du endast få befrielse från skatt om du vistas i Finland i högst 2 år. Du ska även ha en inbjudan av staten, ett universitet, en läroanstalt eller annan kulturell anstalt som inte eftersträvar vinst. Även i detta fall gäller befrielsen endast forskning samt inkomst av den arbetsuppgift som avses i inbjudan – inte eventuella andra inkomster. 

Kontrollera vid behov hos Skatteförvaltningen om befrielsen från skatt gäller dig. 

Så här ansöker du om ett skattekort för befrielsen

Ansök om källskattekort även om du befrias från skatt. Befrielsen från skatt antecknas på skattekortet.

Lämna en skattedeklaration i Finland

Om du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren det år som följer efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. 

Komplettera och korrigera uppgifterna i skattedeklarationen vid behov i e-tjänsten MinSkatt. Så här lämnar du uppgifter till skattedeklarationen på pappersblanketter om du inte kan sköta ärenden elektroniskt i MinSkatt.

Yrka på befrielse från skatt i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem) genom att kryssa för punkten "Jag yrkar på befrielse från skatt eller på skattelättnad på basis av skatteavtalets artikel om studerande, lärare eller forskare".

Befrielsen gäller inte sjukförsäkringspremier

Skatteavtalen och i dem överenskomna befrielser gäller inte sjukförsäkringspremier. Om du är sjukförsäkrad på basis av arbete eller boende i Finland, ska du betala en sjukvårds- och dagpenningspremie på din lön, även om du är befriad från skatt.

Sidan har senast uppdaterats 22.1.2024