Överlåtelseskatt

När du köper en fastighet, en bostadsaktie eller ett annat värdepapper ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Det är i regel köparen som lämnar deklarationen och betalar skatten. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ.

Har du köpt en aktielägenhet, fastighet eller första bostad?

Bostadsköpare – se anvisningarna

Överlåtelseskatteprocenter

Överlåtelseskatteprocenter i tabellform

Överlåtelseskatt på fastigheter och byggnader
Fastigheter är exempelvis tomter med eventuella byggnader – såsom egnahemshus – eller markområden med eventuella sommarstugor (även outbrutna områden och kvotdelar) samt enbart en byggnad eller en konstruktion.
4 %
Överlåtelseskatt på aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis aktielägenheter i höghus eller radhus samt affärslokaler, bilplatser, lager, golfaktier, semesteraktier och båtplatser.
2 %
Överlåtelseskatt på andra värdepapper än aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis de aktier i ett aktiebolag (så kallade affärsaktier) som du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs – till exempel telefonaktier.
1,6 %

Du kan beräkna överlåtelseskattebeloppet med överlåtelseskatteräknaren

När behöver överlåtelseskatt inte betalas?

Du behöver inte betala överlåtelseskatt exempelvis

  • på din första bostad om vissa villkor uppfylls (lämna ändå deklarationen)
  • om skattebeloppet är mindre än 10 euro (lämna ändå deklarationen)
  • på en bostadsrättsbostad
  • på aktier och andra värdepapper som du köpt på en värdepappersbörs
  • på egendom som du fått i gåva eller genom testamente
  • på egendom som du har fått i arv eller vid avvittring om du som ersättning endast har gett sådan egendom som avvittringen gäller – läs mer om avvittring
  • på nyemission av aktier.

Vanliga frågor

Har du köpt värdepapper (exempelvis en bostadsaktie) eller en fastighet men inte kommit ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration?

Logga först in i MinSkatt

Efter inloggningen ser du på ingångssidan i MinSkatt under rubriken Observera Oanvänd överlåtelseskatt. Kontrollera i den vy som öppnas vilken av situationerna som gäller dig och följ instruktionerna.

Om du ännu inte har lämnat en överlåtelseskattedeklaration ska du göra den i MinSkatt eller på en pappersblankett (6012r). Se deklarationsanvisningarna.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen efter den utsatta tiden kan en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påföras.