Överlåtelseskatt

När du köper en fastighet, aktier i ett bostadsaktiebolag eller andra värdepapper ska du betala överlåtelseskatt. Det är i allmänhet köparen som betalar överlåtelseskatten. Överlåtelseskatten ska betalas på eget initiativ.

Har du köpt en aktielägenhet, fastighet eller första bostad?

Se deklarationsanvisningar

Se betalningsanvisningar

Se anvisningar till fastighetsmäklare och värdepappershandlare

Överlåtelseskatteprocenterna

Skattesatsen för överlåtelseskatt

Skatteprocent på överlåtelse av fastigheter och byggnader
Fastigheter är exempelvis tomter med eventuella byggnader – såsom egnahemshus – eller markområden med eventuella sommarstugor (även outbrutna områden och kvotdelar) samt enbart en byggnad eller en konstruktion.
4 %
Överlåtelseskatt på aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis aktielägenheter i höghus eller radhus samt affärslokaler, bilplatser, lager, golfaktier, semesteraktier och båtplatser.
2 %
Överlåtelseskatt på aktier i andra än bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör aktier i ett aktiebolag (s.k. affärsaktier) vilka du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs – t.ex. telefonaktier.
1,6 %

När behöver överlåtelseskatt inte betalas?

Du behöver inte betala överlåtelseskatt för exempelvis

  • din första egna bostad om vissa villkor uppfylls
  • bostadsrättsbostad
  • aktier och andra värdepapper som säljs på en värdepappersbörs
  • egendom som du har fått i gåva eller genom testamente
  • egendom som du har fått i arv eller vid avvittring om du som ersättning endast har gett sådan egendom som avvittringen gäller – läs mer om avvittring.

Du behöver inte betala överlåtelseskatt om skattebeloppet understiger 10 euro. Obs. Överlåtelseskattedeklaration ska dock alltid lämnas.

Vanliga frågor

Har du köpt värdepapper (exempelvis en bostadsaktie) eller en fastighet men inte kommit ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration?

Logga först in i MinSkatt

Efter inloggningen ser du på ingångssidan i MinSkatt under rubriken Observera Oanvänd överlåtelseskatt. Kontrollera i den vy som öppnas vilken av situationerna som gäller dig och följ instruktionerna.

Om du ännu inte har lämnat en överlåtelseskattedeklaration ska du göra den i MinSkatt eller på en pappersblankett (6012r). Se deklarationsanvisningarna.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen efter den utsatta tiden kan en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påföras.