Överlåtelseskatt

När du köper en fastighet, aktier i ett bostadsaktiebolag eller andra värdepapper ska du betala överlåtelseskatt. Det är i allmänhet köparen som betalar överlåtelseskatten. Överlåtelseskatten ska betalas på eget initiativ.

Skattesatsen för överlåtelseskatt
Överlåtelseskatt på fastigheter
Fastigheter är exempelvis tomter med eventuella byggnader – såsom egnahemshus – eller markområden med eventuella sommarstugor (även outbrutna områden och kvotdelar).
4 %
Överlåtelseskatt på aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis aktielägenheter i höghus eller radhus samt affärslokaler, bilplatser, lager, golfaktier och semesteraktier.
2 %
Överlåtelseskatt på aktier i andra än bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör aktier i ett aktiebolag (s.k. affärsaktier) vilka du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs – t.ex. telefonaktier.
1,6 %

När behöver överlåtelseskatt inte betalas?

Du behöver inte betala överlåtelseskatt för exempelvis

  • din första egna bostad om vissa villkor uppfylls
  • aktier och andra värdepapper som säljs på en värdepappersbörs
  • egendom som du har fått i gåva eller genom testamente
  • egendom som du har fått i arv eller vid avvittring om du som ersättning endast har gett sådan egendom som avvittringen gäller – läs mer om avvittring.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken