Överlåtelseskatt

När du köper en fastighet, en bostadsaktie eller ett annat värdepapper ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Det är i regel köparen som lämnar deklarationen och betalar skatten. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ.

Har du köpt en aktielägenhet, fastighet eller första bostad?

Bostadsköpare – se anvisningarna

Överlåtelseskatteprocenter

Överlåtelseskatteprocenter i tabellform

Överlåtelseskatt på fastigheter och byggnader
Fastigheter är exempelvis tomter med eventuella byggnader – såsom egnahemshus – eller markområden med eventuella sommarstugor (även outbrutna områden och kvotdelar) samt enbart en byggnad eller en konstruktion.
4 %
Överlåtelseskatt på aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis aktielägenheter i höghus eller radhus samt affärslokaler, bilplatser, lager, golfaktier, semesteraktier och båtplatser.
2 %
Överlåtelseskatt på andra värdepapper än aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis de aktier i ett aktiebolag (så kallade affärsaktier) som du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs – till exempel telefonaktier.
1,6 %

Du kan beräkna överlåtelseskattebeloppet med överlåtelseskatteräknaren

När behöver överlåtelseskatt inte betalas?

Du behöver inte betala överlåtelseskatt exempelvis

  • på din första bostad om vissa villkor uppfylls (lämna ändå deklarationen)
  • om skattebeloppet är mindre än 10 euro (lämna ändå deklarationen)
  • på en bostadsrättsbostad
  • på aktier och andra värdepapper som du köpt på en värdepappersbörs
  • på egendom som du fått i gåva eller genom testamente
  • på egendom som du har fått i arv eller vid avvittring om du som ersättning endast har gett sådan egendom som avvittringen gäller – läs mer om avvittring
  • på nyemission av aktier.

Vanliga frågor

Har du köpt värdepapper (exempelvis en bostadsaktie) eller en fastighet men inte kommit ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration?

Logga först in i MinSkatt

Efter inloggningen ser du på ingångssidan i MinSkatt under rubriken Observera Oanvänd överlåtelseskatt. Kontrollera i den vy som öppnas vilken av situationerna som gäller dig och följ instruktionerna.

Om du ännu inte har lämnat en överlåtelseskattedeklaration ska du göra den i MinSkatt eller på en pappersblankett (6012r). Se deklarationsanvisningarna.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen efter den utsatta tiden kan en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påföras.

Ja. När du får aktier som utbetalning av medel ska du som mottagare av aktierna lämna överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt.

Överlåtelseskatten är 2 % av värdet på aktierna vid överlåtelsetidpunkten.

Med Ovaro Abp:s handelstransaktioner var den vägda medelkursen 4,12 euro på överlåtelsedagen 4.12.2020. 

Lämna en överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen och betala skatten inom två månader från överlåtelsedagen. Överlåtelseskatt behöver inte betalas om beloppet understiger 10 euro. Du ska dock lämna skattedeklarationen.

Det lönar sig att deklarera och betala skatten i MinSkatt. Privatpersoner kan också vid behov lämna överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett. Ange som köpeobjekt i deklarationen ”Aktie i annat fastighetsaktiebolag”.