Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Gåva och gåvoskatt

Gåva betyder att egendom överförs till en annan person utan ersättning. Gåvoskatt ska betalas om värdet på gåvorna av samma gåvogivare under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera.

Lämna in gåvoskattedeklarationen i MinSkatt

Anvisningar för deklaration och betalning

Så här sköter du gåvoskatten

 • 1

  Du får en gåva

 • När ska skatt betalas på gåva?

  Gåvoskatt ska betalas om värdet på en eller flera gåvor av samma gåvogivare under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera.
 • 2

  Lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen

 • Gör så här

  Lämna in en gåvoskattedeklaration om gåvoskatt behöver betalas. Lämna in den inom 3 månader från att du fått gåvan.
 • 3

  Beslut

 • Du får ett beskattningsbeslut

  Du får beslutet i MinSkatt och per post.
 • 4

  Skattebetalning

 • Du får anvisningar för betalning med beskattningsbeslutet

  Den första förfallodagen infaller ungefär tre månader från att du mottagit beskattningsbeslutet.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023