Gåva och gåvoskatt

Gåva betyder att egendom överförs till en annan person utan ersättning. Gåvoskatt ska betalas om värdet på gåvorna av samma gåvogivare under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera.

Lämna in gåvoskattedeklarationen i MinSkatt

Anvisningar för deklaration och betalning

Så här sköter du gåvoskatten

 • 1

  Du får en gåva

 • När ska skatt betalas på gåva?

  Gåvoskatt ska betalas om värdet på en eller flera gåvor av samma gåvogivare under en treårsperiod uppgår till 5 000 euro eller mera.
 • 2

  Lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen

 • Gör så här

  Lämna in en gåvoskattedeklaration om gåvoskatt behöver betalas. Lämna in den inom 3 månader från att du fått gåvan.
 • 3

  Beslut

 • Du får ett beskattningsbeslut

  Du får beslutet i MinSkatt och per post.
 • 4

  Skattebetalning

 • Du får anvisningar för betalning med beskattningsbeslutet

  Den första förfallodagen infaller ungefär tre månader från att du mottagit beskattningsbeslutet.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023