9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper (3064r)

Du kan deklarera överlåtelsevinster eller -förluster av värdepapper och värdeandelar i MinSkatt eller på pappersblankett 9. På blanketten deklareras också vinster eller förluster från överlåtelse av utländska värdepapper.

Deklarera överlåtelsevinster av fastigheter, bostadsaktier och annan egendom på blankett 9 och överlåtelse av egendom som finns utomlands (t.ex. fastigheter) på blankett 16B. Du kan också deklarera i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.