Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper (3064r)

Du kan deklarera överlåtelsevinster eller -förluster från offentligt noterade värdepapper och värdeandelar i MinSkatt eller på pappersblankett 9A. På blanketten deklareras också vinster eller förluster från överlåtelse av utländska värdepapper.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration – deklarationsanvisning

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 9A. Deklarera överlåtelsevinster och förluster som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort

Andra blanketter som gäller överlåtelsevinster och förluster

  • Överlåtelsevinster av fastigheter, bostadsaktier, aktier i icke-noterade bolag och annan egendom - deklarera på blankett 9 
  • Överlåtelse av egendom som finns utomlands (t.ex. fastigheter) - deklarera på blankett 16B

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 25.5.2023