9A Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (3064r)

Med blanketten deklareras de överlåtelsevinster och -förluster av värdepapper osv. som inte finns förtryckt i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller vars förtryckta uppgifter är felaktiga. Anvisningar om ifyllning följer med blanketten.

Använd e-tjänster - deklarera uppgifterna för 2017

 Skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Om du deklarerar på nätet behöver du inte lämna in pappersblanketten.

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst. 

Jordbruksidkare kan lämna in blankett 9A som webblankett tillsammans med sin skattedeklaration för jordbruk. På webblanketten specificeras endast överlåtelser av värdepapper som hör till jordbrukets tillgångar.

Nyckelord: