Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 november kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

14D Elavdrag – hushållsavdrag för elenergikostnader 2023 (3028r)

Med blankett 14D kan du begära hushållsavdrag för höga elkostnader för din stadigvarande bostad. Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt. 

Deklarera i MinSkatt

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 14D. Deklarera hushållsavdraget som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Du kan ta hjälp av punkten Elavdrag i deklarationsanvisningen till MinSkatt också när du fyller i pappersblanketten.

Andra blanketter som gäller hushållsavdrag

  • blankett 14A (Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag)
  • blankett 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare).
  • blankett 14C- Hushållsavdrag - intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat. Fyll i blankett 14C utöver blankett 14A om arbetet har utförts i en annan EES-stat än Finland.

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023