E-tjänster

Begränsad service 1–8.11.2017

Begränsningarna gäller såväl kundservicen som e-tjänsterna. Kom ihåg att sköta dina skatteärenden i god tid innan servicen begränsas. Läs mera om begränsad service

På den här sidan har vi samlat Skatteförvaltningens e-tjänster. För att kunna använda e-tjänster tryggt och tillförlitligt krävs det oftast att användaren autentiserar sig elektroniskt. Identifiering – gör så här


Skattekort på nätet

Beställ ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.

Skattekort på nätet

MinSkatt

För autentiseringen behöver du en Katso-kod. Du kan även auktorisera någon annan att sköta dina ärenden.

MinSkatt


Tjänster för personkunder

Tjänster för företags- och samfundskunder

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken