E-tjänster

På den här sidan har vi samlat Skatteförvaltningens e-tjänster. För att kunna använda e-tjänster tryggt och tillförlitligt krävs det oftast att användaren autentiserar sig elektroniskt. Identifiering – gör så här

Företags- och samfundskunder: Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i november 2018. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.


Skattekort på nätet

Beställ ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.

Skattekort på nätet

MinSkatt

Deklarera uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och samfunds inkomstskatt på nätet.

MinSkatt


Tjänster för personkunder

Tjänster för företags- och samfundskunder

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken