E-tjänster

På den här sidan har vi samlat Skatteförvaltningens e-tjänster. För att kunna använda e-tjänster tryggt och tillförlitligt krävs det oftast att användaren autentiserar sig elektroniskt. Identifiering – gör så här


MinSkatt

I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.

MinSkatt

Skattekort

Beställ ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt


Tjänster för personkunder

Tjänster för företags- och samfundskunder