E-tjänster

Ändringar i autentiseringen och auktoriseringen

Ändringar i elektronisk autentisering och auktorisering. Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i november 2018. Ytterliga information

Sköter du skatteärenden för någon annans räkning men har inte tillgång till uppgifterna i MinSkatt? Se lösningen på inloggningsproblemet.

På den här sidan har vi samlat Skatteförvaltningens e-tjänster. För att kunna använda e-tjänster tryggt och tillförlitligt krävs det oftast att användaren autentiserar sig elektroniskt. Identifiering – gör så här

Företags- och samfundskunder: Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i november 2018. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.


Skattekort

Beställ ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

MinSkatt

Deklarera uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och samfunds inkomstskatt på nätet.

MinSkatt


Tjänster för personkunder

Tjänster för företags- och samfundskunder