E-tjänster

På den här sidan har vi samlat Skatteförvaltningens e-tjänster. För att kunna använda e-tjänster tryggt och tillförlitligt krävs det oftast att användaren autentiserar sig elektroniskt. Identifiering – gör så här


Skattekort på nätet

Beställ ett nytt skattekort t.ex. för lön, biinkomst, förmån eller sjöarbetsinkomst.

Skattekort på nätet

MinSkatt

Deklarera uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och samfunds inkomstskatt på nätet.

MinSkatt


Tjänster för personkunder

Tjänster för företags- och samfundskunder

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken