Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skulder och räntor

Beloppet på skulden påverkar inte skatterna. Räntorna på vissa skulder får dock dras av från betalningsårets kapitalinkomster. Det är användningsändamålet för skulden som avgör om räntorna får dras av eller inte.

Räntorna på skulder för inkomstens förvärvande får dras av vid beskattningen. Skuld för förvärvande av inkomst betyder att skulden har tagits för förvärvande av skattepliktig inkomst. Du har exempelvis tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad och få hyresinkomster eller aktier för att få dividendinkomster. Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån inte längre dras av i beskattningen.

Återbetalningarna av lånekapitalet är inte en avdragbar utgift vid beskattningen. Studielånsavdrag utgör ett undantag (avdraget gäller endast de högskolestuderande som har inlett sina första högskolestudier före 1.8.2014 och avlagt examen inom tidsfristen). Läs mer om studielånavdraget.

Anmäl räntor till Skatteförvaltningen

Om du tar ett nytt bolån eller en ny skuld för inkomstens förvärvande, kan du be om att räntorna ska tas i beaktande redan i förskottsinnehållningsprocenten i skattekortet. Läs mer om hur skattekortet kan ändras.

Bankerna lämnar Skatteförvaltningen uppgifterna om skuldbeloppet och om räntorna som betalats under kalenderåret. Kontrollera i din förhandsifyllda skattedeklaration att uppgifterna om lånet och om dess användningsändamål är rätt. 

Räntor på lån mellan privatpersoner

Om du vill dra av låneräntor på skulder för inkomstens förvärvande som du betalat till en privatperson, var beredd att för Skatteförvaltningen uppvisa skuldebrevet och en skriftlig återbetalningsplan. Om återbetalningarna av en skuld mellan privatpersoner sker i huvudsak så att långivaren efterskänker betalningsraterna, kan skulden betraktas som gåva. Då måste det också påföras en gåvoskatt på den. Läs mer om gåvobeskattning.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024