Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avdrag

Du kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. Vissa avdrag ska du deklarera själv. Du kan ange avdraget för ditt skattekort eller i skattedeklarationen.

Du kan också ange eller korrigera uppgifterna på pappersblanketter. Om du deklarerar på papper ska du inte ange samma uppgifter på nytt i MinSkatt.

Hushållsavdrag

Läs hurdant arbete som berättigar dig till hushållsavdrag och hur du deklarerar avdraget.

Distansarbete och avdrag

Läs hurdana kostnader du kan dra av och hur du deklarerar avdraget?

Resekostnader

Du kan i beskattningen dra av resekostnader som anknyter till arbetet.

Utgifter för förvärv av inkomst

Läs hurdana kostnader du kan dra av och hur du deklarerar avdraget?

Underhållsskyldighetsavdrag

Du kan beviljas underhållsskyldighetsavdrag om du betalar underhållsbidrag för ditt barn.

Inkomstutjämning

Du kan begära inkomstutjämning om du har fått ett stort inkomstbelopp som engångsbetalning.

Donationsavdrag

Fysiska personer och dödsbon får från sina förvärvsinkomster dra av en penningdonation till ett universitet eller en högskola.

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas enligt prövning av särskilda skäl.

Avdrag från kapitalinkomster

Du har rätt att från dina kapitalinkomster dra av de utgifter som du har haft för att förvärva eller bibehålla kapitalinkomsterna.

Avdrag från hyresinkomster

Läs vilka typer av avdrag du kan göra från hyresinkomster.

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2023