Egna uppgifter

Beskattningsbeslutets uppgifter eller giroblanketter kan inte fås elektroniskt.

Om du  behöver ett nytt korrigerat beskattningsbeslut, ring servicenumret 029 497 003 (Personkundens inkomstbeskattning).

Om dina giroblanketter har försvunnit, ring servicenumret 029 497 027(Betalningar). Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för kvarskatt. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen.

Beställ giroblanketter

För att behandla skatteärenden behöver vi också adress- och kontouppgifter

Adressuppgifterna är viktiga för att du ska få din skattepost till rätt adress.I postningen av skattekort och deklarationsblanketter används exempelvis den adress som finns i Skatteförvaltningens register ett par månader före postningen.

Om Skatteförvaltningen vet ditt kontonummer går det snabbare att göra transaktioner.En skatteåterbäring som betalas in på ditt bankkonto står t.ex. till ditt förfogande betydligt tidigare än en återbäring som betalas i form av betalningsanvisning.

Beskattningsbeslutets uppgifter eller giroblanketter kan inte fås elektroniskt.