Värdeminskning av bilförmån

Arbetsgivaren anmäler bilförmånen till inkomstregistret. Uppgiften överförs från inkomstregistret till den förhandsifyllda skattedeklarationen och den har räknats med i den löneinkomst som betalaren har anmält.

I denna punkt kan du yrka på värdeminskning av bilförmånen. Ändringarna kan vara motiverade till exempel om du under kalenderåret haft arbetskörningar som överskrider 30 000 km eller om dina privata körningar som baserar sig på anteckningar i körjournalen har varit få.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Bilförmånen är medräknad i löneinkomsterna men du yrkar på att värdet av bilförmånen ska minskas

Om arbetsgivaren har anmält bilförmånen till inkomstregistret syns bilförmånen i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag i punkten Löner och naturaförmåner.

  • Välj arbetsgivarens namn. Bilförmånen och de övriga naturaförmånerna har räknats med i löneinkomsterna. Du ser i regel värdet av bilförmånen på ditt lönebesked.
  • Svara Ja i punkten Yrkar du på att bilförmånens värde ska minskas? och ange uppgifterna. 

Bilförmånen saknas i löneinkomsterna

Om bilförmånen saknas i de löneinkomster som visas i skattedeklarationen ska du göra så här:

  • Gå till punkten Löner och naturaförmåner. Välj arbetsgivarens namn och lägg till värdet av bilförmånen genom att välja Lägg till en ny löneinkomst. Meddela också utbetalaren att uppgiften saknas så att denna kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.
  • Gå därefter till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Nedsättning av bilförmånens värde och ange uppgifterna.

Lönerna saknas helt i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag

Om inga löneuppgifter eller ingen bilförmån visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du göra så här:

  • Gå till fasen Övriga inkomster.
  • Välj Ja i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
  • Välj Lägg till en ny utbetalare och ange både lönerna och bilförmånen i punkten Inkomstbelopp. Meddela också utbetalaren att uppgiften saknas så att denna kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.
  • Gå därefter till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Nedsättning av bilförmånens värde och ange uppgifterna.

Läs mer

Läs mer om bilförmånen

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar nedsättningen av bilförmånens värde på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.