Värdeminskning av bilförmån

Arbetsgivaren anmäler bilförmånen till inkomstregistret. Uppgiften överförs från inkomstregistret till den förhandsifyllda skattedeklarationen och den har räknats med i den löneinkomst som arbetsgivaren har anmält.

I denna punkt kan du yrka på värdeminskning av bilförmånen. Ändringarna kan vara motiverade till exempel om du under kalenderåret haft arbetskörningar som överskrider 30 000 km eller om dina privata körningar som baserar sig på anteckningar i körjournalen har varit få.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Punkten Värdeminskning av bilförmån visas när du nere på sidan väljer länken Visa mera.

Bilförmånen är medräknad i löneinkomsterna men du yrkar på att värdet av bilförmånen ska minskas

Om arbetsgivaren har anmält bilförmånen till inkomstregistret, ingår bilförmånen i den lönesumma som visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag i punkten Löner och naturaförmåner.

  • Välj länken med arbetsgivarens namn. Bilförmånen och de övriga naturaförmånerna har räknats med i löneinkomsterna. Du ser i regel värdet av bilförmånen på ditt lönebesked.
  • Svara Ja i punkten Yrkar du på att bilförmånens värde ska minskas? och ange uppgifterna. 

Bilförmånen saknas i löneinkomsterna

Om bilförmånen saknas i de löneinkomster som visas på skattedeklarationen ska du göra så här:

  • Gå till punkten Löner och naturaförmåner. Välj länken med arbetsgivarens namn. Lägg till värdet av bilförmånen genom att välja knappen Lägg till en ny löneinkomst. Meddela också utbetalaren av lönen att uppgiften saknas så att denna kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.
  • Gå därefter till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Värdeminskning av bilförmån och ange uppgifterna.

Lönerna saknas helt i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag

Om inga löneuppgifter eller ingen bilförmån visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du göra så här:

  • Gå till fasen Övriga inkomster.
  • Välj Ja i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
  • Välj knappen Lägg till en ny utbetalare och ange både lönerna och bilförmånen i punkten Inkomstbelopp. Meddela också utbetalaren att uppgifter saknas så att denna kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.
  • Gå därefter till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Värdeminskning av bilförmån och ange uppgifterna.

Mer information

Läs mer om bilförmånen

Så här deklarerar du på papper

Om du yrkar på värdeminskning av bilförmånen på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.