Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

7K Hyresinkomster – Fastighet (3012r)

Du kan deklarera hyresinkomster av en fastighet i MinSkatt eller på pappersblankett 7K.

Om du äger en del av det uthyrda objektet ska du bara deklarera din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem (t.ex. makar).

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Deklarerar du på en fastighetssammanslutnings vägnar? Se anvisningarna för fastighetssammanslutningar

Ilmoitatko kiinteistöyhtymän puolesta? Katso kiinteistöyhtymän ohjeet

Andra blanketter som gäller hyresinkomster

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2022