7K Hyresinkomster – Fastighet (3012r)

Med blanketten deklareras hyresinkomster av fastighet.

Om du äger en del av objektet, anteckna i blanketten endast din egen andel av hyresinkomster och om utgifter som hänför sig till dessa (t.ex. makar). Fastighetssammanslutningarna ska likväl anmäla sina hyresinkomster med en blankett (t.ex. sambor).

Använd e-tjänster - deklarera hyresinkomster för 2018

Skattedeklaration på nätet  (skatt.fi/skattedeklaration)

Om du deklarerar på nätet behöver du inte lämna in pappersblanketten.

Om du deklarerar på papper returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst.

Beskattningssammanslutningar kan lämna in blankett 7K som webblankett.