Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

7K Hyresinkomster – Fastighet (3012r)

Du kan deklarera hyresinkomster av en fastighet i MinSkatt eller på pappersblankett 7K.

Om du äger en del av det uthyrda objektet ska du bara deklarera din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem (t.ex. makar).

Deklarera övriga hyresinkomster i MinSkatt eller använd följande blanketter:

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt: