7K Hyresinkomster – Fastighet (3012r)

Du kan deklarera hyresinkomster av en fastighet i MinSkatt eller på pappersblankett 7K.

Om du äger en del av det uthyrda objektet ska du bara deklarera din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem (t.ex. makar).

Deklarera i MinSkatt

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 7K. Deklarera hyresinkomsterna som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Andra blanketter som gäller hyresinkomster

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt: