Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Du får dra av anskaffningsutgifter för byggnad och lös egendom som avskrivningar

Avskrivningar betyder att du från hyresinkomsten får dra av kostnader som hänför sig till anskaffningen av exempelvis en byggnad eller lös egendom.

Skatteförvaltningen drar inte automatiskt av avskrivningar i beskattningen. Om du vill göra avskrivningar ska du deklarera dem i MinSkatt eller ange dem på papperblankett.

Du får dra av anskaffningsutgiften för en byggnad i form av avskrivningar

Anskaffningsutgiften för egendom är vanligtvis det värde som du har betalat för att anskaffa egendomen. Till anskaffningsutgiften räknas även ombyggnadskostnaderna om du låter utföra ombyggnad under din ägartid.

Du får dra av anskaffningsutgiften för en uthyrd byggnad från hyresinkomster i form av årliga avskrivningar. Med avskrivningar avses att anskaffningsutgiften delas upp som kostnad på ett flertal år.

 
Bostadshus eller kontorsbyggnad – avskrivning på den återstående delen (oavskrivna delen) av anskaffningsutgiften 4 %
Butiker, lager, fabriker, verkstäder eller andra motsvarande byggnader 7 %

Om byggnaderna har varit i eget bruk under en dela av året, dvs. eller uthyrningen börjar eller slutar under året, beräknas avdraget för hyrestiden. Du får inte dra av en avskrivning under det år då du säljer byggnaden.

Om du har gjort avskrivningar för en byggnad som du hyr ut beaktas den oavskrivna anskaffningsutgiften när byggnaden säljs.

Exempel: Du har köpt en affärsbyggnad för 100 000 euro, hyrt ut den för ett år till en utomstående aktör och har gjort en avskrivning på 7 %. Efter ett år säljer du byggnaden till hyresgästen. Du kan dra av 93 000 euro i anskaffningsutgift från försäljningspriset, eftersom du har gjort en avskrivning på 7 000 euro från anskaffningsutgiften. Om du säljer byggnaden för 100 000 euro får du 7 000 euro i försäljningsvinst (100 000 euro − 93 000 euro).

Observera vad du inte får dra av som avskrivningar

Anskaffningsutgiften för fastighetens mark kan inte dras av som avskrivningar. Avskrivningar kan inte heller göras på anskaffningsutgifter för aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag.

Anskaffning av lös egendom i en hyresbostad

Som hyresvärd kan du skaffa lös egendom till bostaden. Om anskaffningspriset överskrider  1 200 euro får du dra av 25 % av priset från hyresinkomsten i form av årliga avskrivningar. Du får göra en avskrivning endast om den lösa egendomens ekonomiska användningstid är mer än tre år. Du kan dock dra av anskaffningarna på en gång som årliga kostnader om anskaffningspriset är under 1 200 euro eller anskaffningens ekonomiska användningstid är högst 3 år.


Se listan över vilka andra kostnader för uthyrning av en aktielägenhet du kan dra av från hyresinkomsten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021