Förhandsifylld skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2020. Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting. Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 5.5., 12.5. eller 19.5.2020. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Rörelseidkarna och yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar får sina förhandsifyllda skattedeklarationer redan i mars. De ska lämna in den kompletterade skattedeklarationen redan senast 2.4.2020.

Lämna en del av uppgifterna i MinSkatt redan nu

Du kan deklarera en del av uppgifterna för skattedeklarationen 2019 redan nu i MinSkatt. Sådana uppgifter är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper. Se alla de uppgifter som du för tillfället kan anmäla i MinSkatt.

Obs! Resten av uppgifterna, exempelvis löner och vinster eller förluster från överlåtelse av värdepapper, kan du kontrollera och korrigera när du får din förhandsifyllda skattedeklaration eller när skattedeklarationen finns i MinSkatt. 

Skatteåterbäring

Skatteåterbäringarna för 2018 har betalats.

Skatteåterbäringarna för 2019 betalas till de flesta privatpersoner i augusti 2020. Skatteåterbäringsbeloppet och betalningsdagen visas på våren i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Kvarskatt

Skatteåret 2018: Om din beskattning slutfördes i september är förfallodagen för den andra kvarskatteraten 2.1.2020. Om din beskattning slutfördes i oktober är förfallodagen för den andra kvarskatteraten 3.2.2020. Du ser kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna i MinSkatt. Du kan även betala kvarskatten via MinSkatt.

Skatteåret 2019: Du ser det eventuella kvarskattebeloppet och betalningsdagarna på våren i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Vilken del av skattedeklaration ska kontrolleras? Vilket är beskattningsbeslutet och vilken den preliminära beskattningsuträkningen?

Om du har deklarerat för sent

Om din skattedeklaration blir försenad måste du eventuellt betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. 

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet är en beräkning på utfallet av din beskattning.