Förhandsifylld skattedeklaration

Alla förhandsifyllda skattedeklarationer för privatpersoner är nu i MinSkatt. De är framme per post före utgången av april. 

Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 5.5., 12.5. eller 19.5.2020. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Rörelseidkarna och yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar: Glömde du att deklarera uppgifter före det utsatta datumet 2.4.2020? Läs anvisningarna och agera genast! 

Gör så här när du får skattedeklarationen:

1

Kontrollera skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter som finns i din skattedeklaration. Så här kontrollerar du skattedeklarationen.

2

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något

Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. Om du inte ändrar på uppgifterna har du lämnat din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

3

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Obs! Du kan inte korrigera uppgifterna per telefon.

Om du korrigerar din skattedeklaration ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen som antecknats i din skattedeklaration. Den sista inlämningsdagen ser du på första sidan i din skattedeklaration och i MinSkatt.

4

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 4.8 eller 4.9.2020. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Utbetalningsdagen för din skatteåterbäring hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också att ditt kontonummer stämmer.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen sannolikt framåt. 

Läs mer om skatteåterbäring.

5

Ska du betala kvarskatt?

För största delen av personkunderna infaller förfallodagen för den första raten av kvarskatten 3.8.2020 och för den andra raten 1.10.2020. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera därför förfallodagarna för din kvarskatt i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du har gjort ändringar i skattedeklarationen flyttas de ursprungliga förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (de flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 6.8.2020 och 6.10.2020). 

Läs mer om kvarskatt.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Vanliga frågor

Näringsidkare, jordbruksidkare och deras makar får en preliminär beskattningsuträkning tillsammans med skattedeklarationen, istället för ett beskattningsbeslut. Det beror på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makes beskattningsuppgifter.

I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifter som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makes skattedeklaration har handlagts.