Förhandsifylld skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2019. Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.Om du korrigerar deklarationen är inlämningsdatumet antingen 7.5, 14.5 eller 21.5.2019. Inlämningsdatumet ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklarationen förnyas

Skattedeklarationen ser annorlunda ut än tidigare och korrigeringen av den ändras. Observera att för de flesta kunder tidigareläggs utbetalningsdatumet för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt år 2019. Läs mer om ändringarna.

Lämna en del av uppgifterna i MinSkatt redan nu

Du kan deklarera en del av uppgifterna för skattedeklarationen redan nu i MinSkatt. Sådana uppgifter är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper. Se alla de uppgifter som du för tillfället kan anmäla i MinSkatt.

Skatteåterbäring

Du får skatteåterbäringen för 2017 in på ditt bankkonto 11.12.2018. Uppgifterna om skatteåterbäringen ser du i MinSkatt.

Kvarskatt

Den första raten av kvarskatten för skatteåret 2017 ska betalas 3.12.2018 och den andra 1.2.2019. Du ser kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna i MinSkatt. Du kan också betala kvarskattebeloppet i MinSkatt.

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet är en beräkning på utfallet av din beskattning.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Vilken del av skattedeklaration ska kontrolleras? Vilket är beskattningsbeslutet och vilken den preliminära beskattningsuträkningen?

Om du har deklarerat för sent

Om din skattedeklaration blir försenad måste du eventuellt betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.