Beskattningsbeslutet och den förhandsifyllda skattedeklarationen

Du fick den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2019. De flesta kunder fick sitt beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagarna framgår av beslutet.

Granska ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

Varför jag fick ett nytt beskattningsbeslut och betalningsdagen för min skatteåterbäring  flyttades framåt?

Beskattningsbeslutet är en uträkning av din beskattning

1

Om du inte gjorde ändringar i din skattedeklaration

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

2

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration

Du får ett nytt beskattningsbeslut om

  • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har fått korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.

I det nya beslutet flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt. Vi skickar de nya beskattningsbesluten före utgången av oktober.

3

Kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslutet

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer.

4

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret hittar du i beslutet. På detta sätt kan vi korrigera felet innan din beskattning slutförs. Datumet då din beskattning slutförs hittar du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Om du märker ett fel först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.

5

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 6.8 eller 4.9.2019. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Utbetalningsdagen för din skatteåterbäring hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också att ditt kontonummer stämmer.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen sannolikt framåt. . Läs mer om skatteåterbäring

6

Ska du betala kvarskatt?

För största delen av personkunderna infaller förfallodagen för den första raten av kvarskatten 1.8.2019 och för den andra raten 1.10.2019. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera därför förfallodagarna för din kvarskatt i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du har gjort ändringar i skattedeklarationen flyttas de ursprungliga förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (förfallodagarna för fastighetsskatt är 3.9 och 15.10).

Läs mer om kvarskatt.

 Vanliga frågor

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har fått in uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren.

Tidtabellen för beskattningen och skatteåterbäringen är alltid gemensam för makar. Om någondera av makarna gör ändringar i sin skattedeklaration kan skatteåterbäringsdagen ändras för båda. 

Logga in i MinSkatt. Du hittar ditt beskattningsbeslut genom att välja ”Postlåda” på ingångssidan. Vid ”Beslut och brev” väljer du ”Visa alla”. Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut senast i slutet av oktober.

Vi skickar de nya beskattningsbesluten i slumpmässig ordning.

Du får ett nytt beskattningsbeslut, om

  • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har fått in korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.
  • Du får det nya beskattningsbeslutet senast i slutet av oktober.

Om du inte får ett nytt beskattningsbeslut förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft.

Du har fått ett meddelande om att din beskattning fortsätter av någon av följande orsaker:

  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
  • skattekontrollsåtgärderna är inte ännu färdiga

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av meddelandet.

Du får ett nytt beskattningsbeslut före utgången av oktober. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Slutdatumet ser du i det nya beskattningsbeslutet.  Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även utfallet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) kan ändras.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

 

Underskottsgottgörelsen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen för alla privatpersoner i punkten Övriga uppgifter. I samma punkt visas också antalet minderåriga barn och uppgifterna om maken eller makan.

Uppgifterna visas i skattedeklarationen så här:

Du har inte ansökt om barnförhöjning på underskottsgottgörelsen. MinSkatt eller blankett 50B
Du har inte ansökt om att underskottsgottgörelsen ska överföras till maken eller makan. MinSkatt eller blankett 50B

Om du vill att barnförhöjningen på underskottsgottgörelsen görs i din egen beskattning, ska du i MinSkatt eller på blankett 50B ange för hur många barn du yrkar på förhöjning.

Om du vill att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes eller makas beskattning i det fall att du inte har skatter som påförs för förvärvsinkomster eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen, ska du ange detta i MinSkatt eller på blankett 50B.

Vad är underskottsgottgörelse?

Underskott uppstår om de avdrag (exempelvis räntorna på bostadslån) som ska göras på kapitalinkomsterna (exempelvis hyresinkomster) är större än kapitalinkomsterna.  Av detta underskott får man som underskottsgottgörelse dra av 30 % (32 % i fråga om räntor på lån för första bostad) från skatterna på förvärvsinkomsterna.  Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. En barnförhöjning läggs till maximibeloppet om du har minderåriga barn.

Mer information om underskottsgottgörelse

Datumet då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt.

Beskattningsbeslutet för 2017 eller tidigare åren syns inte i MinSkatt. De finns endast tillgänglig som pappersutskrift. Om du behöver ett nytt beskattningsbeslut eller beskattningsintyg ska du ringa servicenumret 029 497 003 (Inkomstbeskattning av personkunder).