Förhandsifylld skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2019. Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.Om du korrigerar deklarationen är inlämningsdatumet antingen 7.5, 14.5 eller 21.5.2019. Inlämningsdatumet ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Rörelseidkarna och yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar får sina förhandsifyllda skattedeklarationer redan i mars. De ska lämna in den kompletterade skattedeklarationen redan senast 2.4.2019.

Skattedeklarationen förnyas

Skattedeklarationen ser annorlunda ut än tidigare och korrigeringen av den ändras. Observera att för de flesta kunder tidigareläggs utbetalningsdatumet för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt år 2019. Läs mer om ändringarna.

Gör så här när du får skattedeklarationen

1

Kontrollera skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter som finns i din skattedeklaration. Så här kontrollerar du skattedeklarationen.

2

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något

Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. Om du inte ändrar på uppgifterna har du lämnat din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

3

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Anvisningar om att deklarera de vanligaste avdragen

Obs! Om du korrigerar din skattedeklaration ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen som antecknats i din skattedeklaration. Den sista inlämningsdagen ser du på första sidan i din skattedeklaration och i MinSkatt.

 Vanliga frågor

Näringsidkare, jordbruksidkare och deras makar får en preliminär beskattningsuträkning tillsammans med skattedeklarationen, istället för ett beskattningsbeslut. Det beror på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makes beskattningsuppgifter.

I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifter som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makes skattedeklaration har handlagts.

De jord- och skogsbruksuppgifter du deklarerade under början av året har sannolikt inte hunnit överföras till den förhandsifyllda skattedeklarationen innan den skrevs ut och postades. Vänta tills du fått det slutliga beskattningsbeslutet, och kontrollera att de jord- och skogsbruksuppgifter du deklarerat har beaktats på det.