Skattedeklaration och beskattningsbeslut

Du har fått ett beskattningsbeslut tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Om du inte har korrigerat din skattedeklaration, förblir det beskattningsbeslut som du fått på våren i kraft. Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut i augusti-oktober. Beskattningsbeslutets uppgifter kan inte fås elektroniskt.

Begränsad service 30.10–8.11.2018

Kom ihåg att sköta dina skatteärenden i god tid. Vi kan inte sköta dina skatteärenden på skattebyrån, i servicetelefon eller på nätet under den begränsade servicen. Läs mera om begränsade servicen.

En del av kunderna får ett nytt beskattningsbeslut på hösten

Den förhandsifyllda skattedeklarationen som du fick på våren innehåller beskattningsbeslutet.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen, får du ett nytt beskattningsbeslut på hösten. Du kan få ett nytt beskattningsbeslut också på grund av att Skatteförvaltningen har fått korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren. Nya beskattningsbeslut skickas i slumpmässig ordning så att besluten är framme hos kunderna senast i slutet av oktober. Makarna kan få sina beslut vid olika tidpunkter.

Om det inte finns något att korrigera i skattedeklarationen, förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som kunden fick tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen i kraft.  Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut på hösten.

Kontrollera beskattningsbeslutet

Kontrollera att uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet motsvarar de uppgifter som du har gett. Om du får ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv korrigerat uppgifterna, kontrollera förändringen genom att jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beskattningsbeslut som du fick på våren.

På våren har du med skattedeklarationen också fått en specifikationsdel, där beskattningsbeslutets uppgifter har förklarats i detalj. I specifikationsdelen ser du bl.a. varifrån Skatteförvaltningen fått uppgifterna för beskattningsbeslutet. På hösten får du inte en ny specifikationsdel, utan endast beskattningsbeslutet och eventuella giroblanketter för betalning av kvarskatten.

Korrigera de felaktiga uppgifterna

Om det finns ett tydligt fel i beskattningsbeslutet, ring numret som har angetts i beskattningsbeslutet. Så här blir tekniska fel korrigerade innan beskattningen blir färdig (31.10.2018).

Du kan söka ändring i din beskattning ännu efter att beskattningen har slutförts.

Beskattningsbeslutets uppgifter kan inte fås elektroniskt

Du kan få en kopia av ett tidigare beskattningsbeslut t.ex. om du har

  • tappat bort det beskattningsbeslut som skickades på våren eller det korrigeringsbeslut som eventuellt skickades i höst
  • du behöver ett beskattningsbeslut från ett tidigare år.

Ring servicenumret 029 497 003 (lön- och pensionstagare, samtalspris lna/msa).

Beställ giroblanketter

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för kvarskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat. Beställ giroblanketter

Du kan också ring servicenumret 029 497 027 (Betalningar). Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Spara specifikationsdelen för skattedeklarationen

Det nya beskattningsbeslutet ersätter beskattningsbeslutet som du fick på våren. Specifikationsdelen som du fick på våren bör du däremot spara. Skatteförvaltningen har ingen elektronisk tjänst där du kan se beskattningsbeslutet och specifikationsdelen.

Om du måste betala kvarskatt, får du de nya giroblanketterna tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet. Om du får återbäring, betalar Skatteförvaltningen in den på kontot som har antecknats i ditt beskattningsbeslut.

Beskattningsbeslutet är utfallet av din beskattning

Redan under skatteåret har man tagit ut skatt från dina inkomster på basis av skattekortet (förskottsinnehållning). De inkomster och avdrag som visas på ditt skattekort är bara en uppskattning.

I den slutliga beskattningen kontrolleras skattebeloppet enligt hur stora dina inkomster och avdrag faktiskt har varit under skatteåret. Detta slutresultat ser du på ditt beskattningsbeslut. Beskattningsbeslutet är en beräkning av det slutliga skattebeloppet.