Förhandsifylld skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2023. Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 9.5., 16.5. eller 23.5.2023. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Rörelseidkarna och yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar får sina förhandsifyllda skattedeklarationer i MinSkatt och per post i mars. De ska lämna in den kompletterade skattedeklarationen redan senast 3.4.2023.

Kvarskatt

Skatteåret 2021: Om din beskattning slutfördes i oktober är förfallodagen för den andra kvarskatteraten 1.2.2023. Du ser kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna i MinSkatt

Skatteåret 2022: Du ser det eventuella kvarskattebeloppet och betalningsdagarna på våren i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Skatteåterbäring

Skatteåterbäringarna för 2022 betalas till de flesta privatpersoner i augusti 2023. Skatteåterbäringsbeloppet och betalningsdagen visas på våren i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Vilken del av skattedeklaration ska kontrolleras? Vilket är beskattningsbeslutet och vilken den preliminära beskattningsuträkningen?

Om du har deklarerat för sent

Om din skattedeklaration blir försenad måste du eventuellt betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. 

Beskattningsbeslut

Beskattningsbeslutet är en beräkning på utfallet av din beskattning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023