Förhandsifylld skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2019. Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting. Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 7.5, 14.5 eller 21.5.2019. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Glömde du att deklarera uppgifter före det utsatta datumet? Läs anvisningarna och agera genast! 

Skattedeklarationen förnyas

Skattedeklarationen ser annorlunda ut än tidigare och korrigeringen av den ändras. Observera att för de flesta kunder tidigareläggs utbetalningsdatumet för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt år 2019. Så här ser skattedeklarationen ut.

Gör så här när du får skattedeklarationen

1

Kontrollera skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter som finns i din skattedeklaration. Så här kontrollerar du skattedeklarationen.

2

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något

Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. Om du inte ändrar på uppgifterna har du lämnat din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

3

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Anvisningar om att deklarera de vanligaste avdragen

4

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 6.8.2019. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Din individuella dag hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också i MinSkatt att ditt kontonummer stämmer. Anmäl ditt nya eller förändrade kontonummer senast 29.7.2019 om du får din skatteåterbäring i augusti. Läs mer om skatteåterbäring

5

Fick du kvarskatt att betala?

Största delen har förfallodagen för den första raten av kvarskatten 1.8.2019 och för den andra raten 1.10.2019. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera alltid din individuella förfallodag i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Använd alltid ditt referensnummer för inkomstskatt när du betalar. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (förfallodagarna för fastighetsskatt är 3.9 och 15.10). Läs mer om kvarskatt.

Obs! Om du korrigerar din skattedeklaration ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen som antecknats i din skattedeklaration. Den utsatta dagen för dig ser du på första sidan i din skattedeklaration och i MinSkatt.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den utsatta dagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

 Vanliga frågor

Näringsidkare, jordbruksidkare och deras makar får en preliminär beskattningsuträkning tillsammans med skattedeklarationen, istället för ett beskattningsbeslut. Det beror på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makes beskattningsuppgifter.

I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifter som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makes skattedeklaration har handlagts.

De jord- och skogsbruksuppgifter du deklarerade under början av året har sannolikt inte hunnit överföras till den förhandsifyllda skattedeklarationen innan den skrevs ut och postades. Vänta tills du fått det slutliga beskattningsbeslutet, och kontrollera att de jord- och skogsbruksuppgifter du deklarerat har beaktats på det.

Beskattningsbesluten för sammanslutningar har skickats i mars–april.

Efter det har det skickats nya beskattningsbeslut för en del sammanslutningar. För en del har det nya beslutet samma innehåll som det tidigare.

Om beskattningsbeslutet har samma innehåll som beslutet som sändes tidigare och alla uppgifter är rätt behöver du inte kontakta Skatteförvaltningen. Du behöver inte heller ta kontakt om det nya beskattningsbeslutet har ändrats men uppgifterna i den stämmer.

Om det finns uppgifter i beskattningsbeslutet som behöver korrigeras ska du kontakta servicenumret som antecknats i beslutet.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen innehåller mer uppgifter än tidigare. Alla uppgifter har inte använts i beräkningen av den beskattningsbara inkomsten. Kontrollera att uppgifterna som använts i beräkningen av den beskattningsbara inkomsten stämmer och korrigera uppgifterna vid behov i MinSkatt.

De övriga uppgifterna visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen endast som tilläggsinformation för dig. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen beträffande dessa uppgifter.

Vad innebär barnförhöjning på underskottsgottgörelse och överföring av underskottsgottgörelse mellan makarna?

Underskottsgottgörelsen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen för alla privatpersoner i punkten Övriga uppgifter. I samma punkt visas också antalet minderåriga barn och uppgifterna om maken eller makan.

Uppgifterna visas i skattedeklarationen så här:

Du har inte ansökt om barnförhöjning på underskottsgottgörelsen.

 MinSkatt eller blankett 50B

Du har inte ansökt om att underskottsgottgörelsen ska överföras till maken eller makan.

 MinSkatt eller blankett 50B

Om du vill att barnförhöjningen på underskottsgottgörelsen görs i din egen beskattning, ska du i MinSkatt eller på blankett 50B ange för hur många barn du yrkar på förhöjning.

Om du vill att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes eller makas beskattning i det fall att du inte har skatter som påförs för förvärvsinkomster eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen, ska du ange detta i MinSkatt eller på blankett 50B.

Vad är underskottsgottgörelse?

Underskott uppstår om de avdrag (exempelvis räntorna på bostadslån) som ska göras på kapitalinkomsterna (exempelvis hyresinkomster) är större än kapitalinkomsterna.  Av detta underskott får man som underskottsgottgörelse dra av 30 % (32 % i fråga om räntor på lån för första bostad) från skatterna på förvärvsinkomsterna.  Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. En barnförhöjning läggs till maximibeloppet om du har minderåriga barn.

Mer information om underskottsgottgörelse

Nyckelord: