Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländsk arbetstagare i Finland i högst 6 månader – du kan också begära progressiv beskattning

Progressiv beskattning betyder att du betalar skatt enligt dina inkomster. Alla de inkomster och avdrag som har kommit in under året påverkar din skatteprocent.

I de fall du vistas i Finland i högst 6 månader kan du be om progressiv skatt istället för källskatt om du bor i

Du behöver en finländsk personbeteckning för att kunna ansöka om progressiv skatt. 

Fyll i tre blanketter och boka tid på skattebyrån

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r med vilken du ansöker om en finländsk personbeteckning

Blanketten undertecknas senare i skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM SKATTEKORT

Fyll i blankett 5057r med vilken du ansöker om ett skattekort för en begränsat skattskyldig.

3

ANSÖK OM PROGRESSIV BESKATTNING

Fyll i blankett 6148r med vilken du ansöker om progressiv skatt

I anmälan ska du ange alla de

 • förvärvsinkomster som du får i Finland
 • hela årets förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat
 • avdrag som hänför sig till förvärvsinkomst.
4

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifterna om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid genom att ringa servicenumret 029 497 010 (från utlandet +358 29 497 010).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Du får ett skattekort eller instruktioner för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning

Lämna blanketterna och bilagorna till Skatteförvaltningen

Finland beskattar endast de inkomster som du förvärvar i Finland. Skattepliktiga inkomster från hemviststaten höjer dock skatten på inkomsterna från Finland. Förvärvsinkomster som beskattas i hemviststaten är t.ex. löneinkomster, sociala förmåner (arbetslöshetsersättning, studiepenning) och pensioner.

Du kan begära avdrag för t.ex.

Skattemyndigheten i hemviststaten vet eventuellt inte alla dina beskattningsbara förvärvsinkomster och avdrag som hänför sig till dem när du fyller i ansökan.

Bifoga till din ansökan exempelvis

 • löneintyg
 • intyg över arbetslöshetsdagpenning
 • beslut om pension
 • annan tillförlitlig utredning av inkomster

Till din ansökan kan du även bifoga ett beskattningsintyg, varav den senaste fastställda beskattningen i din hemviststat framgår.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Om dina inkomster har beskattats progressivt i Finland får du en förhandsifylld skattedeklaration följande år. I den ser du inkomsterna och avdragen som utgör grunden för beskattningen samt beskattningens slutresultat.

Kontrollera att uppgifterna i skattedeklaration är rätt. Om det inte finns någonting att korrigera i uppgifterna behöver du inte göra något. Du kan komplettera och korrigera skattedeklarationen i e-tjänsten MinSkatt.

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Deklarera de inkomster som du har förvärvat i hemviststaten

Om du exempelvis har arbetat i Finland i början av året och uppskattat löneinkomsterna i din hemviststat för resten av året ska du deklarera det rätta beloppet på de löneinkomster som du har förvärvat i din hemviststat.

 • Om du har uppskattat inkomsterna för slutet av året till ett för stort belopp kan du ha betalat för mycket skatt till Finland. I det här fallet får du ett korrigerat beskattningsbeslut där den eventuella skatteåterbäringen anges.
 • Om du har uppskattat inkomsterna för slutet av året till ett för litet belopp kan du ha betalat för lite skatt till Finland. I det här fallet får du ett korrigerat beskattningsbeslut där det eventuella kvarskattebeloppet anges.

Efter att du har korrigerat uppgifterna i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut senare på hösten. Beskattningsbeslutet visar det slutgiltiga skattebeloppet. Vid behov får du även anvisningar för betalning av kvarskatt och för en eventuell omprövningsbegäran.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration under april ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem).

Exempel: Om du får cirka 25 000 euro i lön om året är din skattesats 15 % (utöver skattesatsen kan eventuellt också pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier tas ut).

Om du inte har ansökt om skattekort för begränsat skattskyldiga för progressiv beskattning och det har tagits ut källskatt, kan du ansöka om progressiv beskattning också på skattedeklarationen. Ange uppgiften på pappersblanketterna

Lämna skattedeklarationsblanketterna för skatteåret 2023 till Skatteförvaltningen senast 21.5.2024.

Skattedeklaration och beskattningsbeslut

 

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023