Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländsk arbetstagare i Finland i högst 6 månader – du kan också begära progressiv beskattning

När du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig betalar du i allmänhet källskatt (35 %) för den lön som du får från Finland.

Du kan begära progressiv beskattning i stället för källskatt om du bor i

Progressiv beskattning innebär att din skatteprocent varierar enligt inkomsternas storlek. Skattebeloppet som du ska betala påverkas av alla dina inkomster och avdrag under året.

Du kan yrka på avdrag från dina inkomster, till exempel av

Du behöver en finsk personbeteckning för att kunna ansöka om progressiv beskattning.

Utländska inkomster påverkar skatteprocenten för dina inkomster från Finland

Finland beskattar enbart inkomster som du får från Finland. Skatten på de inkomster som du får från Finland höjs i och med lön, pension och sociala förmåner (t.ex. arbetslöshetsersättning, studiepenning) som du har fått

 • från ett annat land än Finland och som är skattepliktig inkomst i din hemviststat eller
 • från Finland och som enligt ett skatteavtal inte kan beskattas.

Du kan begära att de kostnader för förvärvande av inkomst som hänförs till dessa inkomster ska dras av.

Observera att dessa inkomster visserligen inte höjer skatten på inkomster från Finland om

 • du bor i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och
 • din inkomst från Finland är minst 75 procent av alla dina inkomster (den så kallade 75 procents regeln).

Gör så här:

Om du redan har en finsk personbeteckning behöver du inte besöka skattebyrån. Gå direkt till fas 2.

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

Läs mer om nödvändiga bilagor och om att boka tid till skattebyrån

2

2 ANSÖK OM SKATTEKORT OCH LÄMNA DET TILL ARBETSGIVAREN

Fyll i blankett 5057r med vilken du ansöker om ett skattekort för en begränsat skattskyldig.

 • Anteckna din finska personbeteckning på blanketten.
 • Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz. A1-intyget anger att du omfattas av social trygghet i din hemviststat. Om du har ett A1-intyg ska du svara ”Ja” i punkten ”Jag har ett A1/E101-intyg som har beviljats i min hemviststat”. Skatteförvaltningen kan be att du ska visa upp intyget.

Fyll också i blankett 6148r med vilken du ansöker om progressiv beskattning.

 • I ansökan ska du ange alla de förvärvsinkomster som du får från Finland
 • Ange också
  • sådana löner, pensioner och sociala förmåner (till exempel arbetslöshetsersättning, studiepenning) som är skattepliktiga i din hemviststat och som du har fått
   • från något annat land än Finland
   • från Finland och som enligt ett skatteavtal inte kan beskattas.
  • avdrag som hänför sig till dessa förvärvsinkomster

Om du bor i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och din inkomst från Finland är minst 75 procent av alla dina inkomster

 • lämna en fritt formulerad bilaga med vilken du begär att dina inkomster från andra länder inte ska beaktas i beloppet av skatt på inkomsterna från Finland.

Om du från inkomster som beskattas i Finland yrkar på avdrag som hänför till dem för till exempel kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats eller utgifter för förvärvande av inkomst, eller om finska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier har tagits ut på dina inkomster,

 • ska du lämna en redogörelse för dem på en fritt formulerad bilaga.

Lämna blanketterna till Skatteförvaltningen. Returadressen finns på framsidan av blanketterna 5057r och 6148r.

Du får skattekortet per post. Fråga arbetsgivaren hur du ska lämna skattekortet. Arbetsgivaren tar ut skatten på din lön på basis av skattekortet.

Du kan uppskatta skattesatsen på förhand med skatteprocenträknaren.

Exempel på skatteprocent

Kom ihåg att lämna en skattedeklaration till Finland

Om du har ansökt om skattekort för progressiv beskattning

Om du redan har ansökt om ett skattekort för progressiv beskattning får du en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

De inkomster som du har fått från andra länder än Finland (till exempel din hemviststat) och som du har angett i ansökan om skattekort visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen under rubriken ”Utländska inkomster > Undantagandemetoden”. Det innebär att inkomsterna höjer skattebeloppet på dina inkomster från Finland.

Om du bor i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein OCH din inkomst från Finland utgör minst 75 procent av alla dina inkomster, ska du kontrollera att dina inkomster från andra länder än Finland inte visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten ”Utländska inkomster > Undantagandemetoden”.

Om dina utlandsinkomster visas i denna punkt i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du fylla i blankett 6148r Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster. Lämna också en fritt formulerad bilaga med vilken du begär att dina inkomster från andra länder inte ska beaktas i beloppet av skatt på inkomsterna från Finland.

Om du inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte göra något. Du har fått ditt slutliga beskattningsbeslut med skattedeklarationen.

Om skattedeklarationen inte färdigt innehåller uppgifterna om dina inkomster eller uppgifterna är bristfälliga ska du korrigera och lämna uppgifterna på pappersblanketter eller i MinSkatt.

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning om betalning av kvarskatter. Dessutom ingår det en anvisning också till en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte har ansökt om skattekort för progressiv beskattning

Om du inte har ansökt om ett skattekort för progressiv beskattning och det har tagits ut källskatt, kan du ansöka om progressiv beskattning också i skattedeklarationen. Lämna uppgifterna med pappersblanketterna nedan.

Fyll i blankett 6148r Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster.

 • Deklarera i ansökan alla dina förvärvsinkomster från Finland.
 • Ange också
  • sådana löner, pensioner och sociala förmåner (till exempel arbetslöshetsersättning, studiepenning) som är skattepliktiga i din hemviststat och som du har fått
   • från något annat land än Finland
   • från Finland och som enligt ett skatteavtal inte kan beskattas
  • utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till dessa förvärvsinkomster.

Om du bor i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och din inkomst från Finland är minst 75 procent av alla dina inkomster

   • lämna en fritt formulerad bilaga med vilken du begär att dina inkomster från andra länder inte ska beaktas i beloppet av skatt på inkomsterna från Finland.

Fyll också i blankett 50A – Förvärvsinkomster och avdrag från dem

 • deklarera på denna blankett de utgifter för förvärvande av inkomst som hänförs till de finska inkomsterna.

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning om betalning av kvarskatter. Dessutom ingår det en anvisning också till en eventuell begäran om omprövning.

Skatteförvaltningen kan be att du ska visa upp intyg från din hemviststat

Skatteförvaltningen kan vid behov be att du ska visa upp ett intyg från din hemviststat på inkomster som din hemviststat har beskattat och på avdrag som hänförs till dem.

 • Du kan då använda intygsmallen Intyg av skattemyndigheten i hemviststaten som finns i slutet av blankett 6148 eller ett annat intyg av skattemyndigheten i hemviststaten
 • Vid behov går det också att redogöra för inkomstbeloppet på något annat sätt, till exempel med ett löneintyg eller en annan pålitlig redogörelse.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024