69 miljarder euro
samlade vi in i skatter till nytta för samhället

Skatteförvaltningen

Jobba hos oss

Den finländska välfärden skapas tillsammans, och vi på Skatteförvaltningen har en viktig roll i detta arbete. Vårt arbete är betydelsefullt: vi stöder det finska samhällets bärande konstruktioner.

Statistik

Skatteförvaltningen producerar mångsidig statistisk. I statistikdatabas kan man göra varierande sökningar i skattestatistiken.

Vi använder ny teknik på ett ansvarsfullt sätt

När en väsentlig del av affärsverksamheten bygger på elektroniska plattformar och blockkedjor måste även Skatteförvaltningen vara närvarande där för att säkerställa tillgången till information.