Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner

Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser publiceras i statsförvaltningens gemensamma Heli-system.

Dataskydd

För att verkställa beskattningen samlar Skatteförvaltningen in, registrerar och behandlar personuppgifter i de olika faserna av beskattningen.