Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner

Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser publiceras i statsförvaltningens gemensamma Heli-system.

Offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga är endast de handlingar och register som särskilt anges i lag, bl.a. offentliga inkomstbeskattnings- och fastighetsbeskattningsuppgifter.