Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen

81,6 miljarder euro samlade vi in i skatter till nytta för samhället

Jobba hos oss

Vårt arbete är betydelsefullt: vi stödjer det finska samhällets bärande konstruktioner. 

Skatteförvaltningen i dag och i morgon

Vår uppgift är att verkställa beskattningen, det vill säga att trygga skatteintäkterna för att finansiera samhällets funktioner och tjänster.

Ansvarsfullt agerande för människor

Genom föregripande handledning, bra service och skattekontroll säkerställer vi att skatteintäkterna flyter in.

Prenumerera på nyhetsbrevet

I nyhetsbreven berättar vi om aktuella ärenden, om kommande ändringar och om ändringar i våra tjänster.

Avstå från brev på papper

Beställ endast elektronisk myndighetspost i Suomi.fi.

Skattecampus

Begriplig skatteinformation och praktiska exempel.