Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner

Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser publiceras i statsförvaltningens gemensamma Heli-system.

Statistik

Verohallinnon tilastotietokannasta voi tehdä monipuolisia tilastohakuja verotietoihin. Tilastoja voi tarkastella esimerkiksi maakunnittain, tuloluokittain ja vaikkapa toimialoittain.