Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner

Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser publiceras i statsförvaltningens gemensamma Heli-system.

Statistik

I Skatteförvaltningens statistikdatabas kan man göra varierande sökningar i skattestatistiken. Statistiken kan studeras exempelvis per landskap, inkomstklass eller bransch.