Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

81,4 miljarder euro
samlade vi in i skatter till nytta för samhället

Skatteförvaltningen

Jobba hos oss

Den finländska välfärden skapas tillsammans, och vi på Skatteförvaltningen har en viktig roll i detta arbete.

Vårt arbete är betydelsefullt: vi stöder det finska samhällets bärande konstruktioner.

Vi har en bra arbetsgemenskap där det är lätt och trevligt att jobba.

Skatteförvaltningen i dag och i morgon

Vår uppgift är att verkställa beskattningen, det vill säga att trygga skatteintäkterna för att finansiera samhällets funktioner och tjänster.


Vi deltar i den digitala utvecklingen och reagerar på och påverkar för vår del den verksamhetsmiljö som förändras.

Ansvarsfullt agerande för människor

Genom föregripande handledning, bra service och skattekontroll säkerställer vi att skatteintäkterna flyter in.

Vi utnyttjar datateknik, data och analysverktyg i vårt arbete för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och vår verksamhet.

Bekanta dig med webbplatsen Happy Taxpayer. Där ser du vad vi får för skattepengarna, https://happytaxpayer.com/sv/