14C Intyg till den finska skattemyndigheten om hur ett utländskt företag sköter sina skatteförpliktelser (3027r)

Med denna blankett kan man lämna en utredning för skattemyndigheten i Finland om hur ett utländskt företag sköter sina skatteförpliktelser. Man ska använda blanketten i de situationer där man kräver hushållsavdrag för en arbetsersättning som man betalat till ett företag och där arbetet har utförts i en annan EES-stat än Finland. En punkt i blanketten ska fyllas i av skattemyndigheten i företagets hemstat.

Blanketten ska returneras tillsammans med blankett 14A till den adress som finns i den förhandsifyllda blanketten eller om adressen saknas, till vilken som helst skattebyrå.