1A Resekostnader – resor mellan bostaden och arbetsplatsen (3005r)

Du kan deklarera resekostnader för resor mellan bostad och arbetsplats i MinSkatt eller på pappersblankett 1A. Sådana resor är

  • resor mellan den stadigvarande bostaden (hemmet) och den egentliga arbetsplatsen
  • resor mellan inkvarteringsstället på en annan ort (t.ex. andrabostad) och den s.k. sekundära arbetsplatsen

Deklarera övriga resekostnader i MinSkatt eller använd följande blanketter:

  • resor mellan hemmet och den sekundära arbetsplatsen – blankett 1C
  • veckoslutsresor till din hemort t.ex. till din familj – blankett 1B
  • resor till en särskild arbetsplats (t.ex. resor inom bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen) – blankett 1D.

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.