Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen om du inte har gjort det redan tidigare eller om det kontonummer som du anmält har ändrats. Du får skatteåterbäringen snabbare med rätt bankkontonummer. Läs mer: Ändring av kontonummer

Det går inte att anmäla kontonumret i MinSkatt i alla situationer. Läs om undantagssituationerna i slutet av anvisningen.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Fortsätt sedan så här.

  1. Du ska på ingångssidan välja fliken Kunduppgifter.

  2. Välj i punkten Bankförbindelse knappen Anmäl kontonumret.

  3. Skriv kontonumret i punkten Ny uppgift.

  4. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

  5. Det nya kontonumret visas bland dina kunduppgifter genast efter att du har anmält det.

  6. Om du vill att det går att ändra kontonumret endast inloggat i MinSkatt och inte på en pappersblankett, kan du begränsa sättet att anmäla kontonumret. Välj Kunduppgifter och rulla till punkten Begränsning av användningen av servicekanaler. Välj Ändra servicekanal och till sist punkten Endast elektroniska servicekanaler är tillåtna.

Kontonumret för ett dödsbo

Kontonumret för ett dödsbo kan anmälas på blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r).

Dödsboets bankkonto – anmäl kontonumret för skatteåterbäring

Kontonumret för aktiebolag, publika aktiebolag och ideella föreningar

I MinSkatt kan kontonumret för ett aktiebolag, ett publikt aktiebolag eller en ideell förening endast ändras av en person som i handelsregistret är antecknad som företrädare för bolaget eller föreningen (t.ex. verkställande direktör). Ett ombud kan inte med fullmakten Hantering av skatteärenden ändra ett företags kontonummer i MinSkatt.

Kontonumret för en person som är under intressebevakning

Det går inte att anmäla eller ändra kontonumret i MinSkatt för en person som är under intressebevakning. Intressebevakaren kan anmäla kontonumret på pappersblanketten Personkundens anmälan om kontonummer (7208r)

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024