Skattebyråer

Du kan välja det betjäningssätt som passar dig: De flesta ärendena kan du sköta via e-tjänster. Du kan få instruktioner och svar på dina frågor också i vår telefonservice. Du kan lämna in dokument till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor. Ledar- och assistanshundar är välkomna på skattebyrån.


Skattebyråsökning

Sökningen misslyckades. Välj ort och sök på nytt.

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.