Skatteåterbäring – privatpersoner

Om du har betalat för mycket skatt under året får du tillbaka den överbetalda delen som skatteåterbäring. Skatteåterbäringarna betalas i takt med att beskattningen blir klar. Du ser utbetalningsdagen för din skatteåterbäring och skatteåterbäringsbeloppet i MinSkatt och i beskattningsbeslutet.

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om samfundens skatteåterbäringar.

Logga in i MinSkatt

Aktuellt

En del av kunderna får sina återbäringar senare under dagen och nödvändigtvis inte genast på morgonen.

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december

Det finns inte längre någon gemensam utbetalningsdag för skatteåterbäringarna. Största delen av privatpersonerna får sin skatteåterbäring i augusti eller september. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när den egna beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet visas i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Tabell om inverkan av beskattningens slutförandemånad på skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot.
Månaden då beskattningen slutförs Skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot
Maj 5.7.2021
Juni 3.8.2021
Juli 3.9.2021
Augusti 4.10.2021
September 3.11.2021
Oktober 3.12.2021

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt  eller beloppet ändras

Om exempelvis du eller din maka eller make gjorde ändringar i skattedeklarationen flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen framåt. Samtidigt kan återbäringsbeloppet ändras. Skatteåterbäringsbeloppet kan minska också på grund av att din återbäring har använts till att betala skatter eller sådana skulder som är i utsökning. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med uppgifter om återbäringsbeloppet och utbetalningsdagen före utgången av oktober.

Det betalas ränta på skatteåterbäringen

Skatteförvaltningen betalar krediteringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i den summa som visas i beskattningsbeslutet utan den läggs till återbäringsbeloppet i samband med utbetalningen. Räntan för år 2020 är 0,5 %.

Vanliga frågor

Beskattningen slutförs den dag som anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du får beskattningsbeslutet före utgången av oktober. Du kan inte påskynda slutförandet av din beskattning eller tidigarelägga utbetalningsdagen för din skatteåterbäring. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt kan du inte tidigarelägga den även om du kontaktar Skatteförvaltningen.

Din skatteåterbäring betalas i form av en betalningsanvisning om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen i tid. Skatteförvaltningen kan inte betala skatteåterbäringen på ditt konto om din skatteåterbäring redan har överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning.

Du har tid i 28 dagar att lösa in betalningsanvisningen. Tidsfristen börjar från datumet på betalningsanvisningen. Om du inte löser in betalningsanvisningen, returnerar banken skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen. Därefter betalar vi skatteåterbäringen på ditt konto inom en vecka från att du har anmält oss ditt kontonummer. Du kan lätt anmäla ditt kontonummer i MinSkatt.

 

 

Ja. Om du eller din maka eller make har kompletterat skattedeklarationen, slutförs beskattningen senare än vad som meddelats i det tidigare beskattningsbeslutet och då flyttas även utbetalningsdagen för skatteåterbäringen framåt. Du får då ett nytt beskattningsbeslut. I beslutet anges den nya utbetalningsdagen för skatteåterbäringen. Skatteåterbäringen utbetalas senast i december.

 

Din skatteåterbäring kan användas till att betala de skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

 

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om samfundens skatteåterbäringar.