Skatteåterbäring – privatpersoner

Om du har betalat för mycket skatt under året får du den överbetalda skatten som skatteåterbäring. Skatteåterbäringarna betalas ut kund för kund an efter som beskattningen slutförs. Du ser utbetalningsdagen för din skatteåterbäring och skatteåterbäringsbeloppet i MinSkatt och i beskattningsbeslutet.

Logga in i MinSkatt

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december

Skatteåterbäringarna har inte längre en gemensam utbetalningsdag. Största delen av privatpersonerna får sin skatteåterbäring i augusti eller i september. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet visas i beskattningsbeslutet.

Tabell om inverkan av beskattningens slutförandemånad på skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot.
Månaden då beskattningen slutförs Skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot
Maj 5.7.2021
Juni 3.8.2021
Juli 3.9.2021
Augusti 4.10.2021
September 3.11.2021
Oktober 3.12.2021

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt

Om exempelvis du eller din maka eller make gjorde ändringar i skattedeklarationen flyttas skatteåterbäringens utbetalningsdag framåt. Även återbäringsbeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med uppgifter om återbäringsbeloppet och utbetalningsdagen före utgången av oktober.

Utbetalningen av skatteåterbäringen kan även fördröjas om Skatteförvaltningen inte har ditt riktiga kontonummer. Skatteåterbäringen kan också ha använts till att betala skatter.

Läs mer om av vilka orsaker utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt.

Det betalas ränta på skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar återbäringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i summan som visas i beskattningsbeslutet utan den läggs till återbäringsbeloppet i samband med återbäringen. Räntan för 2021 är 0,5 %.

Vanliga frågor

Beskattningen slutförs den dag som anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du kan inte påskynda slutförandet av din beskattning eller tidigarelägga utbetalningsdagen för din skatteåterbäring. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt ser du uppgifterna om den i ditt nya beskattningsbeslut och i MinSkatt. Observera att om din skatteåterbärings utbetalningsdag har flyttats framåt kan du inte tidigarelägga dagen även om du kontaktar Skatteförvaltningen.

Din skatteåterbäring betalas i form av en betalningsanvisning om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen i tid. Skatteförvaltningen kan inte betala skatteåterbäringen till ditt konto om din skatteåterbäring redan har överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning.

Du har 45 dagar tid att lösa in betalningsanvisningen. Tidsfristen börjar från datumet på betalningsanvisningen. Om du inte löser in betalningsanvisningen, returnerar banken skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen. Därefter betalar vi skatteåterbäringen till ditt konto inom en vecka från att du har anmält oss ditt kontonummer. Du kan lätt anmäla ditt kontonummer i MinSkatt.

Ja. Om du eller din maka eller make har kompletterat skattedeklarationen, slutförs beskattningen senare än meddelat och även utbetalningsdagen för skatteåterbäringen flyttas framåt. Du får då ett nytt beskattningsbeslut. I beskattningsbeslutet anges den nya betalningsdagen för skatteåterbäringen. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala sådana skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

Vi skickar ett meddelande om återbäringens användning både till dig och till sammanslutningen vars skatteskulder din återbäring har använts till.

 

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om samfundens skatteåterbäringar.