Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteåterbäring – privatpersoner

Om du har betalat för mycket skatt under året får du tillbaka den överbetalda delen som skatteåterbäring. Du ser utbetalningsdagen för din skatteåterbäring och skatteåterbäringsbeloppet i MinSkatt och i beskattningsbeslutet.

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om samfundens skatteåterbäringar.

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december

Det finns inte längre någon gemensam utbetalningsdag för skatteåterbäringarna. Största delen av privatpersonerna får sin skatteåterbäring i augusti eller september. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när den egna beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet visas i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Så här ser du skatteåterbäringsbeloppet och utbetalningsdagen i MinSkatt

Tabell om inverkan av beskattningens slutförandemånad på skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot.
Månaden då beskattningen slutförs Skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot
Maj 3.7.2024
Juni 5.8.2024
Juli 3.9.2024
Augusti 3.10.2024
September 4.11.2024
Oktober 3.12.2024

Kontrollera i MinSkatt att ditt kontonummer stämmer. Korrigera ditt ändrade eller felaktiga kontonummer i tid. Läs mer: När ska jag senast anmäla mitt kontonummer?

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt  eller beloppet ändras

Om exempelvis du eller din maka eller make gjorde ändringar i skattedeklarationen flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen framåt. Samtidigt kan återbäringsbeloppet ändras. Skatteåterbäringsbeloppet kan minska också på grund av att din återbäring har använts till att betala skatter eller sådana skulder som är i utsökning. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med uppgifter om återbäringsbeloppet och utbetalningsdagen före utgången av oktober.

Det betalas ränta på skatteåterbäringen

Skatteförvaltningen betalar krediteringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i den summa som visas i beskattningsbeslutet utan den läggs till återbäringsbeloppet i samband med utbetalningen. Räntan för år 2024 är 2 %.

Vanliga frågor

Beskattningen slutförs den dag som anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du får beskattningsbeslutet före utgången av oktober. Du kan inte påskynda slutförandet av din beskattning eller tidigarelägga utbetalningsdagen för din skatteåterbäring. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt kan du inte tidigarelägga den även om du kontaktar Skatteförvaltningen.

När du har fått betalningsanvisningen kan du välja mellan två alternativ:

A. Du kan ännu anmäla kontonumret i MinSkatt. Skatteförvaltningen betalar skatteåterbäringen på ditt konto efter att banken returnerat beloppet till Skatteförvaltningen om du inte löst in det. Skatteåterbäringen kan lösas in på banken inom 28 dagar. Tidsfristen börjar från datumet på avin om betalningsanvisningen. Efter denna tidsfrist betalas skatteåterbäringen inom cirka en vecka in på det konto som du har anmält.

B. Du kan lösa in en betalningsanvisning på Nordea. Läs närmare anvisningar i betalningsanvisningsbrevet och på Nordeas webbplats.

De betalningar på några cent eller euro som du fått på ditt bankkonto är överbetalningar eller små skatteåterbäringar från tidigare år. Beloppen har varit för små för att betalas ut var för sig. Småsummor kan betalas till kunder som enligt detta års beskattningsbeslut kommer att få skatteåterbäring.

De egentliga skatteåterbäringarna betalas ut normalt på skatteåterbäringsdagarna från juli till december. Betalningsdagen för din återbäring och beloppet ser du i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt.

Det är alltså inte fråga om en felsituation och du behöver inte göra något för att få återbäringen.

Nej. Du kan inte överföra din skatteåterbäring till din maka eller make, det vill säga betala hens kvarskatt med din skatteåterbäring.

Ja. Om du eller din maka eller make har kompletterat skattedeklarationen, slutförs beskattningen senare än vad som meddelats i det tidigare beskattningsbeslutet och då flyttas även utbetalningsdagen för skatteåterbäringen framåt. Du får då ett nytt beskattningsbeslut. I beslutet anges den nya utbetalningsdagen för skatteåterbäringen. Skatteåterbäringen utbetalas senast i december.

 

Din skatteåterbäring kan användas till att betala de skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2024