Skatteåterbäring – privatpersoner

Om du har betalat för mycket skatt under året får du den överbetalda skatten som skatteåterbäring. Skatteåterbäringarna betalas ut kund för kund an efter som beskattningen slutförs. Du ser utbetalningsdagen för din skatteåterbäring och skatteåterbäringsbeloppet i MinSkatt och i beskattningsbeslutet.

Logga in i MinSkatt

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december

Skatteåterbäringarna har inte längre en gemensam utbetalningsdag. Största delen av privatpersonerna får sin skatteåterbäring i augusti eller i september. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet visas i beskattningsbeslutet.

Tabell om inverkan av beskattningens slutförandemånad på skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot.
Månaden då beskattningen slutförs Skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot
Maj 6.7.2020
Juni 4.8.2020
Juli 4.9.2020
Augusti 6.10.2020
September 4.11.2020
Oktober 3.12.2020

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt

Om exempelvis du eller din maka eller make gjorde ändringar i skattedeklarationen flyttas skatteåterbäringens utbetalningsdag framåt. Även återbäringsbeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med uppgifter om återbäringsbeloppet och utbetalningsdagen före utgången av oktober.

Utbetalningen av skatteåterbäringen kan även fördröjas om Skatteförvaltningen inte har ditt riktiga kontonummer. Skatteåterbäringen kan också ha använts till att betala skatter.

Läs mer om av vilka orsaker utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt.

Det betalas ränta på skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar återbäringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i summan som visas i beskattningsbeslutet utan den läggs till återbäringsbeloppet i samband med återbäringen. Räntan för 2020 är 0,5 %.

Vanliga frågor

Beskattningen slutförs den dag som anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du kan inte påskynda slutförandet av din beskattning eller tidigarelägga utbetalningsdagen för din skatteåterbäring. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt ser du uppgifterna om den i ditt nya beskattningsbeslut och i MinSkatt. Observera att om din skatteåterbärings utbetalningsdag har flyttats framåt kan du inte tidigarelägga dagen även om du kontaktar Skatteförvaltningen.

Din skatteåterbäring används till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer. Läs mer om användningen av skatteåterbäringar till betalning av skatter.

I sammandraget av skatter ser du hur skatteåterbäringen har använts. Sammandraget skapas alltid i slutet av månaden. Läs mer om sammandraget.

Skatteåterbäringen används alltid till att betala förfallna skatter som du har obetalade redan genast på den dagen då beskattningen slutförs. Dagen då din beskattning slutförs ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Din skatteåterbäring används också till att betala skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer även om du betalar dessa skatter på förfallodagen.

Det vill säga om din beskattning slutförs 14.10 eller tidigare i oktober och du har skatter på eget initiativ att betala 14.10, används din skatteåterbäring till dem även om du betalar på förfallodagen.

Om din skatteåterbäring inte täcker hela skatten på eget initiativ ska du betala det återstående beloppet av skatter på eget initiativ senast på förfallodagen 14.10.

Om ditt skatteåterbäringsbelopp är större än de skatter på eget initiativ som förfaller 14.10, används den återstående delen av skatteåterbäringen också till en eventuell förskottsskatterat som förfaller 23.10 och till en eventuell arvs- eller gåvoskatterat som förfaller 1.11. Om det återstår skatteåterbäring ännu efter detta betalas den till ditt konto 4.12 om du inte har skulder i utsökning.

Vad händer om jag ändå betalar skatter på eget initiativ på förfallodagen?

Om du betalar skatter på eget initiativ på förfallodagen 14.10 och din skatteåterbäring används till att betala skatten, blir din egen inbetalning över. Då lämnas den att vänta på skatter som förfaller senare eller återbetalas till dig. Återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen som du har valt i MinSkatt påverkar återbetalningen och tidpunkten för den. Läs mer om hur återbäring av skatter på eget initiativ betalas ut.

Om dina inställningar i MinSkatt är sådana att din betalning blir och väntar på kommande skatter kan du ansöka om att få det inbetalda beloppet tillbaka. Läs anvisningen: Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Skatteåterbäringen används alltid till att betala förfallna skatter som du har obetalade redan genast på den dagen då beskattningen slutförs. Dagen då din beskattning slutförs ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Din skatteåterbäring används också till att betala skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer även om du betalar dessa skatter på förfallodagen.

Det vill säga om din beskattning slutförs 23.10 eller tidigare i oktober och du har förskottsskatt att betala 23.10, används din skatteåterbäring till den även om du betalar på förfallodagen.

Om din skatteåterbäring inte täcker hela förskottsskatten ska du betala det åretstående förskottsskattebeloppet senast på förfallodagen 23.10.

Om ditt skatteåterbäringsbelopp är större än förskottsskatten som förfaller 23.10 används den återstående delen av skatteåterbäringen också till en eventuell arvs- eller gåvoskatterat som förfaller 1.11. Om det återstår skatteåterbäring ännu efter detta betalas den till ditt konto 4.12 om du inte har skulder i utsökning.

Vad händer om jag ändå betalar förskottsskatt på förfallodagen?

Om du betalar din förskottsskatt på förfallodagen 23.10 och om din skatteåterbäring används till att betala samma förskottsskatterat, återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att du inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande förskottsskatterater.

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Om din beskattning slutförs i oktober och du har arvs- eller gåvoskatt att betala 1.11, används skatteåterbäringen till skatterna även om du betalar arvs- eller gåvoskatten på förfallodagen.

Observera att din skatteåterbäring används redan genast på dagen då din beskattning slutförs till skatter som sedan tidigare är obetalda. Dagen då din beskattning slutförs finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Om din skatteåterbäring inte täcker hela arvs- eller gåvoskatten ska du betala det återstående skattebeloppet senast på förfallodagen 1.11.

Om ditt skatteåterbäringsbelopp är större än arvs- och gåvoskattebeloppet som förfaller 1.11, betalas skatteåterbäringen till ditt konto 4.12 om du inte har skulder i utsökning. 

Vad händer om jag ändå betalar arvsskatten eller gåvoskatten på förfallodagen?

Om du betalar din arvs- eller gåvoskatt på förfallodagen 1.11 och om din skatteåterbäring också används till att betala skatten återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka om du inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande arvs- och gåvoskatterater. 

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Din skatteåterbäring betalas i form av en betalningsanvisning om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen i tid. Skatteförvaltningen kan inte betala skatteåterbäringen till ditt konto om din skatteåterbäring redan har överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning.

Du har 28 dagar tid att lösa in betalningsanvisningen. Tidsfristen börjar från datumet på betalningsanvisningen. Om du inte löser in betalningsanvisningen, returnerar banken skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen. Därefter betalar vi skatteåterbäringen till ditt konto inom en vecka från att du har anmält oss ditt kontonummer. Du kan lätt anmäla ditt kontonummer i MinSkatt.

Ja. Om du eller din maka eller make har kompletterat skattedeklarationen, slutförs beskattningen senare än meddelat och även utbetalningsdagen för skatteåterbäringen flyttas framåt. Du får då ett nytt beskattningsbeslut. I beskattningsbeslutet anges den nya betalningsdagen för skatteåterbäringen. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Tidigare betalades skatteåterbäringarna till alla kunder samtidigt i december men nu har skatteåterbäringarna inte längre en gemensam utbetalningsdag. Beskattningen för olika kunder slutförs vid olika tidpunkter, och skatteåterbäringen betalas inom cirka två månader efter att beskattningen slutförts. Största delen får återbäringen i augusti, det vill säga tidigare än förut. En del kan få återbäringen först i december, såsom tidigare.

Nej. Du kan inte överföra din skatteåterbäring till din maka eller make, det vill säga betala hens kvarskatt med din skatteåterbäring.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala sådana skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

Vi skickar ett meddelande om återbäringens användning både till dig och till sammanslutningen vars skatteskulder din återbäring har använts till.

 

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om samfundens skatteåterbäringar.