Så här betalar du skatter

Du behöver alltid dessa uppgifter vid betalning av skatter

  • skattebeloppet
  • kontonumret
  • referensnumret
  • förfallodagen.

Du får alltid ett beskattningsbeslut om vissa skatter, dvs. om inkomstskatter, fastighetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. I beskattningsbeslutet finns skattebeloppet, förfallodagen och alla uppgifter som du behöver vid betalning. Använd rätt kontonummer och referensnummer när du betalar skatter för att betalningen ska riktas rätt.

Om du har tagit i bruk den elektroniska kommunikationen med myndigheterna, dvs. Suomi.fi/meddelanden får du beskattningsbesluten och uppgifterna för betalning enbart till MinSkatt.


En del av skatterna, t.ex. moms och arbetsgivarprestationer ska betalas på eget initiativ. Du ska då själv beräkna skattebeloppet och kontrollera förfallodagen. Du hittar konto- och referensnumret i MinSkatt. För betalning av överlåtelseskatt behöver du däremot uppgiften som ska skrivas i meddelandefältet.

Se närmare anvisningar för betalning av olika skatter:

Du kan betala skatterna exempelvis i MinSkatt

Du kan t.ex. betala dina skatter som nätbetalning via MinSkatt. När du betalar via MinSkatt överförs uppgifterna om betalningen automatiskt till betalningsunderlaget i nätbanken. Betalningsdagen är då alltid den innevarande dagen som inte kan ändras.

Du kan se flesta av dina skatter och nuvarande betalningsläget i MinSkatt. Fastighetsskatten och överlåtelseskatten visas i MinSkatt först i november 2019.

Gå till MinSkatt

Du kan betala dina skatter i MinSkatt och även

  • i din nätbank
  • genom att beställa e-faktura eller direktbetalning för vissa skatter
  • kontant på banken eller i andra penninginrättningar som tar emot betalningar.

Skatter till Skatteförvaltningen kan inte betalas vid Skatteförvaltningens eller Tullens verksamhetsställen.

Betala skatten senast på förfallodagen

Betala skatten i tid, dvs. senast på förfallodagen. Betalningsdagen anses vara den dag då banken debiterar betalningen från betalarens konto eller kvitterar att kontantbetalningen har mottagits. Försenade skatter medför dröjsmålspåföljder, t.ex. dröjsmålsränta. När du har betalat skatten visas betalningen vanligtvis i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Observera att efter att beskattningen har slutförts används din skatteåterbäring genast på dess förfallodag till en eventuell kommande skatt. Följ upp sin situation i MinSkatt.