Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

FIFO-räknaren för virtuella valutor

FIFO-räknaren är ett hjälpmedel för att beräkna en eventuell värdestegring av transaktioner av virtuella valutor. Vid beräkningen av vinst eller förlust enligt FIFO-principen (First In, First Out) anses virtuella valutor ha använts i den ordning som de har skaffats. Räknaren lämpar sig i regel inte i situationer där virtuella valutor byts till andra virtuella valutor.

Ladda ned filen som finns senare i texten och öppna filen först därefter på din enhet. Filens beräkningsknappar fungerar inte om du försöker använda filen direkt i webbläsaren. Om du får en säkerhetsvarning om att makron har inaktiverats när du öppnat filen ska du aktivera makron genom att klicka på knappen "Aktivera innehållet". Därefter fungerar filens beräkningsknappar.

I filen på fliken ”Bruksanvisning för räknaren” finns handledande kommentarer om exempelvis de kolumner du ska använda och fylla i för användning av räknaren.

På fliken ”FIFO-räknaren" görs den egentliga beräkningen. Kopiera eller mata in dina transaktioner manuellt till fliken. För beräkningen måste du veta transaktionens tid och typ, antalet virtuella valutor, priset i euro per virtuell valuta och det totala eurobeloppet. Därtill ska du fastställa för vilken tid beräkningen görs, exempelvis för år 2023 eller för tidsperioden 1.1.2023–30.6.2023.

FIFO-räknaren (xlsm)

Den som använder räknaren svarar för att mata in de korrekta uppgifterna i filen. Vi rekommenderar att alltid kontrollera den beräkning som räknaren gjort. Du kan ge respons och meddela om eventuella fel via responsblanketten nedan.

Responsblankett (Webropol)

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2024