FIFO-räknaren för virtuella valutor

FIFO-räknaren är ett hjälpmedel för att beräkna en eventuell värdestegring av transaktioner av virtuella valutor. Vid beräkningen av vinst eller förlust enligt FIFO-principen (First In – First Out, Först in - först ut) avses att de virtuella valutorna används i den ordning som de har skaffats.

På fliken ”Bruksanvisning för räknaren” som finns nedan i räknarens meny handleds användningen av räknaren med kommentarer exempelvis genom att fastställa de valda kolumnerna och uppgifterna till dem. Till fliken "FIFO-räknare" ska transaktionerna kopieras eller matas in, och den egentliga beräkningen görs där. För beräkningen ska du veta transaktionens tid och typ, antalet virtuella valutor, priset i euro per virtuell valuta och det sammanlagda eurobeloppet. Därtill ska du fastställa för vilken period beräkningen görs, exempelvis år 2017 eller tidsperioden 1.1.2017-30.6.2017.

FIFO-räknaren (xlsm)

Användaren av räknaren ansvarar för att mata in de korrekta uppgifterna i filen. Vi rekommenderar att alltid kontrollera den beräkning som räknaren gjort och att meddela om eventuella fel eller att lämna övriga kommentarer via webropol-blanketten nedan.

Respons