Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Begäran om information

Beskattningsuppgifter är i regel sekretessbelagda. Endast uppgifter som separat förtecknas i lagen är offentliga. Du ska ha lagstadgad rätt att få information för att kunna få ta del av sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

Enskilda begäranden om handlingar

Med enskilda begäranden om handlingar avses enskilda begäranden om handlingar som lämnats in till Skatteförvaltningen och där beställaren är till exempel den skattskyldige själv. Det är fråga om en enskild begäran om handlingar även om beställaren vill ha en kopia av en avlidens persons bouppteckningsinstrument. Också en myndighet eller organisation kan göra en enskild begäran om handlingar om det inte är fråga om en massbegäran om information.

Elektroniska massöverlåtelser och tekniska gränssnitt

Skatteförvaltningen kan överlåta beskattningsuppgifter i form av elektronisk massöverlåtelse eller som enskilda förfrågningar via tekniska gränssnitt. För överlåtelse av uppgifter krävs uppgiftstillstånd beviljat av Skatteförvaltningen.

Ansökan om tillstånd att få uppgifter för vetenskaplig forskning eller statistikföring samt för planerings- och utredningsarbete vid myndighet

Skatteförvaltningen kan överlåta beskattningsuppgifter för användning i vetenskaplig forskning eller statistikföring samt i planerings- och utredningsarbete vid myndighet. För överlåtelse av uppgifter krävs uppgiftstillstånd beviljat av Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2021