Skogsägare

Inför alltid inkomsterna av och utgifterna för skogsbruket i anteckningarna.