Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skogsägare

På denna sida har vi samlat information till skogsägare om skogsbeskattning.

Skattedeklaration för skogsbruk

Deklarera skogsbrukets inkomster och utgifter på skattedeklaration 2C. Om du är momsskyldig, deklarera momsen på en separat skattedeklaration.

Skogsägarens momsdeklaration

Kom ihåg att deklarera och betala moms om du är införd i registret över momsskyldiga.

Inkomster av virkesförsäljning

Inkomsten från virkesförsäljning utgör kapitalinkomst av skogsbruk.

Andra skogsinkomster

Andra skogsinkomster än inkomster från virkesförsäljning beskattas antingen som kapitalinkomst av skogsbruk, annan kapitalinkomst, inkomst av jordbruk eller inkomst av näringsverksamhet. Inkomsterna kan också vara helt skattefria.

Avdrag

Du kan dra av alla utgifter för förvärvande och bibehållande av inkomst från skogsbrukets kapitalinkomster.

Skogsavdrag

Du kan dra av en del av anskaffningsutgiften för din skog som skogsavdrag i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster.

Beställ nyhetsbrevet

Nyhetsbreven ger dig aktuell information om jord- och skogsbruksbeskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2022