Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Beskattningsbara inkomster indelas i förvärvs- och kapitalinkomster

Kapitalinkomster är inkomster från tillgångar, t.ex. överlåtelsevinster, dividender och hyresinkomster. Alla andra inkomster är förvärvsinkomster, alltså t.ex. löner och pensioner.

Förvärvs- och kapitalinkomster beskattas på olika sätt. Skattesatsen för kapitalinkomster är fast. Förvärvsinkomster beskattas progressivt – ju mer du tjänar desto högre än din skattesats.