Dividender

En dividend är en andel av ett aktiebolags resultat. Att dela ut dividender är ett sätt att betala ut av bolagets avkastning till aktieägarna i bolaget. Dividend delas i regel ut en gång om året.

Du ska betala skatt på de inkomster du fått som dividend. Dividendinkomster beskattas på lite olika sätt beroende på om dividenden härstammar från ett noterat eller onoterat bolag. Vissa särdrag hör även till beskattningen av dividender från utlandet.

Vanliga frågor

När du får dividend i form av aktier ska du betala 1,6 % av aktiernas värde i överlåtelseskatt. Eftersom Sampo har betalat överlåtelseskatten istället för dig i samband med dividendutbetalningen, är beloppet av överlåtelseskatten skattepliktig dividendinkomst för dig. Överlåtelseskattens andel syns inte nödvändigtvis i den dividendspecifikation som du fått av banken, men den finns antecknad i din skattedeklaration som dividendinkomst.

När du får dividend i form av aktier ska du betala 1,6 % av aktiernas värde i överlåtelseskatt. Beloppet av överlåtelseskatt är skattepliktig kapitalinkomst för dig eftersom Fiskars har betalat den överlåtelseskatt som hänför sig till överlåtelsen av aktierna istället för dig. Överlåtelseskattens andel syns inte nödvändigtvis i den specifikation som du fått av banken, men den finns antecknad i din skattedeklaration under Övriga kapitalinkomster.