Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dividender

En dividend är en andel av ett aktiebolags resultat. Att dela ut dividender är ett sätt att dela ut av bolagets vinst till aktieägarna i bolaget. Exempelvis i börsbolag delas dividender i regel ut en gång om året.

Du ska betala skatt på de inkomster du fått som dividend. Dividendinkomster beskattas på lite olika sätt beroende på om dividenden härstammar från ett noterat eller onoterat bolag. Vissa särdrag hör även till beskattningen av dividender från utlandet.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023