Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster (3018r)

Deklarera uppgifter om delägarlån som du har lyft eller återbetalat under skatteåret. Du kan deklarera uppgifterna antingen i MinSkatt eller på blankett 13. Om uppgifterna om delägarlånet stämmer i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Deklarera också uppgifter om sådana delägarlån som hänför sig till indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster, och som du har fått från ett bolag som inte är offentligt noterat. Om du har använt en bostad som hör till bolagets tillgångar ska du dessutom deklarera uppgifter om bostaden.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018