Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

När du anställer en arbetstagare eller köper tjänster – hushållets skyldigheter som arbetsgivare

Ett hushåll kan anlita en utomstående person exempelvis för renoveringsarbete, barnpassning eller städning genom att antingen anställa en arbetstagare eller köpa en tjänst. Man kan köpa tjänster av företag, företagare eller privatpersoner.

Du köper en tjänst av ett företag eller en privatperson

När du köper en tjänst av ett företag eller en privatperson ska du ta reda på om tjänstens säljare är förskottsuppbördsregistrerad. Kontrollera förskottsuppbördsregistreringens giltighet i e-tjänsten ytj.fi.

Om säljaren är förskottsuppbördsregistrerad behöver du inte ta hand om någonting annat än att betala räkningen. Du kan få hushållsavdrag för arbetet om villkoren för avdraget uppfylls. Läs mer om hushållsavdrag.

Om säljaren inte hör till förskottsuppbördsregistret ska du ta ut skatt och anmäla arbetsersättningen till inkomstregistret. Du kan inte få hushållsavdrag eftersom tjänstens säljare inte är förskottsuppbördsregistrerad.

Läs mer om hur du sköter dina skyldigheter i olika situationer

Du anställer en arbetstagare

Om du anställer en arbetstagare har du i regel samma skyldigheter att sköta arbetsgivarskyldigheterna som andra arbetsgivare. 

Läs anvisningarna om hur du sköter skyldigheterna som gäller arbetsgivare

Du kan också få hushållsavdrag för arbetet, om villkoren för avdraget uppfylls. Läs mer om hushållsavdrag.

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2019