14B Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare (3026r)

På denna blankett kan du begära hushållsavdrag när du har anställt en arbetstagare. Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt eller i Palkka.fi.

Om du har låtit ett företag göra arbetet ska du deklarera hushållsavdraget på blankett 14A (Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag) eller på nätet.

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på pappersblanketten finns returadressen på framsidan av blanketten.