14B Hushållsavdrag för lön som betalats till anställd arbetstagare (3026r)

Med den här blanketten yrkar man på hushållsavdrag då man har anställt en arbetstagare och hushållsavdraget grundar sig på lön som har betalts till arbetstagaren och på lönebikostnaderna. Anvisningar för ifyllning följer med blanketten.

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst.

Använd e-tjänster

Uppgifterna för 2017

  • Skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)
    Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Uppgifterna för 2018

  • Skattekort på nätet (skatt.fi/skattekort)
    Du får skattefördelen av hushållsavdragen för 2018 genast när du ändrar din skattesats på nätet.
  • Palkka.fi (www.palkka.fi)
    Om du inte vill ändra ditt skattekort ska du anmäla hushållsavdraget för 2018 i webbtjänsten Palkka.fi. I webbtjänsten Palkka.fi kan du året runt anmäla hushållsavdragsuppgifter för det innevarande året.