Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

14B Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare (3026r)

På denna blankett kan du begära hushållsavdrag när du har anställt en arbetstagare. Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt eller i Palkka.fi.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 14B. Deklarera hushållsavdraget som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Andra blanketter som gäller hushållsavdrag

Om du har låtit ett företag göra arbetet ska du deklarera hushållsavdraget på blankett 14A (Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag)

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022