Välkommen till webbtjänsten Skattenummerregistret

På grund av tekniska skäl är tjänsten tillfälligt inte tillgänglig 19.05.2019  kl 04:00 – 19.05.2019  kl 08:00.

Webbtjänsten Skattenummerregistret är en offentlig tjänst och dess användning kräver ingen inloggning.

Vad är Skattenummerregistret?

Skattenummerregistret är ett offentligt och öppet register inom byggbranschen och det upprätthålls av Skatteförvaltningen. Anställda inom byggbranschen ska föras in i skattenummerregistret. De som arbetar på ett bygge ska bära ett bildförsett personkort där skattenumret som Skatteförvaltningen tilldelat ska vara synligt.

Vad kan du använda webbtjänsten till?

I skattenummerregistret kan du kontrollera om en person finns i skattenummerregistret. Mata in personens namn (i formatet Förnamn Efternamn) och skattenummer i webbtjänsten. Sökresultatet visar om personen i fråga är införd i skattenummerregistret. Några andra uppgifter om personen (t.ex. personbeteckning) visas inte.

Ytterligare information