Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

7H Hyresinkomster – aktielägenheter (3011r)

Du kan deklarera hyresinkomster av en aktielägenhet i MinSkatt eller på pappersblankett 7H.

Om du äger en del av det uthyrda objektet ska du bara deklarera din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem (t.ex. makar).

Deklarera övriga hyresinkomster i MinSkatt eller använd följande blanketter:

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.