Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

7H Hyresinkomster – aktielägenheter (3011r)

Du kan deklarera hyresinkomster av en aktielägenhet i MinSkatt eller på pappersblankett 7H. Om du äger en del av det uthyrda objektet ska du bara deklarera din egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som gäller dem (t.ex. makar).

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 7H. Deklarera hyresinkomsterna som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Andra blanketter som gäller hyresinkomster

Returadressen för pappersblanketten
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2020