Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

10 Understöd (3060r)

Du kan deklarera stipendier och understöd i MinSkatt eller på pappersblankett 10.

Deklarera alla uppgifter om understöd, stipendier och hederspriser som du har fått. Deklarera också utgifterna för verksamheten som understödet eller stipendiet hänför sig till. Blanketten kan användas av t.ex. konstnärer, forskare och andra mottagare av understöd.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023