Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem (3023r)

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det finns fel eller brister i uppgifterna om förvärvsinkomst, kan du korrigera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50A. 

Du kan deklarera och korrigera exempelvis följande uppgifter:

  • löner, arvoden och ersättningar
  • pensioner och förmåner
  • övriga förvärvsinkomster
  • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor
  • utgifter för förvärvande av löneinkomst
  • underhållsbidrag, förändring i parförhållandet
  • invaliditetsprocent (endast på en pappersblankett).

Observera att resekostnaderna ska deklareras på blanketterna 1A–1D, hushållsavdragen på blanketterna 14A–C och avdrag för bostad på arbetsorten på blankett 19. Alla uppgifter kan också deklareras i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2023