Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem (3023r)

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det finns fel eller brister i uppgifterna om förvärvsinkomst, kan du korrigera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50A. 

Du kan deklarera och korrigera exempelvis följande uppgifter:

  • löner, arvoden och ersättningar
  • pensioner och förmåner
  • övriga förvärvsinkomster
  • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor
  • utgifter för förvärvande av löneinkomst
  • underhållsbidrag, förändring i parförhållandet.

Observera att resekostnaderna ska deklareras på blanketterna 1A–1D, hushållsavdragen på blanketterna 14A–C och avdrag för bostad på arbetsorten på blankett 19. Alla uppgifter kan också deklareras i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration – deklarationsanvisning

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2024