16B Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster (3062r)

Deklarera utländska kapitalinkomster antingen i MinSkatt eller med pappersblankett 16B. Utländska kapitalinkomster är exempelvis dividend- och ränteinkomster, hyresinkomster samt överlåtelsevinster eller -förluster. Deklarera dock vinster eller förluster av utländska värdepapper på blankett 9A.

Dividend- och ränteinkomster som har kommit via finländska förmedlare visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det finns något som måste korrigeras ska du lämna de riktiga uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 16B.

Deklarera i MinSkatt
Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.