Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När kan jag deklarera inkomster eller avdrag för beskattningen?

Du kan deklarera inkomster och avdrag i olika faser av din beskattning. Se nedan inom vilken tidsskala du kan deklarera uppgifter för din beskattning. Ju tidigare du deklarerar desto tidsenligare inflyter skatten och du undviker till exempel dröjsmålspåföljder på grund av kvarskatt.

 • 2024

 • Lämna uppgifter för skattekortet och få omedelbar nytta

  Du kan ange inkomster och avdrag redan under det år då de har uppstått. Ansök i så fall om ändring i skattekortet – då får du en uppdaterad skattesats. Ansök om förskottsskatt om du exempelvis får stora hyresinkomster eller försäljningsvinster.
 • Lämna uppgifter för skattedeklarationen på förhand

  Om du inte vill ändra ditt skattekort och din skattesats, kan du på förhand ange vissa avdrag för skattedeklarationen redan under det innevarande året. Då visas uppgifterna färdigt i din skattedeklaration som du får följande vår.
 • 2025

 • Komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen

  Du får din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt i mars. Kontrollera skattedeklarationen. Du kan lägga till de inkomster och avdrag som saknas fram till den utsatta dagen för din skattedeklaration.
 • Glömde du att deklarera uppgifter?

  Om den utsatta dagen för skattedeklarationen har gått ut, kan du trots det komplettera skattedeklarationen fram till att din beskattning slutförs. Ett slutdatum för din beskattning har antecknats i beskattningsbeslutet. Om du lämnat uppgifter för sent kan det påföras en förseningsavgift eller skatteförhöjning.
 • Vid behov kan du begära omprövning

  Om du märker att det finns något att korrigera i ditt beskattningsbeslut kan du begära omprövning inom 3 år från att beskattningen slutförts. Observera att behandlingen av omprövningsbegäran tar sin tid, varför det lönar sig att lämna uppgifterna inom utsatt tid i skattedeklarationen.

Varför lönar det sig att lämna uppgifter för skattekortet?

Om du anger hushållsavdrag eller stora resekostnader redan för skattekortet, blir din skattesats lägre och du får skatteförmånen från avdraget genast. Också om du ansöker om förskottsskatt på grund av stora hyresinkomster betalar du skatterna redan under det år då inkomsterna uppstått och slipper betala kvarskatt och dröjsmålsränta.

Varför lönar det sig att lämna uppgifter för skattedeklarationen på förhand?

Om du inte vill ändra din skattesats kan du för skattedeklarationen ange vissa avdrag på förhand redan under det innevarande året. Du kan på förhand ange

 • resekostnader
 • hushållsavdrag
 • utgifter för förvärvande av inkomst
 • avdrag för bostad på arbetsorten
 • underhållsskyldighetsavdrag.

När du anger avdragen på förhand visas uppgifterna färdigt i din skattedeklaration som du får på våren. Din beskattning slutförs snabbare och skatteåterbäringsdagen eller förfallodagen för kvarskatt uppskjuts inte. Datumet kan uppskjutas om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning. Så här lämnar du uppgifter om avdrag i olika faser av beskattningen i MinSkatt.

Varför är det viktigt att deklarera uppgifterna i tid för skattedeklarationen?

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen varje vår i mars. I den förhandsifyllda skattedeklarationen finns de flesta av dina inkomster och avdrag för det föregående året. En del av inkomsterna och avdragen ska du dock ange själv. Lämna uppgifterna senast inom den utsatta dagen för din skattedeklaration. När du sköter skattedeklarationen i tid undviker du förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Om den utsatta dagen för skattedeklarationen har gått ut, kan du trots det komplettera skattedeklarationen fram till att din beskattning slutförs. Observera dock att uppgifter som lämnas för sent kan leda till en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Det är trots allt bättre att lämna uppgifterna för sent än att begära omprövning eftersom behandlingstiden kan vara lång.

Tilläggsuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023