MinSkatt


Anvisningar för MinSkatt

Privatpersoner


Företagskunder

Arbetsgivarens löneuppgifter i MinSkatt

  • Arbetsgivaren: de sammanlagda förpliktelserna enligt anmälningar som du har lämnat in till inkomstregistret visas i MinSkatt i punkten Arbetsgivarens löneuppgifter.
  • Om det finns fel i uppgifterna i MinSkatt ska du göra korrigeringarna i inkomstregistret. Uppgifterna uppdateras i MinSkatt inom några vardagar efter anmälan. 
  • Läs mer: När visas inkomstregisteruppgifterna i MinSkatt? 

Arbetsgivare, har du fått ett brev om att anmäla löner till inkomstregistret?