Logga in

Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Du kan också auktorisera någon att sköta dina ärenden. Personkunder loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Det här gäller även hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare.

Vad kan man för tillfället göra i MinSkatt?

I MinSkatt kan du

  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • lämna en gåvoskattedeklaration
  • svara på begäranden om utredning
  • anmäla kontonummer.

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av våra nuvarande e-tjänster. I MinSkatt går det inte att lämna årsanmälningar eller att betala överlåtelseskatt. Läs mera.

MinSkatt har ersatt webbtjänsterna Skattekonto och Anmälan av kontonummer. I Skattekonto går det fram till 31.8. att skriva ut gamla kontoutdrag och skickade deklarationer. Därefter tas Skattekonto helt ur bruk.