Det kan förekomma störningar i inloggningen i tjänsten på måndag 19.4. kl. 0.00–6.00. Vi beklagar de olägenheter detta medför.

MinSkatt

I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.

Logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller en Katso-kod. Om du sköter någon annans ärenden behöver du en fullmakt. Katso-koder och Katso-auktoriseringar kan användas till och med den 31 augusti 2021.

Logga in