Ärenden som gäller privatpersoners skattekort och skattedeklarationer överförs till MinSkatt i november 2018. Läs mera.

MinSkatt

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster.

Logga in

Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Läs mer om Katso-kod. Personkunder loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Det här gäller även hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare.

I MinSkatt kan du

  • lämna inkomstskattedeklarationer för samfund och samfällda förmåner
  • ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott för samfund
  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • be om betalningsarrangemang (skatter på eget initiativ, inkomstskatt för samfund, gåvoskatt och arvsskatt)
  • beställa skatteskuldsintyg
  • lämna gåvoskattedeklarationer
  • anmäla kontonummer.

Läs mera om e-tjänsten och dess funktioner


Anvisningar för MinSkatt