Tjänsten MinSkatt är helt stängd från den 2 november kl. 16 till den 7 november. Du kan inte anmäla kontonummer och inte heller deklarera skatter på eget initiativ eller gåvoskatt när tjänsten är stängd. Tjänsten öppnas igen den 8 november. 

MinSkatt

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster.

Logga in  

Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Läs mer om Katso-kod. Personkunder loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Det här gäller även hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare.

I MinSkatt kan du

  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • lämna en gåvoskattedeklaration
  • svara på begäranden om utredning
  • anmäla kontonummer.

Läs mera


Anvisningar för MinSkatt