Frivillig pensionsförsäkring

Premierna för frivilliga pensionsförsäkringar får dras av från kapitalinkomsterna under betalningsåret. Beskattningsbar inkomst uppstår först då pensionen som grundar sig på försäkringen börjar utbetalas.

Du får dra av premierna för en försäkring som du eller din make tecknat från kapitalinkomsterna

När du tecknar en frivillig pensionsförsäkring åt dig själv får du dra av premierna från dina kapitalinkomster. Du får även göra avdraget om din make/maka tecknar en försäkring för dig.

Premierna får dras av enbart om du själv tecknat försäkringen eller om din make/maka har gjort det för dig. Om försäkringen tecknats exempelvis för ett gudbarn eller en sambo får premierna inte dras av.

Läs mer om definitionen av make/maka.

Avdraget görs alltid av den make/maka för vilken försäkringen tecknats. Du får alltså dra av premien från dina kapitalinkomster om du har angetts som den försäkrade. Detta är också fallet om din make/maka har tecknat en försäkring för dig och betalat premierna.

Vardera maken får årligen dra av premierna för en frivillig pensionsförsäkring till ett belopp om 5 000 euro. Avdragen för premierna görs således alltid av den make/maka som är den försäkrade. Premien kan inte dras av från den andra makens/makans inkomster. Ett undantag utgör en situation där den försäkrade själv inte har några kapitalinkomster och skatterna på förvärvsinkomsterna inte räcker till för att dra av underskottsgottgörelsen. Då överförs underskottsgottgörelsen till makens/makans beskattning.

Du kan dra av premien första gången för det år då du fyller 18 år. Den sista gången får avdraget göras för det år då pensionen börjar utbetalas.

En pension som betalas från en frivillig pensionsförsäkring beskattas i allmänhet som kapitalinkomst

Du kan få en pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring tidigast den dag då du uppnår pensionsåldern i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. En pension som betalas från en frivillig pensionsförsäkring beskattas som kapitalinkomst En inkomst från en frivillig pensionsförsäkring kan dock också utgöra förvärvsinkomst om försäkringen har tecknats före 6.5.2004.

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring kan beaktas i skattesatsen

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring kan beaktas redan i skattekortets förskottsinnehållningsprocent. För detta ändamål kan du vid behov beställa ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen.

Läs mer om beställning av skattekort.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Den som tillhandahåller försäkringen (till exempel en bank) anmäler till Skatteförvaltningen de premier för en frivillig pensionsförsäkring som du har betalat. Uppgifterna syns på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beloppet som godkänts som avdrag kan du se i beskattningsbeslutet.

Kontrollera uppgifterna. Om du korrigerar uppgifter ska du lämna blanketten 50B.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017