Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Frivillig pensionsförsäkring – hur drar du av premien i beskattningen och hur beskattas den pension som du fått på detta sätt

Premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring får dras av från kapitalinkomsterna under betalningsåret. Beskattningsbar inkomst uppstår först då den pension som grundar sig på försäkringen börjar utbetalas.

Så här drar du av premierna för en försäkring som du eller din make eller maka tecknat

Du kan dra av försäkringspremierna för en individuell frivillig pensionsförsäkring i beskattningen. Avdragsrätten gäller endast premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats för dig eller din make eller maka. Du kan inte dra av sådana premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats för en annan person, exempelvis för sambo eller gudbarn.

Läs mer om definitionen av make/maka.

Endast den försäkrade kan dra av premierna för en frivillig pensionsförsäkring i sin beskattning. Du kan dra av premierna för din frivilliga pensionsförsäkring till ett belopp på högst 5 000 euro per år. Oberoende av om det är maken eller makan som har tecknat försäkringen och betalat premierna drar alltid den som är försäkrad av premierna.

Premierna för frivilliga pensionsförsäkringar dras av från kapitalinkomsterna. Om du inte har kapitalinkomster eller kapitalinkomsterna inte räcker till avdrag av premierna, beaktas den andel som inte dragits av som en så kallad särskild underskottsgottgörelse i skatterna på förvärvsinkomster.

Förlust fastställs inte på grund av premier för frivilliga pensionsförsäkringar.

Du kan dra av premien för första gången för det år då du fyller 18 år. Den sista gången får avdraget göras för det år då pensionen börjar utbetalas.

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring kan beaktas i skattesatsen

Om du anger uppgifterna i ditt skattekort får du genast nyttan av avdraget.

Läs mer om beställning av skattekort.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Den som tillhandahåller försäkringen (till exempel en bank) anmäler till Skatteförvaltningen de premier för en frivillig pensionsförsäkring som du har betalat. Uppgifterna visas i din förhandsifyllda skattedeklaration. Beloppet som godkänts som avdrag kan du se i ditt beskattningsbeslut.

Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. Meddela också utbetalaren om att det finns fel så att denna kan lämna korrigerade uppgifter till inkomstregistret.

Korrigera uppgifterna i din skattedeklaration i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Om du korrigerar uppgifter på en pappersblankett, ska du lämna en redogörelse på blankett 50B: Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Pensioner som grundar sig på frivilliga pensionsförsäkringar beskattas så här

Du kan få pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring tidigast den dag då du uppnår pensionsåldern i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Den pension som utbetalas på basis av en frivillig pensionsförsäkring beskattas i regel som kapitalinkomst men kan dock beskattas som förvärvsinkomst om försäkringen har tecknats före 6.5.2004.

Pensionen beskattas som kapitalinkomst

Du behöver inte ett skattekort. Utbetalaren av pensionen drar automatiskt av skattesatsen för kapitalinkomst, det vill säga 30 procent från pensionen.

Pensionen beskattas som förvärvsinkomst

Du behöver ett skattekort för pensionsinkomster. När du ansöker om skattekort för pension hos Skatteförvaltningen behöver du ett pensionsbeslut eller ett annat dokument av vilket pensionsbeloppet och begynnelsetiden framgår. Du får dokumentet av pensionsutbetalaren.

Gör ett skattekort i MinSkatt

Läs anvisningen: Så här gör du i MinSkatt ett skattekort för pensionsinkomster

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till din pensionsutbetalare.

Observera:

  • Om du inte lämnar skattekortet till pensionsutbetalaren, beskattas din pension enligt 40 % enligt.

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

Pensionsutbetalaren anmäler till inkomstregistret de pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret och de visas på din förhandsifyllda skattedeklaration. Kontrollera och komplettera uppgifterna vid behov. Meddela också utbetalaren om att det finns fel så att denna kan lämna korrigerade uppgifter till inkomstregistret.

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Om du korrigerar på en pappersblankett ska du använda

Se även

Förhandsfylld skattedeklaration – när får du den förhandsifyllda skattedeklarationen och när ska du senast komplettera den. På sidan finns också deklarationsanvisningen och anvisningarna för uträttande av skatteärenden.

Sidan har senast uppdaterats 9.6.2023