Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Tämä ohje on päivitettävänä

Saat maalis–huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon ja postitse kotiisi. Jos olet ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, saat sähköpostiisi tiedon, kun veroilmoituksesi on OmaVerossa.

Katso veroilmoituksen aikataulu 

Tarkista veroilmoitus ja korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot. Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. 

Tämä ohje noudattaa veroilmoituksen kohtia OmaVerossa. Vastaavat otsikot löytyvät myös paperilla saamastasi veroilmoituksesta, mutta kohtien järjestys voi olla erilainen.

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 7H (Vuokratulot – osakehuoneistot). Ilmoita eri tulojen tiedot omien otsikkojensa alla, esimerkiksi vuokratulot omassa kohdassaan.

 1. Pääset tarkistamaan veroilmoituksesi joko linkistä Huomioitavaa-kohdan alta tai valitsemalla Toiminnot-kohdasta Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 2. Valitse vuosi 2020.

 3. Valitse kohdasta Tulovero Esitäytetty veroilmoitus.

 4. Valitse Korjaa.

Taustatiedot

Tässä kohdassa näkyvät ne seuraavista tiedoista, jotka koskevat sinua:

 • nimi
 • Verohallinnon tiedossa oleva tilinumero
 • kotikunta
 • seurakunta (kirkollisveron peruste)
 • puoliso
 • alaikäisten lasten lukumäärä
 • invaliditeettiprosentti.

Saamme useimmat asiakastiedot (esimerkiksi nimen ja kotikunnan) väestötietojärjestelmästä. Korjaa näitä tietoja tarvittaessa Digi- ja väestötietoviraston kautta.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Kohdassa Asiakastiedot voit ilmoittaa, jos olet muuttanut erilleen puolisostasi verovuoden aikana.

Näin ilmoitat paperilla

Invaliditeettiprosentin ja puolisosta erilleen muuton voit ilmoittaa lomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Jos tilinumerosi puuttuu tai se on virheellinen, ilmoita oikea tilinumero. Tilinumero näkyy OmaVerossa kansainvälisessä IBAN-muodossa.

Voit ilmoittaa myös alaikäisen lapsen tilinumeron OmaVerossa. Lapsi voi ilmoittaa tilinumeronsa myös itse kirjautumalla OmaVeroon verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jos hänellä on ne käytössään.

Tässä kohdassa ovat seuraavat varallisuustiedot:

 • huoneistot eli asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet
 • muiden yhtiöiden osakkeet ja osuuskuntien osuudet (ei kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia)
 • kiinteistöt
 • sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet
 • muut arvopaperit ja arvo-osuudet (ei korkotulon lähdeveron alaisia joukkovelkakirjoja eikä niitä vastaavia Eta-alueen joukkovelkakirjoja)
 • osakesäästötili
 • osuudet avoimesta yhtiöstä, kommandiittiyhtiöstä ja muusta yhtymästä
 • hallinta- tai nautintaoikeus kiinteistöön, asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön osakkeisiin tai muihin arvopapereihin
 • ulkomailla oleva varallisuus.

Älä ilmoita muuta varallisuutta, esimerkiksi henkilöautoja, veneitä tai koti-irtaimistoa.

Omistamiesi kiinteistöjen tarkemmat tiedot voit tarkistaa kiinteistöveroilmoituksesta. Jos olet hankkinut tai luovuttanut kiinteistön tai jos omistamassasi kiinteistössä on tehty korjaus- tai muutostöitä, ilmoita tiedot kiinteistöveroilmoituksessa.

Veroilmoituksessa näkyy varallisuus, joka on ollut Verohallinnon tiedossa 31.12.2020. Jos varallisuustiedoissa on virhe tai jokin omaisuus puuttuu, korjaa oikeat tiedot. Ilmoita myös varallisuuden muutokset, jotka ovat tapahtuneet verovuoden aikana.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme oleva varallisuus näkyy veroilmoituksen ensimmäisessä vaiheessa Taustatiedot.

 • Jos Varallisuustiedot-kohdassa näkyy vain osa varallisuudesta, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisäykset ja muutokset varallisuuteen.
 • Jos olet myynyt tai muuten luovuttanut varallisuuttasi, ilmoita tiedot luovutuksesta myöhemmässä vaiheessa niille varatussa kohdassa (Arvopaperien myyntivoitot tai Luovutusvoitot, muu omaisuus kuin arvopaperit).

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Tulot

Palkat, palkkiot ja eläkkeet

Tässä kohdassa ovat seuraavat tiedot:

 • Palkat, optiot ja korvaukset:
  • palkat ja luontoisedut sekä palkkiot ja korvaukset, jotka saat työsuhteessa tai virkasuhteessa
  • työsuhdeoptiot ja osakepalkkiot
  • veronalaiset kustannusten korvaukset
  • perhepäivähoitajan kustannusten korvaukset
 • Työ- ja käyttökorvaukset:
  • alv-velvollisen työkorvaukset
  • ei-alv-velvollisen työkorvaukset
  • käyttökorvaukset ja palkkiot työsuhdekeksinnöstä
 • Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkiot
 • Työpanokseen perustuvat osingot ja ylijäämät, jotka ovat työkorvausta tai palkkatuloa
 • Merityötulot (palkat ja luontoisedut)
 • Muut ansiotulot:
  • urheilijan palkkiot
  • muut veronalaiset ja ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot, kuten harrastustoimintaa varten myönnetyt apurahat tai satunnaiset palkkiot
  • henkilöstörahasto-osuudet ja ylijäämät
  • sairauskassan täydennyspäiväraha
  • sovittelijan kulukorvaus
 • Työnantajan maksama eläke
 • Ulkomaisen työnantajan maksamat palkat:
  • palkka ulkomaiselta työnantajalta, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa
  • nettopalkkasopimukseen perustuva palkka tai merityötulo ulkomaiselta työnantajalta
  • ulkomaiset palkka- ja merityötulot, joista määrätään vain sairausvakuutusmaksu
  • ulkomaisiin palkka- ja merityötuloihin perustuvat työsuhdeoptiot ja osakepalkkiot. 

Työnantaja tai muu maksaja ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät veroilmoituksessasi. 

Jos palkkatiedoissa on virheitä tai puutteita, korjaa tiedot ja ilmoita virheet myös palkan maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Jos vaadit autoedun arvonalennusta, katso ohjeet kohdasta autoedun arvonalennus.

 1. A) Valitse maksajan nimi.
  Jos maksajan nimeä ei ole listassa, katso ohjeet kohdasta B.

  • Jos tulon määrä on väärin, merkitse sen tilalle oikea määrä.
  • Jos lisäät samalta maksajalta kokonaan uuden tulon, valitse Lisää tulo. Ilmoita tiedot tuloista ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä.
  • Valitse Lisää vähennetty maksu, jos tuloihin liittyy jokin seuraavista vähennyksistä: 
   • pakolliset eläkevakuutusmaksut
   • pakolliset työttömyysvakuutusmaksut
   • perhehoitajan kustannusten korvaukset
   • kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksut.
 2. B) Valitse Lisää uusi maksaja.

  • Ilmoita maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä nimi.
  • Valitse Lisää tulo. Ilmoita tiedot tuloista ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä.
  • Valitse Lisää vähennetty maksu, jos tuloihin liittyy jokin seuraavista vähennyksistä:
   • pakolliset eläkevakuutusmaksut
   • pakolliset työttömyysvakuutusmaksut
   • perhehoitajan kustannusten korvaukset
   • kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksut.

  Ilmoita eri maksajilta saadut tulot erikseen. Valitse tätä varten uudestaan Lisää uusi maksaja.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat tai korjaat palkkatietoja paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tässä kohdassa ovat Suomesta saadut eläkkeet:

 • työ- ja yrittäjäeläke
 • kansaneläkelain mukainen eläke
 • takuueläke
 • vakuutuksiin perustuva eläke, joka verotetaan ansiotulona
 • kapitalisaatiosopimuksesta saatu tuotto.

Jos olet saanut eläkettä ulkomailta, tarkista tai ilmoita tiedot niistä kohdassa Ulkomailta saadut tulot.

Saamme eläkkeen maksajilta tiedot maksetuista eläkkeistä ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä. Tiedot eläkkeistä näkyvät yleensä valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessa. 

Takautuvasti maksetut eläkkeet voi jaksottaa

Voit vaatia eläketulon jaksotusta eli tulon kohdistamista aiemman vuoden ansiotuloksi, jos sinulle on maksettu takautuvasti kerralla lakisääteistä eläkettä. Voit vaatia jaksotusta, jos sinulle on maksettu eläkettä takautuvasti aiemmalta vuodelta vähintään 3 kuukauden ajalta ja yhteensä vähintään 500 euroa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat eläkkeet on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja tai ilmoitat uuden eläkkeen samalta maksajalta, valitse maksajan nimi kohdassa Eläkkeet.

Jos lisäät uuden eläkkeen uudelta maksajalta, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse kohdassa Eläkkeet Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi eläke.

Jos olet saanut eläkettä takautuvasti, voit vaatia eläketulon jaksotusta näin:

 • Valitse Kyllä kohdassa Vaaditko eläketulon jaksotusta?
 • Merkitse tai valitse kalenterista ajanjakso, jolta eläke on maksettu.
 • Ilmoita eläkkeen määrä.

Jos olet maksanut Suomesta saadusta eläketulosta veroa asuinvaltioosi ulkomailla ja vaadit sen hyvittämistä, ilmoita veron määrä kohdassa Ulkomaille maksettavat verot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat tai korjaat eläketietoja paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Eläketulo ja ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

Tiettyjen verosopimusten mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Suomen eläkkeestä asuinvaltioosi maksettu vero  voidaan hyvittää, jos

 • asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta
 • asut Sveitsissä, Thaimaassa tai Italiassa ja olet saanut sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä Suomesta.

Lue lisää: Eläkettä Suomesta Espanjaan

Tähän kohtaan kuuluvia etuuksia ovat muun muassa 

 • ansiosidonnainen päiväraha
 • peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki
 • äitiysraha
 • vanhempainraha
 • kotihoidontuki
 • opintoraha
 • sairauspäiväraha
 • aikuiskoulutustuki
 • Kelan maksama väliaikainen epidemiatuki
 • tartuntatautipäiväraha.

Tässä kohdassa ei ilmoiteta eläkkeitä tai ulkomailta maksettua etuutta. Ilmoita nämä tulot erikseen niille varatuissa kohdissa (Eläkkeet tai Ulkomailta saadut tulot).

Saamme Kelalta ja muilta etuuksien maksajilta tiedot etuuksista ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä. Tiedot etuuksista näkyvät yleensä esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jos etuus puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta, ilmoita sen kokonaismäärä bruttona.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat etuudet on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja tai ilmoitat uuden etuuden samalta maksajalta, valitse kohdassa Etuudet maksajan nimi.

Jos lisäät uuden etuuden uudelta maksajalta, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse kohdassa Etuudet Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi etuus.

Ilmoita

 • maksajan nimi (jos et löydä maksajan nimeä listasta, valitse Muu suomalainen maksaja ja kirjoita avautuvaan kenttään maksajan nimi)
 • etuuden laji, määrä ja etuudesta tehdyt ennakonpidätykset.

Voit lisätä muiden etuuksien tietoja valitsemalla uudelleen Lisää uusi etuus.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat tai korjaat etuustietoja paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

 

Pääomatulot

Tässä kohdassa ovat seuraavat tulot:

 • Käyttökorvaus, jonka olet saanut ostamasi tai perimäsi tekijänoikeuden tai teollisoikeuden hyödyntämisestä (tekijänoikeuskorvaus). Tekijänoikeus voi liittyä esimerkiksi kirjalliseen teokseen, taideteokseen tai valokuvaan. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, mallioikeudet ja tavaramerkit.
 • Työnantajan maksamat pääomatulot, esimerkiksi palkkasaatavien korot ja takausprovisiot.

Tiedot muista käyttökorvauksista ilmoitetaan kohdassa Käyttökorvaukset ja palkkiot työsuhdekeksinnöstä.

Tekijänoikeuskorvausten maksaja tai pääomatuloa maksava työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät veroilmoituksessasi. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. Ilmoita virheistä myös maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat käyttökorvaukset ja työnantajan maksamat pääomatulot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. 

 • Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan tuloista, lisää puuttuva tulo valitsemalla Lisää tulo.
 • Jos tiedoista puuttuu jonkin maksajan tiedot, valitse Lisää uusi maksaja ja täydennä tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään näistä tuloista, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Käyttökorvaukset pääomatuloa ja työnantajan maksamat pääomatulot, ja valitse sen jälkeen Lisää uusi maksaja.

 • Ilmoita maksajan tiedot ja valitse Lisää tulo.
 • Ilmoita tulon laji ja määrä. Ilmoita myös tuloista tehdyt ennakonpidätykset.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat tai korjaat näitä tulotietoja paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset. Ilmoita tulot muuna pääomatulona lomakkeen kohdassa 3.

 

Ilmoita tässä kohdassa vuokratulot, joita saat esimerkiksi tällaisesta omaisuudesta:

 • osakehuoneisto
 • kiinteistö
 • viikko-osake
 • auto, asuntovaunu, vene
 • kone tai laite.

Ilmoita tässä kohdassa myös vuokrauksesta syntyneet kulut. Lue tarkemmin, mitä vuokraukseen liittyviä kuluja voit vähentää.

Tiedot pitää ilmoittaa, vaikka vuokratuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa.

Ilmoita maatilalta saamasi vuokratulot, kuten pellon vuokra, maatalouden veroilmoituksella.

Jos olet ilmoittanut vuokratuloja aiemmin verokorttia tai veroilmoitusta varten tai olet maksanut ennakkoveroja vuokratuloista, tiedot voivat näkyä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista ja täydennä puuttuvat tiedot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat vuokratulot näkyvät veroilmoituksen vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään vuokratuloja, siirry vaiheeseen Muut tulot.

Huom. Ilmoita vuokratulot ulkomailta kohdassa Ulkomailta saadut tulot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Tässä ovat myynnit ja muut luovutukset esimerkiksi seuraavasta omaisuudesta:

 • kiinteistö, kuten omakotitalo, tontti tai maatila
 • asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, esimerkiksi kerrostalohuoneisto
 • listaamattoman yhtiön (muun kuin pörssiyhtiön) osakkeet
 • osuus elinkeinoyhtymästä eli avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä 
 • metsätalouden käyttöomaisuus
 • virtuaalivaluutan kuten bitcoinin käytöstä aiheutuneet luovutusvoitot (ilmoita virtuaalivaluutan louhinnasta saatu tulo kohdassa Muut ansiotulot).

Huom. Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot näkyvät omassa kohdassaan. Ilmoita ulkomailla sijaitsevan omaisuuden myynnit kohdassa Ulkomaan tulot.

Veroilmoitukseen on merkitty valmiiksi ne kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä syntyneet voitot ja tappiot, jotka Verohallinto on laskenut käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tarkista ja täydennä puuttuvat tiedot.

Ilmoita kaikki omaisuuden luovutukset, vaikka saamasi voitto ei aina olisikaan veronalaista tuloa tai tappio vähennyskelpoista. Esimerkiksi oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, ja myös sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tehty luovutus voi olla verovapaa. Ilmoita silti nämäkin luovutukset.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat luovutukset on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse kyseinen omaisuus ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan luovutuksista, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi luovutus.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään luovutuksia, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Luovutusvoitot ja valitse sen jälkeen Lisää uusi luovutus. Jos kyse on virtuaalivaluutasta, merkitse omaisuuden tyypiksi Muu omaisuus ja kirjoita kohtaan Muun omaisuuden kuvaus sana virtuaalivaluutta..

Jos olet luovuttanut ulkomailla olevaa omaisuutta, ilmoita tiedot kohdassa Ulkomailta saadut tulot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Ilmoita Suomesta saadut luovutusvoitot tai -tappiot lomakkeella 9 Luovutusvoitto tai -tappio. Jos omaisuus sijaitsee ulkomailla, käytä lomaketta 16B Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot.

Tässä kohdassa ovat myyntivoitot ja -tappiot seuraavasta omaisuudesta:

 • osakkeet ja muut arvopaperit, myös ulkomaisen etävälittäjän kautta myydyt arvopaperit
 • sijoitusrahasto-osuudet
 • sellainen pääomanpalautus, joka verotetaan luovutuksena ja jonka maksaa muu kuin pörssiyhtiö.

Myös joukkovelkakirjalainan myynnin tai lunastuksen yhteydessä voi syntyä luovutusvoittona verotettavaa tuloa tai luovutustappiota.

Saamme yleensä tiedot arvopaperien ja sijoitusrahasto-osuuksien myynneistä pankeilta, muilta arvopaperien säilyttäjiltä ja rahastoyhtiöiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot. 

Jos hankintapäivä ja hankintahinta puuttuvat

Veroilmoituksesta voivat puuttua esimerkiksi arvopaperin hankintapäivä ja hankintahinta. Siinä tapauksessa käytämme luovutusvoiton laskemisessa ns. hankintameno-olettamaa, joka on 20 % tai 40 % osakkeiden myyntihinnasta.

Alustavassa verotuslaskelmassa myyntivoitto on laskettu tämän hankintameno-olettaman mukaan. Tarkista ja täydennä tarvittaessa.

Etsi hankintatiedot esimerkiksi pankin antamista asiakirjoista. Jos et löydä niitä, voit ilmoittaa kuitenkin arvopapereiden hankintavuoden, koska se vaikuttaa hankintameno-olettaman suuruuteen. Merkitse siinä tapauksessa kohtaan Hankintapäivä hankintavuoden ensimmäinen päivä eli esimerkiksi 1.1.1998 ja jätä muut kohdat tyhjäksi.

Lue lisää hankintameno-olettamasta ja arvopapereiden luovutusvoittojen verotuksesta

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat luovutukset on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse Avaa erittely, niin saat näkyviin erittelyn arvopaperikaupoistasi. Valitse sen arvopaperin nimi, jonka tietoja haluat täydentää.

Vaihtoehtoisesti voit liittää mukaan pankin antaman erittelyn liitetiedostona. Jos annat tiedot liitteellä, laske kaikkien verovuoden aikana myymiesi arvopaperien myynti- eli luovutushinnat yhteen ja ilmoita voitot ja tappiot erikseen.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään luovutuksia, siirry vaiheeseen Muut tulot ja ilmoita tiedot siellä. 

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat arvopapereiden myynnistä Suomessa tai ulkomailla syntyneitä voittoja tai tappioita paperilomakkeella, käytä lomaketta 9A. Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisen etävälittäjän kautta tehdyt luovutukset. Muut etävälittäjän kautta saadut pääomatulot ilmoitetaan lomakkeella 16B.

Tässä kohdassa ovat

 • osingot listatusta eli pörssiyhtiöstä
 • osingot listaamattomasta yhtiöstä
 • sellainen pääomanpalautus, joka on saatu pörssiyhtiöstä ja joka verotetaan osinkotulona
 • ylijäämät, jotka on saatu osuuskunnasta.

Saamme yleensä tiedot osingoista pankeilta ja muilta arvopaperien säilyttäjiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Myös listaamattomien yhtiöiden osinkotiedot sekä osuuskuntien ylijäämätiedot tulevat suoraan vuosi-ilmoituksista, jotka maksajat ovat antaneet. Tarkista ja täydennä puuttuvat tiedot. Lue lisää osinkojen verotuksesta.

Jos olet omistajayrittäjä tai yrittäjäosakas

Jos olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä, ilmoita verovuoden päättyessä maksamatta olevan osakaslainan määrä.

Jos olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto, ilmoita asunnon arvo sellaisena kuin se sisältyi yhtiön edellisen vuoden nettovarallisuuteen (asunnon kirjanpitoarvo tai sitä korkeampi verotusarvo).

Ilmoita asunnon arvo tässä kohdassa vain, jos omistat yli 30 % yhtiön osakkeista tai sinulla on vastaava osuus äänimäärästä. Olet yrittäjäosakas myös silloin, jos omistusosuutesi tai äänimääräsi on yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 %.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat osingot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse osinkoa maksaneen yhtiön nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan saamistasi osingoista ja ylijäämistä, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi osinkotulo.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään osinkotuloja tai ylijäämiä, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Osinkotulot ja valitse sen jälkeen Lisää uusi osinkotulo.

Jos olet saanut osinkotuloa ulkomailta, ilmoita tiedot kohdassa Ulkomailta saadut tulot.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat osinkoihin liittyvät tiedot paperilomakkeella, käytä oikeaa lomaketta:

Täytä lisäksi lomake 13 Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta, jos

 • olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä
 • olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

Tässä kohdassa ovat esimerkiksi

 • sijoitus- tai säästöhenkivakuutuksen tuotto (esimerkiksi tuotto niin sanotusta vakuutuskuoresta)
 • korkotulot yksityisesti annetuista lainoista
 • jälkimarkkinahyvitys
 • valuuttakurssivoitot
 • puun myyntitulot tonttimaalta (esimerkiksi kesämökiltä)
 • maa-ainesten myyntitulot
 • pääomatulona verotettava tulo virtuaalivaluutan louhinnasta (proof of stake -prokolla).

Saamme yleensä tiedot näistä pääomatuloista esimerkiksi pankeilta, muilta arvopaperien välittäjiltä ja suorituksen maksajilta. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat muut pääomatulot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse pääomatulon maksaja ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan saamistasi pääomatuloista, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi pääomatulo.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei ole lainkaan kohtaa Muut pääomatulot, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Muut pääomatulot, valitse sen jälkeen Lisää uusi pääomatulo ja täydennä puuttuvat tiedot.

Jos olet saanut pääomatuloa ulkomailta, ilmoita tiedot kohdassa Ulkomailta saadut tulot. Lisää uusi ulkomailta saatu pääomatulo ja valitse tulon laji.

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Tässä kohdassa ovat saamasi korkotulot suomalaisilta maksajilta, esimerkiksi

 • sijoitusrahastolle maksettu tuotto
 • joukkovelkakirjalainan korko.

Tavallisten pankkitalletusten korkoja tai muita lähdeveron alaisia korkoja ei tarvitse ilmoittaa. 

Saamme yleensä tiedot korkotuloista ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä koron maksajilta. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot.

Jos korjaat tietoja, ilmoita saamasi korkotulon laji ja korkotulon määrä koko vuoden aikana ja siitä tehdyt ennakonpidätykset. Älä ilmoita korkotuloja, joista on jo peritty lähdevero (30 %).

Jos ilmoitat ulkomailta saatuja korkotuloja, katso ohjeet ilmoittamiseen.

Näin ilmoitat OmaVerossa 

Tiedossamme olevat korkotulot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse korkotulon maksajan nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan saamistasi korkotuloista, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi korkotulo. 

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään korkotuloja, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Korkotulot ja valitse sen jälkeen Lisää uusi korkotulo.

Jos olet saanut korkotuloa ulkomailta, ilmoita tiedot kohdassa Ulkomailta saadut tulot. Lisää uusi ulkomailta saatu pääomatulo ja valitse tulon lajiksi korkotulo.

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Tässä kohdassa on osakesäästötilin tuotto tai tappio, jos olet nostanut rahaa osakesäästötililtä verovuoden aikana. Saamme yleensä tiedon pankilta tai muulta palveluntarjoajalta. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme oleva osakesäästötilin tuotto tai tappio on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja muokkaa tietoja.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään osakesäästötilin tuottoa tai tappiota, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Osakesäästötilin tuotto tai tappio ja valitse sen jälkeen Lisää uusi tieto.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat osakesäästötilin tuoton tai tappion tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Ulkomaan tulot

Tässä kohdassa ovat ulkomailta saadut ansiotulot, kuten

 • eläkkeet
 • palkat ja palkkiot
 • muut ansiotulot, kuten työkorvaus, urheilijan tai taiteilijan saama palkka tai palkkio, stipendi tai apuraha, rojalti ja hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio.

Saamme joidenkin ulkomaantulojen tiedot suoraan toisesta maasta, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Ruotsista saadut eläketulot. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat ulkomaan tulot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja muokkaa tietoja. 

Jos näet vain osan ulkomaantuloista, lisää puuttuvat tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään ulkomaantuloja, täydennä puuttuvat tiedot vaiheessa Muut tulot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Tässä kohdassa ovat ulkomailta saadut pääomatulot, kuten

 • osinkotulot
 • vuokratulot ja vuokraustoiminnan tappiot
 • luovutusvoitot ja luovutustappiot sekä verovapaiden luovutusten lukumäärä
 • muut pääomatulot, kuten korkotulot.

Saamme joidenkin ulkomaantulojen tiedot suoraan toisesta maasta, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Ruotsista saadut eläketulot tai ulkomailta saadut osinkotulot. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat ulkomaan tulot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan ulkomaantuloista, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi ulkomailta saatu pääomatulo.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään ulkomaantuloja, täydennä puuttuvat tiedot vaiheessa Muut tulot.

Näin ilmoitat paperilla

Käytä lomaketta 16B Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot

Muut tulot

Tulonhankkimistoiminta tarkoittaa sitä, että saat tuloja esimerkiksi freelancerin tai perhepäivähoitajan työstä (jos olet yksityinen perhepäivähoitaja ja kuulut ennakkoperintärekisteriin).

Tässä kohdassa ei ilmoiteta

 • palkkatuloihin liittyviä tuloja
 • yrittäjänä saamiasi tuloja. 

Ilmoita sellaiset tulonhankkimistoiminnan ansiotulot, jotka puuttuvat kokonaan esitäytetystä veroilmoituksesta. 

Ilmoita lisäksi kaikki tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot – myös ne menot, jotka kohdistuvat esitäytetyssä veroilmoituksessa valmiiksi näkyviin tuloihin. Menoihin kuuluvat esimerkiksi materiaalit, tarvikkeet ja työhuonevähennys.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita tulonhankkimistoiminnan tulot ja menot vaiheessa Muut tulot kohdassa Tulonhankkimistoiminta. Ilmoita ansiotulot kohdassa Tulonhankkimistoiminnan tulot vuonna 2020 ja niihin kohdistuvat menot kohdassa Tulonhankkimistoiminnan menot vuonna 2020.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat tulonhankkimistoiminnan tulot ja menot paperilomakkeella, käytä lomaketta 11 Tulonhankkimistoiminta. 

Tässä kohdassa ovat seuraavat tiedot:

 • Apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot – sekä veronalaiset että verovapaat.
 • Menot, joita sinulle on aiheutunut opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta, jota varten veronalaiset apurahat on myönnetty. Vähennettäviin menoihin kuuluvat esimerkiksi työhuonevähennys, työvälineet sekä apurahoihin kohdistuvat matkakustannukset. Erittele menot sen mukaan, kohdistuvatko ne veronalaisiin vai verovapaisiin apurahoihin.

Apurahat näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella niiden maksajan ilmoittamien tietojen mukaisina. Veroilmoitukseen on merkitty sekä verovapaat että veronalaiset apurahat. Tarkista veroilmoituksen tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa.

Työryhmän saamat apurahat

Kun apuraha on myönnetty työryhmälle, se näkyy yleensä vain apurahan hakijan esitäytetyllä veroilmoituksella. Ilmoita siinä tapauksessa vain oma osuutesi apurahasta OmaVerossa tai lomakkeella. Ilmoita myös apurahaan kohdistuvat kulusi.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat apurahat on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan apurahoista, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi apuraha. Täydennä myös apurahoihin kohdistuvat menot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään apurahoja, täydennä puuttuvat tiedot vaiheessa Muut tulot. Ilmoita erikseen veronalaiset ja verovapaat apurahat. Ilmoita samalla myös kyseisiin apurahoihin kohdistuvat menot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat apurahojen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 10 Apurahat.

Tässä kohdassa on vuoden aikana (1.1.–31.12.) nostamasi osakaslainan määrä. Osakaslainana verotetaan vain se lainan määrä, jota et ole maksanut takaisin samana vuonna viimeistään 31.12.

Osakaslaina on veronalaista pääomatuloa, jos omistat yksin tai yhdessä perheesi kanssa vähintään 10 % lainan antaneen yhtiön osakkeista tai teillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Saamme tiedon osakaslainoista osakeyhtiön antaman vuosi-ilmoituksen kautta. Osakeyhtiön on annettava vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön nostamista, pääomatulona verotettavista osakaslainoista ja niiden takaisinmaksuista. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot.  Jos kyseessä on ulkomaisesta osakeyhtiöstä nostettu osakaslaina ja sen takaisinmaksu, ilmoita osakaslainan tiedot itse.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat osakaslainat on merkitty veroilmoituksen vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse osakaslaina ja muokkaa tietoja. 

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään osakaslainoja, täydennä puuttuvat tiedot vaiheessa Muut tulot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat osakaslainojen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 13 Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta.

Ilmoita tässä kohdassa sellaiset satunnaiset muut ansiotulot, jotka eivät ole työsuhteessa saatua tuloa eivätkä työkorvausta. Muita ansiotuloja ovat esimerkiksi 

 • harrastus- ja virkistystoimintaa varten saamasi apurahat 
 • palvelurahat
 • tulot yksityisopetuksesta
 • löytöpalkkio tai kilpailupalkinto
 • virtuaalivaluutan louhinnasta saatu tulo (proof of work -protokolla).

Ilmoita jokainen tulo omana kohtanaan. Kirjoita lyhyt kuvaus, millaista tuloa olet saanut. Ilmoita myös saamasi tulon määrä koko vuoden aikana (1.1.–31.12.). Ilmoita tulojen kokonaismäärä bruttona eli älä vähennä siitä perittyjä veroja tai maksuja.

Jos olet saanut vuoden aikana samasta toiminnasta tuloja useita kertoja, ilmoita tällaiset tulot ja vähennykset kohdassa Tulonhankkimistoiminta.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita muut ansiotulot vaiheessa Muut tulot kohdassa Muut ansiotulot. Ilmoita näitä tuloja koskevat tulonhankkimismenot vaiheessa Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Tulonhankkimiskulut ja ilmoita tiedot kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat muita ansiotuloja paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tässä kohdassa ovat ylijäämät osuuskunnista, esimerkiksi osuuspääoman korko.

Saamme yleensä tiedot osuuskunnan maksamista ylijäämistä suoraan osuuskunnan antamasta vuosi-ilmoituksesta. Tarkista ja täydennä puuttuvat tiedot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat ylijäämät osuuskunnista on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan saamistasi ylijäämistä, lisää puuttuvat tiedot valitsemalla Lisää uusi ylijäämä.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään ylijäämiä, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Ylijäämät osuuskunnista ja valitse sen jälkeen Lisää uusi ylijäämä.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat Suomesta saamasi osuuskunnan ylijäämät paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tässä kohdassa ovat Suomesta saadut eläketulot, jos olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollinen on henkilö, joka ei asu Suomessa. Tässä kohdassa ovat esimerkiksi

 • työ- ja yrittäjäeläke
 • kansaneläkelain mukainen eläke
 • takuueläke
 • vakuutuksiin perustuva eläke, joka verotetaan ansiotulona.

Saamme eläkkeen maksajilta tiedot maksetuista eläkkeistä ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä. Tiedot eläkkeistä näkyvät yleensä valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista ja korjaa tarvittaessa.

Takautuvasti maksetun eläkkeen voi jaksottaa

Voit vaatia eläketulon jaksotusta eli tulon kohdistamista aiemman vuoden ansiotuloksi, jos sinulle on maksettu takautuvasti kerralla lakisääteistä eläkettä. Voit vaatia jaksotusta, jos sinulle on maksettu eläkettä takautuvasti aiemmalta vuodelta vähintään 3 kuukauden ajalta ja yhteensä vähintään 500 euroa.

Eläketulo ja ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys)

Tiettyjen verosopimusten mukaan kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Suomen eläkkeestä asuinvaltioosi maksettu vero  voidaan hyvittää, jos

 • asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta
 • asut Sveitsissä, Thaimaassa tai Italiassa ja olet saanut sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä Suomesta.

Lue lisää: Eläkettä Suomesta Espanjaan

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat eläkkeet on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja tai ilmoitat uuden eläkkeen samalta maksajalta, valitse kohdassa Eläkkeet maksajan nimi.

Jos lisäät uuden eläkkeen uudelta maksajalta, siirry vaiheeseen Muut tulot. Valitse Kyllä kohdassa Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset vuonna 2020 ja valitse sen jälkeen Lisää uusi tulo.

Jos vaadit takautuvasti maksetun eläketulon jaksotusta, toimi näin:

 • Valitse Kyllä kohdassa Vaaditko eläketulon jaksotusta?
 • Merkitse tai valitse kalenterista ajanjakso, jolta eläke on maksettu.
 • Ilmoita eläkkeen määrä.

Jos olet maksanut Suomesta saadusta eläketulosta veroa asuinvaltioosi ulkomailla ja vaadit sen hyvittämistä, ilmoita veron määrä kohdassa Ulkomaille maksettavat verot.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat rajoitetusti verovelvollisen eläketulot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Vähennykset

Voit saada verotuksessa erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät maksettavan veron määrää. Osan vähennyksistä teemme automaattisesti, mutta osa sinun täytyy ilmoittaa itse.

Yleisimmät vähennykset

Voit vähentää matkakulut, jotka liittyvät työssä käymiseen ja töiden tekemiseen. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi

 • asunnon ja työpaikan väliset matkakulut
 • matkakulut viikonloppumatkoista kotiin, jos työskentelet toisella paikkakunnalla 
 • matkakulut vakituisen asunnon (kodin) ja toissijaisen työpaikan välillä 
 • matkakulut tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle, esimerkiksi erityisalojen matkat.

Jos olet ilmoittanut matkakuluja aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, matkakulut näkyvät yleensä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. Lisää veroilmoitukseen matkakulut, joita et ole ilmoittanut aiemmin. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat matkakulut on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tai poistat matkakuluja, valitse ensin käyttämäsi kulkuneuvo (julkinen kulkuneuvo, muu kuin julkinen kulkuneuvo tai molemmat) ja tee tarvittavat muutokset. Jos näet vain osan matkakuluista, valitse Lisää uusi matkakulu ja lisää puuttuvat tiedot.

Ilmoita kasvomaskien kulut yhdessä asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen kanssa kohdassa Julkinen kulkuneuvo – Matkakulut julkisella kulkuneuvolla ajanjakson aikana.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään matkakuluja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Matkakulut Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi matkakulu. Huomaa, että matkakulut on eriteltävä matkatyypin mukaan, esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat omassa kohdassaan. 

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Ilmoita kulut, jotka olet maksanut verovuonna kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä. Näitä ovat esimerkiksi

 • remonttityö
 • siivous ja muut kotitaloustyöt
 • hoitotyö ja hoivatyö.

Voit saada kotitalousvähennystä, kun olet ostanut työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai palkannut työntekijän.

Jos olet ilmoittanut kotitalousvähennyksen aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, vähennys näkyy yleensä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Jos olet palkannut työntekijän ja käytät Palkka.fi:tä palkkojen maksuun, Palkka.fi välittää kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoitukseen.

Näin ilmoitat Omaverossa

Tiedossamme oleva kotitalousvähennys on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tai poistat kotitalousvähennyksen tietoja, valitse yritys tai työntekijä ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan kotitalousvähennykseen oikeuttavista tiedoista, lisää puuttuvat tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy kotitalousvähennystä, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Kotitalousvähennys Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi kustannus. 

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen OmaVerossa 

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Jos kuulut työntekijä- tai työnantajajärjestön alaiseen ammattiliittoon tai työttömyyskassaan, voit vähentää 

 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut
 • työttömyyskassan jäsenmaksut.
  Saamme yleensä tiedot maksamistasi jäsenmaksuista suoraan ammattiliitoilta ja työttömyyskassoilta. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat jäsenmaksut on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse ammattiliiton tai työttömyyskassan nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan jäsenmaksuista, lisää puuttuvat tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään ammattiliiton tai työttömyyskassan jäsenmaksuja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi jäsenmaksu.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Voit vähentää verotuksessa kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • työhuone
 • omat työvälineet
 • ammattikirjallisuus
 • koulutusmenot
 • työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset
 • luottamushenkilömaksut. 

Voit vähentää myös muihin kuin palkkatuloihin liittyviä kuluja, kuten

 • muiden työtulojen tulonhankkimismenot
 • etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.

Älä ilmoita tässä kohdassa työasuntovähennystä tai pääomatuloihin kohdistuvia tulonhankkimismenoja. Ilmoita nämä vähennykset erikseen niille varatuissa kohdissa.

Huomaa 750 euron omavastuu

Jos palkkatuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot ovat enintään 750 euroa vuodessa, niitä ei tarvitse ilmoittaa. Saat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen automaattisesti.

Jos sinulle kertyy palkkatulojen tulonhankkimismenoja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne kokonaan. Älä vähennä omavastuuosuutta itse.

Jos olet ilmoittanut tulonhankkimismenoja aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, tulonhankkimisvähennys näkyy yleensä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Lisää veroilmoitukseen tulonhankkimismenot, joita et ole ilmoittanut aiemmin. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat tulonhankkimismenot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tai poistat tulonhankkimismenoja, valitse Avaa erittely ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan tulonhankkimismenoista, lisää puuttuvat tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään tulonhankkimismenoja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Tulonhankkimismenot Kyllä ja valitse sen jälkeen Avaa erittely. Huomaa, että palkkatuloihin ja muihin kuin palkkatuloihin liittyvät tulonhankkimismenot pitää ilmoittaa erikseen.

Näin ilmoitat tulonhankkimismenot OmaVerossa

Lisätietoa

Lue, millaisista kuluista voi saada tulonhankkimisvähennyksen

Lue lisää etätyöstä ja vähennyksistä

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat tulonhankkimismenot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Voit vähentää asuntovelan ja tulonhankkimisesta johtuvan velan korot niiden maksuvuotena joko kokonaan tai osittain. Vähennyskelpoisia korkoja ovat

 • asuntovelan korot, kun kyseessä on oma tai perheesi vakituinen asunto
 • ensiasuntoon kohdistuvan velan korot, kun kyseessä on oma tai perheesi vakituinen asunto
 • tulonhankkimisvelan korot, esimerkiksi sijoitusasunnon hankintaan kohdistuva velka
 • tietyt takausvelasta maksetut korot.

Muiden velkojen, kuten kulutusluottojen, korkoja ei voi vähentää. 

Saamme tiedot asunto- tai tulonhankkimisvelan koroista yleensä pankeilta ja muilta luotontarjoajilta. Tarkista, että velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen oikein, koska se vaikuttaa korkojen vähentämiseen verotuksessa. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. 

Elinkeinoyhtymän osakas: Jos olet ottanut velkaa yhtymäosuuden hankintaa varten, velan korkomenot vähennetään omalla veroilmoituksellasi, ei yhtymän veroilmoituksella.

Maatalousyhtymän osakas: Jos olet ottanut velkaa yhtymän toimintaa varten, velan korkomenot vähennetään omalla veroilmoituksellasi, ei yhtymän veroilmoituksella.  

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat velan korot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos haluat muokata tai poistaa velan korkoja, valitse lainanantajan nimi ja korjaa erittelyssä olevia tietoja.

Esimerkiksi jos laitat oman asuntosi vuokralle, velan käyttötarkoitus muuttuu asuntovelasta tulonhankkimisvelaksi. Korjaa tietoja kohdassa Velan käyttötarkoitus. Ilmoita prosentteina, mikä osuus on asuntovelkaa ja mikä osuus tulonhankkimisvelkaa.

Jos tulonhankkimisvelka kohdistuu ulkomailta saataviin tuloihin, merkitse rasti kyseiseen kohtaan ja ilmoita, mihin velka kohdistuu.

Ilmoita kohdassa Tulolähteeseen kohdistuva velka sekä elinkeinoyhtymäosuuden hankintaa varten otetun velan korko että maatalousyhtymän toimintaa varten otetun velan korko.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään velkoja tai korkoja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Velan korot Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi korko tai velka.

Lisätietoa

Lue, miten korkomenot vähennetään verotuksessa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat uuden velan tai muutokset korkotietoihin paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Muut vähennykset

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Vähennystä on aina haettava itse. Jos haet vähennystä, älä liitä mukaan kuitteja tai tositteita. Pyydämme niitä tarvittaessa. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Kyllä ja ilmoita sairaudesta tai muusta syystä aiheutuneet kustannukset. 

Lisätietoa

Lue lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat vähennyksen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tämä kohta näkyy sinulla OmaVerossa, jos asut Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaalaisena voit ilmoittaa seuraavia vähennyksiä, jotka tehdään maakunnalle tai sen kunnille maksettavista veroista:

 • sairauskuluvähennys (omat ja perheenjäsentesi sairauskulut)
 • opiskelijavähennys
 • opintolainavähennys
 • Ahvenanmaalla olevan työasunnon vuokrakulut.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Ahvenanmaan vähennykset Kyllä ja ilmoita tiedot niistä vähennyksistä, jotka koskevat sinua.

Huom. Ilmoita Ahvenanmaalla olevan työasunnon vuokrakulut OmaVerossa Matkakulujen yhteydessä.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat vähennyksen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 17 Ålandsbilaga.

Voit vaatia työasuntovähennystä, jos olet vuokrannut käyttöösi asunnon, koska varsinainen työpaikkasi on yli 100 kilometrin päässä vakituisesta asunnostasi. Lue lisää ja katso muut työasuntovähennyksen edellytykset.

Jos olet ilmoittanut työasuntovähennyksen aiemmin esimerkiksi muutosverokorttia tai ennakkoveroa varten, vähennys näkyy yleensä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Jos olet työskennellyt omassa kodissasi esimerkiksi etätöissä, lue työhuonevähennyksen ohjeet kohdasta Tulonhankkimismenot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme oleva työasuntovähennys näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Tarkista ja korjaa tiedot. Jos tietoja puuttuu, lisää ne tässä.

Jos ilmoitat työasuntovähennyksen ensimmäistä kertaa veroilmoituksessa, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Käytä apuna seuraavaa ohjetta kohdasta 7 alkaen: Näin ilmoitat työasuntovähennyksen OmaVerossa.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat työasuntovähennyksen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 19 Työasuntovähennys.

Ilmoita tässä kohdassa pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista, esimerkiksi

 • YEL-maksut (yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus), silloin kun et vähennä niitä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella
 • MYEL-maksut (maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus), silloin kun et vähennä niitä maatalouden tai metsätalouden veroilmoituksella
 • apurahansaajan MYEL-maksut
 • sellaiset ulkomaantyöskentelyyn liittyvät eläkemaksut, jotka maksat itse.

Voit ilmoittaa pakolliset YEL- tai MYEL-vakuutusmaksut joko omassa tai puolisosi verotuksessa. Jos vaadit puolisosi YEL- tai MYEL-vakuutusmaksuja vähennyksenä tai puolisosi vaatii sinun YEL- tai MYEL-vakuutusmaksujasi vähennyksenä, vaatimus on tehtävä viimeistään ennen kuin sinun ja puolisosi verotus päättyy.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Vakuutusmaksujen perusteena oleva työtulon määrä ja vakuutuksen laji näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos vähennät YEL- tai MYEL-maksut omassa verotuksessasi, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut ja merkitse maksujen määrä koko vuonna.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat eläkevakuutusmaksujen tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Voit vähentää pääomatuloista arvopapereiden ja sijoitusrahasto-osuuksien hoito- ja säilytysmenot. Saamme yleensä tiedot hoitomenoista pankeilta, muilta arvopaperien säilyttäjiltä ja rahastoyhtiöiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Arvopaperien hoito- ja säilytysmenoissa on 50 euron omavastuu. Ilmoita menot vähentämättä omavastuuta.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat hoito- ja säilytysmenot on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohtaan Arvopaperien hoitomenot. Jos korjaat tietoja, valitse maksun saaja ja ilmoita tiedot. Jos hoitomenoja puuttuu, valitse Lisää uusi hoitomeno.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy arvopaperien hoitomenoja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset ja valitse Kyllä kohdassa Arvopaperien hoitomenot. Ilmoita puuttuvat tiedot. 

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset. Ilmoita myös ulkomaille maksamasi arvopaperien hoitomenot tällä lomakkeella.

Tässä kohdassa ovat

 • vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut
 • PS-sopimuksen (pitkäaikaisen säästämisen sopimuksen) perusteella maksetut maksut.

Maksut voi vähentää vain vakuutetun omassa verotuksessa, ei puolison verotuksessa. Maksut saa vähentää, jos vakuutusyhtiö toimii joko Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella.

Saamme tiedot vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten maksuista yleensä pankeilta, vakuutusyhtiöiltä tai muilta vakuutuksen tarjoajilta. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten maksut on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse maksun saaja ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan maksuista, lisää puuttuvat tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja PS-sopimusten maksuja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai PS-sopimusten maksut ja valitse sen jälkeen Lisää uusi maksu.

Lisätietoa

Lue, miten vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut vähennetään verotuksessa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai PS-sopimusten maksut paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Jos osakaslaina on verotettu pääomatulona, voit vähentää osakaslainan takaisinmaksut verotuksessa seuraavina vuosina.

Osakaslainan takaisinmaksut ovat veroilmoituksessa yleensä valmiina osakeyhtiön antaman vuosi-ilmoituksen perusteella. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Ulkomaisesta osakeyhtiöstä nostettujen osakaslainojen takaisinmaksut on ilmoitettava itse.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat osakaslainan takaisinmaksut on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohtaan Takaisin maksettu osakaslaina. Jos korjaat tietoja, valitse osakeyhtiön nimi ja ilmoita tiedot. Jos takaisinmaksuja puuttuu, valitse Lisää uusi osakaslaina.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy takaisin maksettuja osakaslainoja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset ja valitse Kyllä kohdassa Takaisin maksettu osakaslaina. Ilmoita osakaslainan tiedot ja takaisin maksetun osakaslainan määrä verovuonna.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat osakaslainan takaisinmaksun paperilomakkeella, käytä lomaketta 13 Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta.

Ilmoita tässä muut menot pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • tulonhankkimisvelkaan kohdistuvat muut kulut kuin korkomenot, esimerkiksi lainan toimitusmaksu
 • jälkimarkkinahyvitys, jonka olet maksanut myyjälle ostaessasi joukkovelkakirjan
 • kurssitappio valuuttakaupoista.

Tulonhankkimisvelan tai muun vähennyskelpoisen velan korot ilmoitetaan kohdassa Velan korot.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat vähennykset näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Tarkista ja korjaa tiedot. Jos tietoja puuttuu, lisää ne tässä.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei ole muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Vastaa Kyllä kohdassa Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset, täydennä vähennyksen määrä ja kirjoita selvitys vähennettävistä menoista.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat vähennystiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tässä kohdassa voit ilmoittaa tiedot elatusmaksuista, joiden perusteella voit saada elatusvelvollisuusvähennyksen.

Jos olet ilmoittanut elatusvelvollisuusvähennyksen aiemmin esimerkiksi muutosverokorttia varten, vähennys näkyy yleensä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme oleva elatusvelvollisuusvähennys näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Tarkista ja korjaa tiedot. Jos tietoja puuttuu, lisää ne tässä.

Jos ilmoitat elatusvelvollisuusvähennyksen ensimmäistä kertaa veroilmoituksessa, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Käytä apuna seuraavaa ohjetta kohdasta 7 alkaen: Näin ilmoitat elatusvelvollisuusvähennyksen OmaVerossa.

Lisätietoa

Lue lisää elatusmaksuihin perustuvasta elatusvelvollisuusvähennyksestä

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat vähennystiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Alijäämähyvitys on vähennys, jonka Verohallinto tekee automaattisesti ansiotulojen verosta. Voit saada alijäämähyvitystä, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulosi. 

 • Voit vaatia korotusta alijäämähyvityksen enimmäismäärään, jos sinulle muodostuu alijäämähyvitystä ja sinulla on alaikäisiä lapsia.
 • Voit myös vaatia alijäämähyvityksen siirtoa puolisollesi silloin, kun alijäämähyvitystä ei voida tehdä omista veroistasi.

Alijäämähyvityksen lapsikorotusta ja siirtoa puolisolle on vaadittava ennen kuin oma verotuksesi päättyy.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Alijäämähyvityksen lapsikorotusta ja siirtoa puolisolle voit vaatia vaiheessa Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Alijäämähyvityksen lapsikorotus ja siirto puolisolle ja ilmoita tiedot.

Lisätietoa

Lue lisää alijäämähyvityksestä

Näin ilmoitat paperilla

Jos vaadit alijäämähyvityksen lapsikorotusta tai siirtoa puolisolle paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Voit vaatia tulontasausta, jos olet saanut verovuonna kertasuorituksena vähintään 2 500 euron ansiotulon ja seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tulo on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta.
 • Tulon määrä on vähintään neljäsosa vuoden puhtaiden ansiotulojesi yhteismäärästä. Puhdas ansiotulo tarkoittaa kaikkien ansiotulojen yhteismäärää, josta on vähennetty tulonhankkimiskustannukset.

Jos olet vaatinut tulontasausta aiemmin esimerkiksi verokorttia tai ennakkoveroa varten, tulontasaus näkyy yleensä veroilmoituksessa jo valmiina. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. 

Ilmoita vaatimus tulontasauksesta veroilmoituksessa, jos et ole ilmoittanut sitä aiemmin. Tee vaatimus ennen kuin verotuksesi päättyy siltä vuodelta, jolloin sait kertatulon. 

Jos kyseessä on eläketulon jaksotus, vaadi jaksotusta eläketulon ilmoittamisen yhteydessä.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Aiemmin tekemäsi vaatimus tulontasauksesta on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset.  

Jos et ole aiemmin vaatinut tulontasausta, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Vaatimus tulontasauksesta ja anna tiedot liitetiedostona.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos vaadit tulontasausta paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tässä kohdassa on jälkimarkkinahyvitys, jonka olet maksanut myyjälle ostaessasi joukkovelkakirjan. 

Saamme yleensä tiedot maksamastasi jälkimarkkinahyvityksestä suoraan arvopaperivälittäjiltä. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat jälkimarkkinahyvitykset on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse välittäjän nimi ja muokkaa tietoja. Jos näet vain osan jälkimarkkinahyvityksistä, lisää puuttuvat tiedot tässä.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään jälkimarkkinahyvityksiä, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Peritty jälkimarkkinahyvitys Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi jälkimarkkinahyvitys.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat vähennettävän jälkimarkkinahyvityksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Työnantaja ilmoittaa autoedun tulorekisteriin. Tulorekisteristä tieto siirtyy esitäytettyyn veroilmoitukseen, ja se on laskettu mukaan maksajan ilmoittamaan palkkatuloon.

Tässä kohdassa voit vaatia autoedun arvonalennusta. Muutoksille voi olla perusteita esimerkiksi silloin, jos sinulla on ollut työajoja kalenterivuoden aikana yli 30 000 km tai ajopäiväkirjamerkintöihin perustuvat yksityisajosi ovat olleet vähäisiä.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Autoetu on mukana palkkatuloissa, mutta vaadit autoedun arvon alentamista

Jos työnantaja on ilmoittanut autoedun tulorekisteriin, autoetu näkyy vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohdassa Palkat ja luontoisedut. 

 • Valitse työnantajan nimi. Autoetu ja muut luontoisedut on laskettu mukaan palkkatuloihin. Autoedun arvon näet yleensä palkkalaskelmaltasi.
 • Vastaa Kyllä kohdassa Vaaditko autoedun arvon alentamista? ja ilmoita tiedot.  

Autoetu puuttuu palkkatuloista

Jos autoetu puuttuu veroilmoituksessa näkyvistä palkkatuloista, toimi näin:

 • Siirry kohtaan Palkat ja luontoisedut. Valitse työnantajan nimi ja lisää autoedun arvo valitsemalla Lisää uusi palkkatulo. Ilmoita puuttuva tieto myös palkan maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.
 • Siirry sen jälkeen vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Autoedun arvon alennus ja ilmoita tiedot.

Palkat puuttuvat kokonaan vaiheesta Esitäytetyt tulot ja vähennykset

Jos vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset ei näy lainkaan palkkatietoja tai autoetua, toimi näin:

 • Siirry vaiheeseen Muut tulot.
 • Valitse Kyllä kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.
 • Valitse Lisää uusi maksaja ja ilmoita sekä palkat että autoetu kohdassa Tulon määrä. Ilmoita puuttuvat tiedot myös palkan maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.
 • Siirry sen jälkeen vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Autoedun arvon alennus ja ilmoita tiedot.

Lisätietoa

Lue lisää autoedusta

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat autoedun arvonalennuksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Voit vaatia metsälahjavähennystä, jos olet saanut lahjana metsäomaisuutta. Edellytyksenä vähennykselle on esimerkiksi se, että saamasi metsä on pinta-alaltaan riittävän suuri ja että sinulla on ollut verovuonna riittävästi metsätalouden pääomatuloa.

Katso vähennyksen tarkemmat edellytykset ja vähennyksen määrä

Metsälahjavähennystä on haettava viimeistään ennen verovuoden verotuksesi päättymistä. Et voi hakea metsälahjavähennystä takautuvasti aiemmille verovuosille.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Siirry veroilmoituksen vaiheeseen Muut vähennykset. Kohta Metsälahjavähennys tulee näkyviin, kun valitset sivun alareunasta linkin Näytä lisää. Vastaa Kyllä kohdassa Metsälahjavähennys ja ilmoita pyydetyt tiedot. 

Kun ilmoitat OmaVerossa, veroilmoituksessasi voi näkyä jo valmiina 

 • lahjana saatujen metsien vähennyspohjat
 • aikaisemmin käytetyt metsälahjavähennykset
 • käytettävissä oleva vähennyspohjan määrä.

Voit muuttaa näitä pohjatietoja. Jos pohjatietoja ei ole, ilmoita tiedot itse, ja OmaVero laskee käytettävissä olevan vähennyspohjan määrän.

Näin ilmoitat paperilla

Jos vaadit metsälahjavähennystä paperilomakkeella, käytä lomaketta 2L Metsälahjavähennys.

Ilmoita tässä kohdassa takaisin peritty eläke tai etuus – esimerkiksi päiväraha tai opintoraha. Jos sinulta on peritty takaisin eläkettä tai etuutta, ilmoita palauttamasi määrä.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Takaisinperintävähennys Kyllä ja ilmoita summa, jonka olet palauttanut maksajalle.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat takaisinperintävähennyksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Ilmoita tässä kohdassa rahalahjoitus yliopistolle tai korkeakoululle. Yksityishenkilö tai kuolinpesä voi tehdä vähennyksen, jos lahjoituksen tarkoitus on edistää tiedettä tai taidetta.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse kohdassa Lahjoitusvähennys Kyllä ja valitse sen jälkeen Lisää uusi lahjoitus.

Lisätietoa

Lue lisää lahjoitusvähennyksestä, jonka voit tehdä lahjoituksesta yliopistolle tai korkeakoululle

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat lahjoitusvähennyksen paperilomakkeella, käytä lomaketta 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Näitä vähennyksiä sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa, koska Verohallinto tekee ne automaattisesti:

 • tulonhankkimisvähennys (katso myös ohjeen kohta Tulonhankkimismenot)
 • ansiotulovähennys
 • työtulovähennys
 • perusvähennys
 • eläketulovähennys
 • invalidivähennys (ilmoita kuitenkin uusi tai muuttunut invaliditeettiprosentti)
 • opintorahavähennys
 • opintolainavähennys
 • merityötulovähennys.

Vähennysten määrät näet verotuspäätöksestä.

Lue lisää viran puolesta tehtävistä vähennyksistä 

Kansainväliset tilanteet

Jos olet muuttanut ulkomaille tai tullut ulkomailta työskentelemään Suomeen, voit tarvittaessa tehdä seuraavia vaatimuksia:

 • Vaadin, että minua pidetään ulkomailla asuvana verosopimuksen perusteella.
 • Vaadin rajoitettua verovelvollisuutta.
 • Vaadin vapautusta tai huojennusta verotukseeni verosopimuksen perusteella, koska olen opiskelija, opettaja tai tutkija.
 • Vaadin, että verotuksessa otetaan huomioon A1-todistus tai vastaava todistus asuinmaani sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos vaadit ulkomaille maksetun veron hyvittämistä (käänteinen hyvitys), katso ohjeet kohdasta Eläketulot tai Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä ja lähdeverovähennys puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta tai vähennyksen määrä on väärin, voit vaatia lähdeverovähennystä paperilomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset. Vähennystä ei voi ilmoittaa tai korjata OmaVerossa. Ilmoita lomakkeella 50A työskentelyajanjaksot ja työskentelypäivien määrä yhteensä. Jos olet vaatinut progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, lähdeverovähennystä ei tarvitse ilmoittaa.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen ja sinulla on tuloja, joista on peritty Suomeen lähdevero - esimerkiksi osinkoja, älä ilmoita näitä tuloja veroilmoituksella.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Siirry veroilmoituksen vaiheeseen Muut vähennykset. Ilmoita vaatimukset kohdassa Kansainväliset tilanteet. Valitse Kyllä, jos haluat vaatia verosopimuksen tai rajoitetun verovelvollisuuden huomioimista. Merkitse rasti tekemäsi vaatimuksen kohtaan ja liitä mukaan tarvittavat asiakirjat.

Jos ilmoitat ulkomailta saatuja ansio- ja pääomatuloja, siirry kohtaan Ulkomaan tulot.

Lisätietoa

Lue lisää

Näin ilmoitat paperilla

Käytä oikeaa lomaketta:

Pääomatuloista vähennettävät tappiot

Tässä kohdassa ovat

 • kapitaalisopimuksen tappio
 • määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
 • säästöhenkivakuutuksen tappio
 • eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä.

Saamme yleensä tiedot tappioista suoraan esimerkiksi pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat tappiot näkyvät vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohdassa Pääomatuloista vähennettävät tappiot. Jos korjaat tietoja, valitse maksajan nimi ja ilmoita tiedot.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei ole pääomatuloista vähennettäviä tappioita, siirry vaiheeseen Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa Pääomatuloista vähennettävät tappiot ja valitse tappion laji.

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat pääomatuloista vähennettäviä tappioita paperilomakkeella, käytä lomaketta 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Tietojen tallentaminen ja lähettäminen

Jos tiedot ovat jo valmiiksi oikein

Jos kaikki esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse lähettää veroilmoitusta.

Jos korjaat tietoja

Voit täydentää tiedot joko yhdellä kertaa tai useammalla kerralla.

 • Vaihtoehto 1: Täydennä ja korjaa tiedot kerralla. Lähetä veroilmoitus viimeistään määräpäivänä. Saat sen jälkeen meiltä kuittauksen siitä, että ilmoituksesi on vastaanotettu.

 • Vaihtoehto 2: Voit lisätä ja korjata tietoja useita kertoja aina veroilmoituksesi määräpäivään asti. Muista lähettää veroilmoitus aina, kun olet lisännyt tai korjannut tietoja.

  Jos haluat muuttaa tietoja tai ilmoittaa niitä lisää, avaa veroilmoitus uudelleen täydennettäväksi. Aina kun olet ilmoittanut tietoja tuloista ja vähennyksistä, ne näkyvät esitäytettyinä tietoina seuraavasta päivästä alkaen.

 • Vaihtoehto 3: Voit myös tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja jatkaa ilmoittamista myöhemmin. Tallennetut tiedot säilyvät 2 viikkoa. Uusi tallennus aloittaa aina uuden 2 viikon jakson. Muista lopuksi lähettää veroilmoituksesi viimeistään määräpäivänä, jotta tiedot välittyvät Verohallinnolle.