Privatpersoners betalningssvårigheter

Om betalningen av en skatt fördröjs får du en betalningsuppmaning. Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen kan du ansöka om ett betalningsarrangemang.

En betalningsuppmaning ger förlängd tid för att betala skatten

För en obetald skatt får du en betalningsuppmaning med en förfallodag och en ränta som beräknats fram till förfallodagen. Som en del av betalningsuppmaningen får du ett sammandrag över transaktionerna för olika skatter. Av obetalda fastighetsskatter skickas dock ännu en separat betalningsuppmaning.

Betala en försenad skatt enligt de anvisningar för betalning som du har fått. Du kan även i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) kontrollera beloppet som ska betalas. Beloppet av en obetald fastighetsskatt med ränta kan du dock inte tills vidare se i MinSkatt.

Sammandraget finns i MinSkatt alltid i början av månaden

Sammandraget innehåller betalningsuppmaningar och övriga uppgifter såsom ett meddelande om att skatter gått till utsökning och gäller inkomstskatt (kvarskatt, förskottsskatt och tilläggsförskott), skatter som betalas på eget initiativ (exempelvis mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer) samt arvsskatt och gåvoskatt. Sammandraget skapas i slutet av månaden och den finns i MinSkatt i början av följande månad. Du får sammandraget även per post om du inte har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden.

I betalningsuppmaningen som finns i sammandraget anges det också hur indrivningen av skatten framskrider och vilka påföljderna är om du inte kan betala skatten senast på förfallodagen i uppmaningen.

Läs mer om sammandraget

Du kan ansöka om betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter

Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i den betalningsuppmaning som du har fått kan du ansöka om betalningsarrangemang. Du kan ansöka om betalningsarrangemang

  • i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
  • på servicenumret 029 497 029 (samtalsavgift lna/msa)

Om du behöver förlängd tidsfrist för att betala bilskatten eller punktskatten kan du ansöka om uppskov med betalningen.

Läs mer om betalningsarrangemang

En skatt som sänts till utsökning ska betalas till utsökningsmyndigheten

Innan skatten sänds till utsökning skickar Skatteförvaltningen dig alltid en betalningsuppmaning på den obetalda skatten. I betalningsuppmaningen anges vilka påföljderna är om du inte kan betala skatten senast på förfallodagen i uppmaningen.

För att undvika utsökning ska du betala skatten senast på den dag som anges i meddelandet. Om skatten har sänts till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Hjälp utifrån vid betalningssvårigheter och skuldsanering

Innan du kontaktar Skatteförvaltningen kan du också få råd från andra aktörer. Privatpersoner kan kontakta exempelvis den kommunala skuldrådgivaren eller Garanti-Stiftelsen.

Om en privatperson har långvariga och svåra betalningssvårigheter, kan en domstol i syfte att avhjälpa situationen bestämma om en skuldsanering och fastställa ett betalningsprogram som svarar mot betalningsförmågan. Du kan ansöka om en skuldsanering genom att lämna in en ansökan hos domstolen.

Obetalda skatter publiceras i skatteskuldsregistret

I betalningsuppmaningen kan det även finnas ett meddelande om att skulden tas upp i skatteskuldsregistret. Om du bedriver företagsverksamhet och inte har betalat en skatt senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen, publicerar Skatteförvaltningen skatten i skatteskuldsregistret.

Mer information om skälen till skatteskuldsregistreringen

Protest av obetalda skatter

Betalningsuppmaningen kan även innehålla ett meddelande om att en obetald moms, förskottsinnehållning eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift offentliggörs som kreditupplysning (protest). Om skatten fortfarande inte har betalats efter förfallodagen i betalningsuppmaningen skickar Skatteförvaltningen skatten för att publiceras på protestlistan.

Läs mer om protestlistan