Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Privatpersoners betalningssvårigheter

Om du inte betalar dina skatter i tid får du en betalningsuppmaning som en del av ett sammandrag av skatterna. Om du inte kan betala skatten ens på förfallodagen i betalningsuppmaningen kan du ansöka om ett betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter.

Om du betalar skatten för sent

Se närmare anvisningar för olika skatter

Sammandrag av skattebetalningsläget

Sammandraget innehåller samlade uppgifter om ditt skattebetalningsläge under den senaste månaden. Dessutom sammandraget påminner om försenade betalningar.

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid och mindre betalningsrater för skatten genom att ansöka om betalningsarrangemang.

Publicering av skatteskulder

Obetalda mervärdesskatter, förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringspremier publiceras på protestlistan.

Skatteskuldsregistret

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där man kan kontrollera ett företags eller en näringsidkares eventuella skatteskulder samt försummelser beträffande deklaration av skatter på eget initiativ.

Intyg över betalning av skatter och intyg över skatteskulder

Du kan beställa från Skatteförvaltningen ett intyg över betalning av skatter eller ett skatteskuldsintyg.

Utlandsindrivning

Skatteförvaltningen kan för indrivning skicka en skatt som inte har betalats i Finland till en annan stat.

Befrielse från skatt

Befrielse från skattebetalning kan endast beviljas i mycket exceptionella situationer.

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2023