Privatpersoners betalningssvårigheter

Om du inte betalar dina skatter i tid får du en betalningsuppmaning som en del av ett sammandrag av skatterna. En betalningsuppmaning ger förlängd tid att betala skatterna. För en försenad skatt beräknas dröjsmålspåföljder från och med dagen efter förfallodagen.

Om du inte kan betala skatten ens på förfallodagen i betalningsuppmaningen kan du ansöka om ett betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter exempelvis i MinSkatt.

Du kan också be exempelvis en kommunal skuldrådgivare eller Garantistiftelsen om råd vid dina betalningssvårigheter. Om du har långvariga och svåra betalningssvårigheter, kan en domstol bestämma om en skuldsanering. Du kan ansöka om en skuldsanering genom att lämna in en ansökan hos domstolen.

Gör så här om du betalar för sent