Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förvärvsinkomster

Förvärvsinkomst är bland annat löneinkomster, pensionsinkomster och skattepliktiga socialförmåner, t.ex. arbetslöshetsdagpenningar och föräldrapenningar. Förvärvsinkomster beskattas progressivt vid statsbeskattningen, dvs. att ju mer du tjänar desto högre än din skattesats. När det gäller kommunalbeskattningen och kyrkoskatten beskattas förvärvsinkomsterna enligt respektive skattesatser.

Läs mera om avdrag från förvärvsinkomster.

Statens inkomstskatteskala för år 2024

Vid beskattningen för 2024 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
0–20 500 0,00 12,64
20 500–30 500 2 591,20 19,00
30 500–50 400 4 491,20 30,25
50 400–88 200 10 510,95 34,00
88 200–150 000 23 362,95 42,00
150 000– 49 318,95 44,00
Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023