Företagskundernas viktiga datum

12.2. Förfallodagen för skatt på eget initiativ

23.2. Förskottsskattens förfallodag


Skattedeklaration för jordbruksidkare

Sista inlämningsdagen för jordbrukets inkomstskattedeklaration är 28.2.2018

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken