E-tjänster

Ingen verksamhet eller löneutbetalning?

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet. Då räcker det med att markera punkten Ingen verksamhet under skatteperioden.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret ska du komma ihåg att lämna anmälningar till inkomstregistret även om du inte har betalat ut löner. Ange då uppgiften Ingen lönebetalning.

Observera att anmälnings- och deklarationsbrister gör att företaget inte kan få ett betalningsarrangemang.

Fastighetsskatt

Fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt.  

För merparten av våra samfund är förfallodagarna för fastighetsskatten 6.7 och 7.9.  

Vanliga frågor