E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Bokslutsuppgifter

Du kan lämna bokslutsuppgifterna elektroniskt också efter att du har lämnat skattedeklarationen. Du kan lämna uppgifterna exempelvis i MinSkatt. Skatteförvaltningen förmedlar direkt till handelsregistret även de filer som har korrekta namn.

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

Gör en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt. Du får beslutet snabbare via MinSkatt än per telefon.

Företagskundernas viktiga datum

23.5.2022 – Förskottsskattens förfallodag
31.5.2022 – Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in
13.6.2022 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ

Som arbetsgivare

Tänker du anställa arbetskraft eller betala arbetsersättning? Kontrollera vad du ska ta hand om som arbetsgivare.