Företagskundernas viktiga datum

12.9. Förfallodagen för skatt på eget initiativ

24.9. Förskottsskattens förfallodag

30.9. Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt


SvarsBanken

Gå till Svarsbanken