E-tjänster

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 30.4.2021. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.

Tilläggsförskott och förskottsskatt

Om du märker att förskottsskattebeloppet för skatteåret 2020 inte räcker till kan du ansöka om tilläggsförskott. Du kan ansöka om tilläggsförskott efter att skatteåret gått ut. Med tilläggsförskottet minskar du beloppet av kvarskatt. Vid behov kan du söka ändring i förskottsskatten för skatteåret 2021.

Företagskundernas viktiga datum

1.2.2021 – Samfundets skattedeklaration

12.2.2021 – Förfallodagen för skatt på eget initiativ

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 30.4.2021. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.