E-tjänster

Deklarera och betala moms

Deklarera och betala momsen i MinSkatt. Den utsatta dagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden.

Samfundens skattedeklaration

Aktiebolag – du kan lämna bokslutsuppgifterna elektroniskt också efter att du har lämnat skattedeklarationen. Du kan lämna uppgifterna exempelvis i MinSkatt. Skatteförvaltningen förmedlar direkt till handelsregistret även de filer som har korrekta namn. Läs mer:

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret

Anmäl löner och övriga förvärvsinkomster till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion.