E-tjänster

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

Gör en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt. Du får beslutet snabbare via MinSkatt än per telefon.

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.12.2020. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.

Företagskundernas viktiga datum

30.11 – Samfundets skattedeklaration

14.12 – Förfallodagen för skatt på eget initiativ

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.12.2020. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.