E-tjänster

Momsbeskattning

Deklarera och betala momsen i MinSkatt. Den utsatta dagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden.

Om din skatteperiod är ett kalenderår, ska du deklarera och betala moms senast 2.3.2020.

Korrigering av anmälningar

Gör korrigeringarna till årsanmälningar och anmälningar till inkomstregistret för 2019 senast 16.3, så att de korrigerade uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för privatpersoner.

Förskottsskatt

Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott under en månads tid efter skatteårets slut utan att du behöver betala nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet.