Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Skattedeklaration

De utsatta dagarna för skattedeklarationerna för företag och samfund:

  • Firmaföretagare, näringssammanslutningar och jordbruksidkare 3.4.
  • Aktiebolag och andra samfund (räkenskapsperioden har gått ut 12/2022) 2.5.

Förskottsskatt

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, sök ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Företagskundernas viktiga datum

23.3.2023 – Förskottsskattens förfallodag
31.3.2023 – Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in
12.4.2023 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ
12.4.2023 – Arbetsgivarprestationer

Som arbetsgivare

Tänker du anställa arbetskraft eller betala arbetsersättning? Kontrollera vad du ska ta hand om som arbetsgivare.