E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Betalningssvårigheter

Villkoren för betalningsarrangemang lindras temporärt på grund av coronan. Ett betalningsarrangemang enligt de lindrade villkoren kan ansökas i MinSkatt till och med den 31 augusti.

Användningen av Katso upphör

Det går inte längre att använda Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna från och med 1.9.2021.

Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar ska du i stället för Katso-auktoriseringarna ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

Företagskundernas viktiga datum

12.8 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ

12.8 – Arbetsgivarprestationer

23.8 – Förskottsskattens förfallodag

 

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.8.2021. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.