E-tjänster

Företag och organisationer

Samfundens skattedeklarationer

Tiden för att lämna skattedeklarationen har förlängts för de samfund vars räkenskapsperiod har gått ut i december 2020. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 31 maj 2021.

Lättat betalningsarrangemang

Villkoren för betalningsarrangemang lindras temporärt på grund av coronan. Ett betalningsarrangemang enligt de lindrade villkoren kan ansökas i MinSkatt från och med den 21 april.

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.8.2021. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.

Företagskundernas viktiga datum

12.4 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ

23.4. – Förskottsskattens förfallodag

 

Användningen av Katso-koderna upphör

Användningen av Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna upphör 31.8.2021. Om du sköter ärenden elektroniskt på ett företags eller ett samfunds vägnar ska du nu övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter.