Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Obs: Om skatteperioden för ditt företag är ett kvartal ska du deklarera och betala momsen för april–juni senast den 12 augusti.

Fastighetsskatt

För merparten av samfunden infaller förfallodagen för den andra raten av fastighetsskatten 6.9.2022.

Betalningsuppgifterna och fastighetsbeskattningsbesluten finns i MinSkatt.

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

Gör en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt. Du får beslutet snabbare via MinSkatt än per telefon.

Företagskundernas viktiga datum

12.8.2022 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ
12.8.2022 – Arbetsgivarprestationer
23.8.2022 – Förskottsskattens förfallodag

Som arbetsgivare

Tänker du anställa arbetskraft eller betala arbetsersättning? Kontrollera vad du ska ta hand om som arbetsgivare.