E-tjänster

Auktorisering för skatteärenden

Auktoriseringarna för att sköta skatteärenden ändras. Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i november 2018.

Inkomstregistret införs 1.1.2019

Inkomstregistret medför ändringar i hur löneuppgifter anmäls. Löner och arbetsgivarprestationer ska anmälas till inkomstregistret från och med 1.1.2019.

Ansök om ett betalningsarrangemang

Du kan ansöka om förlängd betalningstid för skatter på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Ansök om ett betalningsarrangemang i MinSkatt exempelvis för skatter på eget initiativ eller inkomstskatter.

Företagskundernas viktiga datum

12.11. Förfallodagen för skatt på eget initiativ

23.11. Förskottsskattens förfallodag


Twitter

{{item.Created}} @{{item.UserName}}