E-tjänster

Momsbeskattning

Deklarera och betala momsen i MinSkatt. Den utsatta dagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden.

Förskottsskatt

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, sök ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret

Anmäl löner och övriga förvärvsinkomster till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion.