Företagskundernas viktiga datum

  • 5.9.2017 Uppgifter om byggande för juli ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
  • 12.9.2017 Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.

Ändringar i beskattningen 2017

Lagändringarna som gäller skatter på eget initiativ trädde i kraft 1.1.2017 och lagändringarna som gäller inkomstskatt och förskott kommer att träda i kraft 1.11.2017.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken