E-tjänster

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

Förskottsskatt

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, sök ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Användningen av Katso-tjänsten har upphört

Det går inte längre att använda Katso-koderna och Katso-auktoriseringarna.

Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar ska du i stället för Katso-auktoriseringarna ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

Företagskundernas viktiga datum

25.10 – Förskottsskattens förfallodag
31.10 – Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in
12.11 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ

 

Betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

Gör en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt. Du får beslutet snabbare via MinSkatt än per telefon.