E-tjänster

Momsbeskattning

Deklarera och betala momsen i MinSkatt. Den utsatta dagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden.

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret

Anmäl löner och övriga förvärvsinkomster till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion.

Årsanmälan om löner behöver inte lämnas från och med betalningsåret 2019.

 

Ansök om ett betalningsarrangemang

Du kan ansöka om förlängd betalningstid för skatter på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Ansök om ett betalningsarrangemang i MinSkatt exempelvis för skatter på eget initiativ eller inkomstskatter.