E-tjänster

Momsbeskattning

Deklarera och betala momsen i MinSkatt. Den utsatta dagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden.

Om din skatteperiod är ett kalenderår, ska du deklarera och betala moms senast 2.3.2020.

Årsanmälningar

Lämna årsanmälan senast 31.1.2020. 

Årsanmälan om löner lämnas inte längre för betalningsåret 2019.

Förskottsskatt

Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott under en månads tid efter skatteårets slut utan att du behöver betala nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet.