Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Företag och organisationer

Momsbeskattning

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet.

 

Skattedeklaration – aktiebolag och andra samfund

Det utsatta datumet för skattedeklarationerna för de aktiebolag och andra samfund vars räkenskapsperiod gått ut i december 2023 är 30.4.2024.

Fastighetsskatt

Om det finns någonting att korrigera i uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet eller om uppgifter saknas ska ändringarna anmälas i MinSkatt senast 30.4.2024.

Företagskundernas viktiga datum

23.4.2024 – Förskottsskattens förfallodag
30.4.2024 – Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in
30.4.2024 – Den utsatta dagen för de första CESOP-anmälningarna
30.4.2024 – Den utsatta dagen för skattedeklarationen av vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen
13.5.2024 – Förfallodagen för moms och andra skatter på eget initiativ
13.5.2024 – Arbetsgivarprestationer

Förskottsskatt

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, sök ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

I nyhetsbreven berättar vi om aktuella ärenden, om kommande ändringar och om ändringar i våra tjänster.

Företagaren: anmäla hushållsavdrag för din kund!

Företag som har utfört hushållsarbeten eller renoveringar kan lämna uppgifter om hushållsavdrag till Skatteförvaltningen via ett nytt gränssnitt. Läs mer om gränssnitt