Företagskundernas viktiga datum

12.3. Förfallodagen för skatt på eget initiativ

23.3. Förskottsskattens förfallodag


Ändringar i beskattningen

Lagändringarna som gäller beskattningsförfarandet för samfund och samfällda förmåner samt påföljdsavgifterna för inkomstbeskattningen träder i kraft den 1 maj 2018.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken